Hautapaikka

Arkkuhautapaikka: euroa / aika

 • oman kunnan jäsen 180 euroa/ 25 v
 • vieraan kunnan jäsen 300 euroa/ 25 v

Arkkuhautapaikka, syvähauta: euroa / aika

 • oman kunnan jäsen 300 euroa/ 25 v
 • vieraan kunnan jäsen 500 euroa/ 25 v

Uusi hautapaikka luovutetaan 25 vuodeksi. Syvähautaus on mahdollista Keikyän, Kiikan, Kiikoisten ja Suodenniemen hautausmaiden siihen tarkoitukseen suunnitelluille alueille. Tavalliseen hautapaikkaan voidaan arkkuhautauksen lisäksi laskea myös uurnia, tai ripotella tuhkat ilman uurnaa.

Uurnahautapaikka:

 • oman kunnan jäsen 130 euroa/ 25 v
 • vieraan kunnan jäsen 200 euroa/ 25 v

Uurnahautapaikat ovat niille tarkoitetuilla alueilla olevia hautoja, joihin voidaan laskea uurnia tai sirotella tuhkat. Keikyän hautausmaalla, Kiikoisten hautausmaalla ja Tyrvään kappelihautausmaalla on erilliset uurnahauta-alueet. 

Muistolehto:

 • hautauspalvelu muistolehtoon oman kunnan jäsen 200 euroa/ 25 v
 • hautauspalvelu muistolehtoon vieraan kunnan jäsen 280 euroa/ 25 v

Muistolehtoon haudatuille kiinnitetään muistolaatta johon tulee henkilön koko nimi sekä syntymä-, ja kuolinpäivä. Laattaan voidaan erillisestä pyynnöstä alleviivata puhuttelunimi tai jättää osa nimestä pois. Hautauspalvelu sisältää hautapaikan muistolehdossa, muistolaatan, laatan tilauksen ja paikalle toimittamisen, laatan kiinnityksen, uurnan säilytyksen ennen laskua, kaivuun uurnaa tai tuhkia varten, uurnan tai tuhkien laskun sekä hautapaikan täytön. Muistolehtoon hautaaminen on mahdollista Karkun, Keikyän, Kiikan, Kiikoisten, Mouhijärven kirkon, Sammaljoen, Suodenniemen ja Tyrvään kirkkohautausmaille.

Rintamatunnuksen omaaville ja heidän puolisoilleen sekä sotaleskille hautapaikka on maksuton kunnan jäsenyydestä riippumatta.

Hautapaikka- ja hautauspalvelumaksut tulevat voimaan 1.1.2023 alkaen.

Haudan hallinta-aika

Hautapaikan hallinta-aika voi olla voimassa 25 vuotta kuluvasta vuodesta eteenpäin. Uusi hautapaikka luovutetaan 25 vuodeksi. Hautauksen yhteydessä jo olemassa olevaan hautaan hallinta-aikaa jatketaan 25 vuoteen puuttuvat vuodet lunastamalla. Hallinta-aikaa voidaan jatkaa myös muuten kuin hautauksen yhteydessä. Haudan hallinta-ajan jatkosta veloitetaan 5 €/vuosi.
 

Hautauspalvelut

Hautauspalvelu, arkku

 • oman kunnan jäsen 410 euroa
 • vieraan kunnan jäsen 580 euroa

Sisältää arkun säilyttämisen kylmiössä, hautapaikan sulatuksen ennen kaivuuta talviaikaan, haudankaivuun, hautauksen, haudan täytön, kummun poistamisen sekä haudan peruskunnostamisen. Mikäli hautaus tapahtuu talvella, hauta siistitään ja nurmihautojen nurmi kylvetään keväällä sulan maan aikana.

Hautauspalvelu, uurna

 • oman kunnan jäsen 90 euroa
 • vieraan kunnan jäsen 130 euroa

Sisältää tarvittaessa uurnan säilytyksen seurakunnan tiloissa, hautapaikan sulatuksen uurnan kaivuuta varten talviaikaan, haudan kaivuun uurnaa tai tuhkia varten, uurnan tai tuhkien laskun, sekä haudan täytön ja siistimisen.

Hautauspalveluiden hinnat pitävät sisällään seurakunnan hoitamat hautaukseen ja siunaukseen sisältyvät asiat. Seurakunnan tiloissa mahdollisesti järjestettävät muistotilaisuudet laskutetaan erikseen. Hautakiven siirto, kaiverrus ja oikaisuasiat kuuluvat alan yrittäjille. Omaisen tai hautaustoimiston tulee olla yhteydessä alan yritykseen hautajaisjärjestelyjä tehdessään hyvissä ajoin ennen haudankaivuuta.

Rintamatunnuksen omaaville, heidän puolisoilleen sekä sotaleskille hautapaikka sekä arkun tai uurnan hautauspalvelut ovat maksuttomia. Muistolehtoon haudattaessa perimme rintamatunnuksen omaavilta, heidän puolisoiltaan sekä sotaleskiltä muistolaatasta 60 euroa.