Esityslistat ja pöytäkirjat

Kirkkoneuvoston ja -valtuuston tarkastetut pöytäkirjat ovat nähtävillä niiden nähtävilläoloajan yleisessä tietoverkossa seurakunnan ilmoitustaululla. Esityslistat ovat nähtävillä viikkoa ennen kokousta siihen saakka, että tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä. Ilmoitustaululle pääset tästä linkistä: Ilmoitustaulu - Sastamalan seurakunta.

 

 

Seurakunnan esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa täältä.

Seuraavat kokoukset

 

Kirkkoneuvosto:

21.8.2024

Kirkkovaltuusto:

2.7.2024

 

Esityslistat ja pöytäkirjat

 

Esityslistat ja pöytäkirjat ovat nähtävänä yleisessä tietoverkossa vähintään kirkkolain määräämän ajan, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kirkkoneuvoston pöytäkirjat ovat nähtävillä verkkosivuilla vähintään 21 vuorokautta ja kirkkovaltuuston pöytäkirjat vähintään 37 vuorokautta. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä (KL 10:23), joten vanhemmat pöytäkirjat eivät ole verkkosivuilla nähtävissä. Vanhemmista pöytäkirjoista on nähtävissä päätösluettelot, joista on poistettu henkilötiedot sekä kokouksen järjestäytymistä ja toistuvia asioita koskevat pykälät. Oikaisuvaatimus- tai valitusajan päätyttyä julkisia päätöksiä on mahdollisuus saada nähtäväksi ottamalla yhteyttä hallintosihteeri Elisa Niemiseen elisa.nieminen(at)evl.fi

 

Kirkkoneuvoston kokous 19.6.2024 (pdf)

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää, että Sastamalan seurakunta myy Leiriahon käsittävän kiinteistön 790-515-1-56 korkeimman tarjouksen jättäjille Erkki Pietilälle ja Päivi Sutelalle 140 000 eurolla. 

Keikyän, Kiikan ja Suodenniemen seurakuntatalot ja Mouhijärven seurakuntakoti päätettiin laittaa myyntiin. Keikyän virastotalo myydään yhdessä Keikyän seurakuntatalon kanssa. 

Sastamalan seurakunta päätti vuokrata Pehulan Puukoulun/Kylätalon tilat (osoite Pehulankaari 2a) seurakunnan käyttöön 1.8.2024 alkaen. maanantaisin klo 9–12 ja torstaisin klo 12–21. 

Sastamalan seurakunta päätti vuokrata Mouhijärveltä Uotsolantie 10 tilat seurakunnan käyttöön.

Sastamalan seurakunta päätti vuokrata Suodenniemeltä Suodenniementie 10 tilat seurakunnan käyttöön 1.8.2024 alkaen.

Sastamalan seurakunnan talousjohtajan virkaan valittiin Elisa Nieminen.

Kirkkoneuvosto päätti paikallisen järjestelyerän kohdistamisesta Sastamalan seurakunnassa 1.10.2024 alkaen.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Karkun, Keikyän, Mouhijärven ja Suodenniemen kappeliseurakuntien kolehtisuunnitelmat ajalle 1.7.2024–31.12.2024

 

Kirkkovaltuuston kokous 16.5.2024 (pdf)

Kirkkovaltuusto hyväksyi Sastamalan seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2023 ja myönsi vastuuvapauden taloutta vuonna 2023 hoitaneille viranhaltijoille ja luottamushenkilöille. Tilinpäätös on luettavissa tästä linkistä: Tilinpäätös vuodelta 2023 (pdf)

Kirkkovaltuusto päätti perustaa Juhani Äijälän testamenttirahaston ja vahvistaa rahaston säännöt. 

Kirkkovaltuusto myönsi 23 100 euron lisämäärärahan vuodelle 2024 pääluokkaan 5 Kiinteistötoimi Karkun, Keikyän, Mouhijärven ja Suodenniemen kirkkojen paloilmoitinlaitteistojen keskusyksiköiden sekä Tyrvään kirkon paloilmaisinlaitteiston osalta paloryhmien 1 ja 3 osoitteellistamisen ja savuilmaisimien uusimisen hankinnalle sekä  10 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2024 pääluokkaan 5 kiinteistöt paloilmoittimen hoitajan varahenkilöpalvelun käyttöönottoa varten.