Seurakuntalaisen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet

 

Seurakunnan jäsenellä on oikeus osallistua seurakunnan toimintaan ja vaikuttaa seurakunnan päätöksentekoon. 

Ajankohtaista päätöksentekoa voit seurata seurakunnan verkkosivuilta. Tulevien kokousten esityslistat julkaistaan viikkoa ennen kokousta, ellei asian salassapidosta muuta johdu. Seurakunnassa laaditut julkiset pöytäkirjat ovat nähtävillä seurakunnan verkkosivuilla vähintään valitus- ja oikaisuvaatimusajan päättymiseen saakka. Päätöksenteosta tiedotetaan myös paikallisia tiedotusvälineitä.

Merkittävien päätösten ollessa ajankohtaisia seurakunta järjestää tarvittaessa seurakuntalaisille avoimia keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia, joissa seurakuntalaisilla on mahdollisuus esittää näkemyksiään ja mielipiteitään.

Seurakunnan jäsenellä on oikeus tehdä aloite seurakunnan toimintaa ja hallintoa koskevassa asiassa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan, mihin toimenpiteisiin seurakunta on ryhtynyt aloitteen johdosta.

Aloitteen voit toimittaa sähköisesti seurakunnan sähköpostiosoitteeseen kirkkoherranvirasto.sastamala (at) evl.fi tai kirjallisena kirkkoherranvirastoon sen aukioloaikoina. Aloitteen voit toimittaa myös suoraan kirkkoneuvoston puheenjohtajalle, kirkkoherra Vesa Aurénille vesa.auren (at) evl.fi. Voit olla yhteydessä myös seurakunnan luottamushenkilöihin, jotka ohjaavat sinua tarvittaessa eteenpäin.