Seurakunnan päätöksenteko ja hallinto

Vaalien äänenlaskijat tyhjentävät äänestyslappuja sisältävää laatikkoa.Seurakunnassa asioista päättävät vaaleilla valitut luottamushenkilöt.

Kuka seurakunnassa päättää?

Seurakunnassa asioitasi hoitavat seurakunnan työntekijät. Asiointipisteenä toimii Aittalahdenkadulla sijaitsevassa virastorakennuksessa olevat kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto.

Asioista päättävät seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt.

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä elin. Siellä tehdään seurakunnan toimintaa ja taloutta koskevat suuret päätökset. Kirkkovaltuusto hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman, talousarvion sekä päättää viroista. Se valitaan joka neljäs vuosi vaaleilla.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan toimintaa. Se huolehtii asioiden valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra ja muut jäsenet valitsee kirkkovaltuusto.

Eri työaloilla asioista päätetään johtokunnissa ja työryhmissä. Seurakunnan eri aluilla toimivat kappeli- ja piirineuvostot.

Jokainen seurakuntalainen, luottamushenkilö ja työntekijä ovat kutsuttu yhdessä kysymään Jumalan tahtoa. Sitä me yhdessä rukoillen, kysellen ja keskustellen etsimme. Noudatamme kirkkomme oppia ja käytäntöä, joista kirkolliskokouksessa ja piispainkokouksessa on päätetty. Seurakuntatyössä on aina kysymys yhteistyöstä.