Esityslistat ja pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston ja -valtuuston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä niiden nähtävilläoloajan yleisessä tietoverkossa seurakunnan ilmoitustaululla. Esityslistat ovat nähtävillä viikkoa ennen kokousta siihen saakka, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä. Ilmoitustaululle pääset tästä linkistä: Ilmoitustaulu - Sastamalan seurakunta.

 

 

Seurakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Seuraavat kokoukset

 

Kirkkoneuvosto:

27.3.2024
24.4.2024

Kirkkovaltuusto:

16.5.2024 

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

 

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävänä yleisessä tietoverkossa vähintään kirkkolain määräämän ajan, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kirkkoneuvoston pöytäkirjat ovat nähtävillä verkkosivuilla vähintään 21 vuorokautta ja kirkkovaltuuston pöytäkirjat vähintään 37 vuorokautta. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä (KL 10:23), joten vanhemmat pöytäkirjat eivät ole verkkosivuilla nähtävissä. Vanhemmista pöytäkirjoista on nähtävissä päätösluettelot, joista on poistettu henkilötiedot sekä kokouksen järjestäytymistä ja toistuvia asioita koskevat pykälät. Oikaisuvaatimus- tai valitusajan päätyttyä julkisia päätöksiä on mahdollisuus saada nähtäväksi ottamalla yhteyttä hallintosihteeri Elisa Niemiseen elisa.nieminen(at)evl.fi

 

Kirkkoneuvoston kokous 21.2.2024 (pdf)

Kirkkoneuvosto päätti, että Sastamalan seurakunnan omistamien kiinteistöjen käytöstä luovutaan seuraavan aikataulun mukaisesti: 

  • Keikyän virastotalon tilat pysyvät käyttökiellossa ja niissä ei järjestetä omaa toimintaa eikä tiloja vuokrata ulkopuolisille. 
  • Keikyän seurakuntatalon tiloissa ei järjestetä omaa toimintaa eikä tiloja vuokrata ulkopuolisille 31.5.2024 jälkeen. 
  • Kiikan seurakuntatalon tiloissa ei järjestetä omaa toimintaa eikä tiloja vuokrata ulkopuolisille 31.8.2024 jälkeen.  
  • Mouhijärven seurakuntakodin tiloissa ei järjestetä omaa toimintaa eikä tiloja vuokrata ulkopuolisille 31.8.2024 jälkeen.  
  • Suodenniemen seurakuntatalon tiloissa ei järjestetä omaa toimintaa eikä tiloja vuokrata ulkopuolisille 31.8.2024 jälkeen.  
  • Karkun ja Kiikoisten seurakuntatalojen käyttöä jatketaan toistaiseksi. Mikäli oireilu näissä tiloissa edellyttää lisätutkimuksia, tilannetta arvioidaan uudelleen. 

Mahdolliset tiloihin tehdyt käytöstä luopumisajankohdan jälkeiset varaukset perutaan. 

Jari Mattila palkataan johtavan kanttorin viransijaisuuteen ajalle 1.6.–31.12.2024.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Sastamalan seurakunnan diakoniatyön johtosäännön. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi Sastamalan seurakunnan lähetystyön johtosäännön.  

Kirkkoneuvosto päätti anoa Kirkkohallitukselta Sastamalan seurakunnan ympäristödiplomin uusimista seuraavaksi viisivuotiskaudeksi vuosille 2025–2029.  Ympäristötyöryhmään valmistelemaan ympäristödiplomin uusimista vuonna 2024 valittiin Aija Aurén (pj ja kokoonkutsuja), Kaisa Tuomisto, Mauri Kaaja, Leena Finska ja Suvi Sianoja. 

 

Kirkkovaltuuston kokous 13.2.2024 (pdf)

Kirkkovaltuusto hyväksyi Keikyän vanhustyöntekijän rahaston sääntöjen päivittämisen ja vahvisti rahaston säännöt.

Kirkkovaltuusto myönsi 2 500 euron lisämäärärahan henkilöstön koulutuksiin vuonna 2024. 

Kirkkovaltuusto myönsi 2 700 euron lisämäärärahan Kiikoisten ja Suodenniemen kirkkojen urkujen ilmankostutinten hankintaa varten.