Esityslistat ja pöytäkirjat

Täällä sinulla on mahdollisuus lukea seurakunnassamme tehtyjä esityslistoja ja pöytäkirjoja. Kuluvan vuoden pöytäkirjat löytyvät tältä sivulta, aikaisempien vuosien pöytäkirjat löydät valikosta vuosittain. Kokousten esityslistat ovat nähtävissä viikkoa ennen kokousta siihen saakka, kunnes pöytäkirja on saatavilla. Viralliset pöytäkirjat oikaisuvaatimusohjeineen ovat nähtävilläoloaikana nähtävissä kirkkoherranvirastossa (Aittalahdenkatu 12). 

 

Seurakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

 

Kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat 2023

Kirkkoneuvoston seuraavat kokoukset:

22.2.2023
29.3.2023

Kirkkovaltuuston seuraava kokous:

11.5.2023

 

Kirkkoneuvoston kokous 25.1.2023 (pdf)

Kirkkoneuvosto valitsi diakoniatyön työryhmään vuosiksi 2023–2024 seuraavat jäsenet: 

Sirkka-Liisa Saari 
Pekka Leikkaa  
Sirkka-Liisa Pusa  
Ari Tiensuu  
Ulla Pohjanen 

Kirkkoneuvosto valitsi kasvatustyön työryhmään vuosiksi 2023–2024 seuraavat jäsenet: 

Elisa Junttila  
Jukka-Pekka Koivuranta  
Satu Järvinen  
Mari Jokela  
Rasmus Korpela 

Kirkkoneuvosto valitsi lähetystyön työryhmään vuosiksi 2023–2024 seuraavat jäsenet: 

Raija Seurala  
Jari Kortelahti  
Stina Haapamäki  
Jarmo Mauriala  
Jari Kaihlamäki 

Kirkkoneuvosto valitsi musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmään vuosiksi 2023–2024 seuraavat jäsenet: 

Heikki Kuutti Uusitalo  
Mauri Kaaja  
Airi Virtanen  
Venla Mustalahti  
Anssi Pajunoja 

Kirkkoneuvosto valitsi kiinteistötyöryhmään vuosiksi 2023–2024 seuraavat jäsenet: 

Esko Raskila 
Leena Finska 
Jukka Pusa 
Suvi Sianoja 
Merja Helander 

Kirkkoneuvosto valitsi viestintätyöryhmään vuosiksi 2023–2024 seuraavat jäsenet: 

Antti Alajoki 
Irmeli Knuutti 
Leila Myllykoski 
Rasmus Korpela 
Leevi Karisalmi 

Kirkkoneuvosto valitsi Tyrvään Pyhän Olavin kirkon toimintaa suunnittelevaan työryhmään vuosiksi 2023–2024 seuraavat jäsenet: 

Jari Kortelahti 
Leena Finska 
Merja Ylitalo 
Aleksi Sandroos 
Sirpa Keskinen 

Kirkkoneuvosto valitsi edustajansa työryhmiin vuosiksi 2023–2024 seuraavasti: 

Kasvatustyön työryhmä: Sirkku Aarinen 
Diakoniatyön työryhmä: Satu Janhunen 
Lähetystyön työryhmä: Pertti Peuraniemi 
Musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmä: Mauri Kaaja (myös ko. ryhmän vars. jäsen) 
Kiinteistötyöryhmä: Henri Kiuttu 
Viestintätyöryhmä: Jarkko Mäkipää 
Tyrvään Pyhän Olavin kirkon toimintaa suunnitteleva työryhmä: Sirpa Keskinen (myös ko. ryhmän vars. jäsen) 

Kirkkoneuvosto valitsi edustajansa kappelineuvostoihin ja piirineuvostoon vuosiksi 2023–2024 seuraavasti:  

Karkun kappelineuvosto: Mauri Kaaja 
Keikyän kappelineuvosto: Pertti Peuraniemi 
Kiikan kappelineuvosto: Henri Kiuttu 
Kiikoisten kappelineuvosto: Janica Isonokari 
Mouhijärven kappelineuvosto: Kari Alajoki 
Suodenniemen kappelineuvosto: Kari Alajoki 
Etelä-Tyrvään piirineuvosto: Seppo Kulju 

Lapsiasiahenkilöiksi vuosille 2023–2024 valittiin työntekijöistä lapsi- ja perhetyön ohjaaja Piia Vuori ja luottamushenkilöistä kirkkovaltuuston puheenjohtaja Salme Kuukka. 

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi johtavan kasvatuksen ohjaajan viran 1.5. alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Kirkkoneuvosto päätti pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan haettavaksi Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin viran (vastuualueena rippikoulu- ja nuorisotyö) 1.5.2023 alkaen.

Kirkkoneuvosto päätti antaa luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivittämisen viranhaltijoiden tehtäväksi. Kirkkoherra Vesa Aurén, talousjohtaja Sanna Kemppi ja hallintosihteeri Elisa Nieminen valmistelevat kirkkovaltuustolle esityksen uudesta luottamushenkilöiden palkkiosäännöstä.  

Kirkkoneuvosto hyväksyi Karkun kolehtisuunnitelman 1.1.-31.8.2023 sekä Keikyän, Kiikan ja Suodenniemen kappeliseurakuntien ja Etelä-Tyrvään piirineuvoston kolehtisuunnitelmat 1.1.-30.6.2023.

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi Kaisa Mäkelä-Tulanderin irtisanoutumisen määräaikaisesta virasta ja toivottaa hänet lämpimästi tervetulleeksi aloittamaan vakinaisessa seurakuntapastorin virassa (vastuualueena Etelä-Tyrvää ja diakoniatyö) 1.2.2023 alkaen.  

Kirkkoneuvosto antoi vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet työryhmien sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden noudatettavaksi.

Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnalle vastikkeetta siirtyneiden hautamuistomerkkien kanssa voidaan toimia seuraavasti: 

  1. voidaan poistaa haudalta ja varastoida hautausmaalla suljetulla varastoalueella siten, että hautamuistomerkkien tunnistetiedot eivät näy; 
  2. voidaan poistaa haudalta ja käyttää seurakunnan omistamien hautausmaa-/kirkkokiinteistöjen maanrakennusaineena, jolloin hautamuistomerkit hävitetään murskaamalla kivimurskeeksi ja syntyvää kivimursketta käytetään lähinnä maarakentamisessa pohjarakenteissa tai 
  3. voidaan antaa veloituksetta yksityishenkilölle uusiokäyttöön hautamuistomerkkinä, jolloin hautamuistomerkin käsittelyn on tapahduttava kiviliikkeen kautta (koskee lähinnä hautamuistomerkkejä, jotka niiden kulttuurihistoriallisen arvon perusteella halutaan säilyttää paikallaan ja jotka velvoitetaan hautapaikan myynnin yhteydessä käyttämään uudestaan samalla hautapaikalla).  

Lisäksi kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnalle vastikkeetta siirtyneiden hautamuistomerkkien aluskiviä ja reunakiviä voidaan käyttää hautausmaa-/kirkkokiinteistöjen maanrakennusaineena esim. pengerryksiin, kiviaidan korjaukseen tms. rakennelmiin. 

Kirkkoneuvoston kokouspäivät päätettiin seuraavasti: 25.1., 22.2., 29.3., 26.4., 24.5., 21.6., 30.8., 27.9., 1.11., 22.11. ja 13.12.  Kevään kokoukset pidetään Vammalan seurakuntatalon Rantasalissa. 

Kirkkoneuvosto päätti antaa Maritta Laihon aloitteen ehdotuksista kiinteistöstrategian mukaisista toimenpiteistä valmisteltavaksi uudelle kiinteistötyöryhmälle. Lisäksi päätettiin järjestää kiinteistöasioihin keskittyvä valtuustoilta Kiikan seurakuntatalolla 15.2. klo 17-20, johon kutsutaan kirkkovaltuusto ja kiinteistötyöryhmä. Mukaan kutsutaan myös kirkkoneuvoston varajäsenet sekä jokaisesta valtuustoryhmästä kaksi varajäsentä.  

Maritta Laiho teki aloitteen koulutuksen järjestämisestä luottamushenkilöille ja heidän varajäsenilleen kevään 2023 aikana, sekä johtoryhmän ja johtavien työntekijöiden kokoontumisesta liittyen kauden suunnitteluun ja budjetointiin.

 

Kirkkovaltuuston kokous 12.1.2023 (pdf)

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2024 valittiin Salme Kuukka. 

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2024 valittiin Jorma Hämäläinen. 

Suhteellisen vaalien toimittamista varten asetetun vaalilautakunnan jäseniksi valittiin Kari Alajoki, Pertti Peuraniemi sekä Sirpa Keskinen ja varajäseniksi Sirkka-Liisa Saari, Veeti Pyhältö sekä Seppo Kulju.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi vuosiksi 2023–2024 valittiin Maritta Laiho ja muiksi jäseniksi

Mauri Kaaja
Pertti Peuraniemi  
Satu Janhunen
Henri  Kiuttu
Sirkku Aarinen  
Kari Alajoki
Janica Isonokari
Sirpa Keskinen
Jarkko Mäkipää  
Seppo Kulju

Kirkkoneuvoston henkilökohtaisiksi varajäseniksi 202-2024 valittiin 

Elisa Junttila (Maritta Laihon varajäsen) 
Veeti Pyhältö (Mauri Kaajan varajäsen) 
Pekka Salonen (Pertti Peuraniemen varajäsen) 
Leena Finska (Satu Janhusen varajäsen) 
Auli Horelli (Henri Kiutun varajäsen) 
Raija Seurala (Sirkku Aarisen varajäsen) 
Tuomas Reku (Kari Alajoen varajäsen) 
Rasmus Korpela (Janica Isonokarin varajäsen) 
Terttu Sulanne (Sirpa Keskisen varajäsen) 
Leevi Karisalmi (Jarkko Mäkipään varajäsen) 
Irmeli Kulonpää (Seppo Kuljun varajäsen) 

Karkun kappelineuvoston jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen vuosiksi 2023-2026 valittiin seuraavat henkilöt: 

jäsen Pekka Leikkaa      (varajäsen Urpo Vuorenoja) 
jäsen Maiju Vuorenoja  (varajäsen Tuire Luukkanen) 
jäsen Tuomas Reku       (varajäsen Leena-Maija Saarinen) 
jäsen Ulla-Maija Reinilä (varajäsen Sointu Hämäläinen
jäsen Terttu Sulanne      (varajäsen Petri Vänskä) 
jäsen Leevi Karisalmi     (varajäsen Antti Koskenniemi) 

Keikyän kappelineuvoston jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen vuosiksi 2023-2026 valittiin seuraavat henkilöt:  

jäsen Pentti Rantanen   (varajäsen Esa Suutari) 
jäsen Hanna Tapio        (varajäsen Heikki Tapio) 
jäsen Jukka Leino          (varajäsen Pirjo Äijälä) 
jäsen Päivi Kivioja          (varajäsen Aija-Riitta Lehtimäki) 
jäsen Merja Helander    (varajäsen Jari Kaihlamäki) 
jäsen Paula Peurala       (varajäsen Marttila Kirsti) 

Kiikan kappelineuvostoon vuosiksi 2023-2026 jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen vuosiksi 2023-2026 valittiin seuraavat henkilöt:  

jäsen Seija Hirvikoski    (varajäsen Helena Hemilä) 
jäsen Jukka Pusa           (varajäsen Harri Inkinen) 
jäsen Sirkka-Liisa Pusa  (varajäsen Marja Putti) 
jäsen Antti Ritala           (varajäsen Pauli Pietilä) 
jäsen Kasper Kouvo       (varajäsen Tanja Kouvo) 
jäsen Leila Myllykoski    (varajäsen Lauri Lehtinen)

Kiikoisten kappelineuvostoon vuosiksi 2023-2026 jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen vuosiksi 2023-2026 valittiin seuraavat henkilöt: 

jäsen Mari Jokela         (varajäsen Jaana Kulmala) 
jäsen Lea Nieminen     (varajäsen Pirjo Välimäki) 
jäsen Markku Nummela (varajäsen Timo Viitala) 
jäsen Jari Jaakola          (varajäsen Hilppa Härkälä) 
jäsen Paula Rajaniemi   (varajäsen Liisa Jokela) 
jäsen Hannele Sivonen (varajäsen Kaisa Holma)

Mouhijärven kappelineuvostoon vuosiksi 2023-2026 jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen vuosiksi 2023-2026 valittiin seuraavat henkilöt: 

jäsen Satu Janhunen   (varajäsen Eeva-Liisa Sundelin) 
jäsen Jukka-Pekka Koivuranta (varajäsen Mikko Rauva) 
jäsen Sirpa Myllymäki (varajäsen Jenni Dörig) 
jäsen Esko Raskila       (varajäsen Heidi Pieniniemi) 
jäsen Maire Villo         (varajäsen Raimo Murtomäki) 
jäsen Hilkka Huitula    (varajäsen Hannu Kiili)

Suodenniemen kappelineuvostoon vuosiksi 2023-2026 jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen vuosiksi 2023-2026 valittiin seuraavat henkilöt: 

jäsen Tanja Aarnikuru  (varajäsen Marja Hujo) 
jäsen Jouko Väissi        (varajäsen Jukka Holma) 
jäsen Auli Horelli         (varajäsen Pirjo Seppä-Hakala) 
jäsen Harri Hakala       (varajäsen Anne Saukko) 
jäsen Timo Rajala        (varajäsen Simo Järvenpää) 
jäsen Tarmo Seppä      (varajäsen Heikki Lahdenperä)

Etelä-Tyrvään piirineuvostoon vuosiksi 2023-2026 jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen vuosiksi 2023-2026 valittiin seuraavat henkilöt: 

jäsen Suvi Sianoja       (varajäsen Minna Saarinen) 
jäsen Heikki Uusitalo   (varajäsen Outi Viikari) 
jäsen Hanna Kuutti      (varajäsen Aila Ruohonen) 
jäsen Heimo Liuko       (varajäsen Eija Linna) 
jäsen Karoliina Helminen (varajäsen Ville Naskali) 
jäsen Jarmo Mauriala   (varajäsen Markku Keskinen)

Kirkkovaltuusto päätti perustaa seurakuntaan kesäteologin määräaikaisen viran vuosiksi 2023–2026, ajoittuen vuosittain kesäkuukausille (kesä-elokuu) kahden ja puolen kuukauden ajaksi.

Kirkkovaltuusto päätti perustaa seurakuntaan kesänuorisotyöntekijän määräaikaisen viran vuosiksi 2023–2026, ajoittuen vuosittain kesäkuukausille kahden ja puolen kuukauden ajaksi. 

Kirkkovaltuusto päätti perustaa seurakuntaan kesäkanttorin määräaikaisen viran vuosiksi 2023–2026, ajoittuen vuosittain kesäkuukausille kolmen kuukauden ajaksi. 

Kirkkovaltuusto päätti perustaa johtavan kasvatuksen ohjaajan viran 1.5.2023 alkaen.  

Kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa johtavan nuorisotyönohjaajan viran 30.4.2023.  

Kirkkovaltuusto päätti, että  seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastusta suorittamaan tilikausille 2023-2026 valitaan tilintarkastusyhteisö Revisium Oy, päävastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Jaakko Rönkkö.