Sastamalan seurakunnan hallintosääntö

 

Kirkkovaltuusto on 14.12.2023 hyväksynyt Sastamalan seurakunnan hallintosäännön, joka on tullut voimaan 1.1.2024. 

Hallintosääntö sisältää tarvittavat määräykset 

1) seurakunnan hallinnon järjestämisestä ja toimielimistä;

2) päätösvallan siirtämisestä toimielimelle ja johtaville viranhaltijoille;

3) toimielinten päätöksentekotavoista ja hallintomenettelyistä sekä

4) toimielinten kokousmenettelyistä.

Hallintosääntö on luettavissa tästä linkistä: Sastamalan seurakunnan hallintosääntö (pdf).