Uutiset

Lue viimeisimmistä tapahtumista Sastamalan seurakunnan alueella.

Uutislistaukseen

Sastamalan seurakunnan uusi talousjohtaja on Sanna Kemppi

Uusi talousjohtaja aloittaa työssään 28.9.2021

Talousjohtaja  Raimo  Kemppi  on  irtisanoutunut  tehtävästään  1.1.2022  alkaen  eläkkeelle siirtymisen johdosta. Virantäyttöä  varten  perustettiin  haastattelutyöryhmä,  johon  kuuluvat  kirkkoherra Vesa Aurén, talousjohtaja Raimo Kemppi, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pirkko Esko, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Suvi Sianoja ,Sirpa Keskinen sekä Lassi Ketola. Viran täytössä käytettiinlisäksi ulkopuolisen palveluntarjoajan tekemää soveltuvuusarviointia.

Talousjohtajan  virka  oli  avoinna  28.6.–16.7.2021 ja virkaan tuli yhteensä 12 hakemusta. Haastattelutyöryhmä haastatteli 3.8.2021 hakijoista viisi, joista kaksi eteni soveltuvuusarvioon. Sastamalan  seurakunnan  talousjohtajan  virkaan  valitaan  tradenomi  (Ylempi  AMK) Sanna Kemppi.  Sanna Kemppi täyttää viran  kelpoisuusehdot;  hänellä  on  virkaan  vaadittava  korkeakoulututkinto, talouden  ja  hallinnon  osaaminen  sekä  hakijoista  paras  seurakuntaelämän  tuntemus. Virassa sovelletaan 6 kk koeaikaa.

2.9.2021 18.05