Tietosuoja Sastamalan seurakunnassa

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja Sastamalan seurakunnalla on pitkät perinteet henkilötietojen käsittelyssä. Kaikki toimintamme on läpinäkyvää ja arvojemme mukaista. Tietosuoja-asioissa vastuullisuus ja luottamuksellisuus ovat meille tärkeitä ja sitoudumme suojaamaan jäsentemme ja asiakkaidemme yksityisyyttä. Tälle sivulle on koottu tietoa tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä Sastamalan seurakunnassa. Henkilötietojen käsittelyä ohjaa kirkkoneuvoston hyväksymä tietosuojan toimintalinjaus, johon voit tutustua tästä linkistä: Sastamalan seurakunnan tietosuojan toimintalinjaus (pdf). 

Tietojen kerääminen ja käyttäminen

Seurakuntien toiminta ja jäsenyys edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Yksilöiviä henkilötietoja ovat mm. nimi ja henkilötunnus sekä yhteystiedot.

Keräämme henkilötietoja jäsenrekisterin lisäksi erilaisten leirien, kerhojen, retkien, tapahtumien ja tilaisuuksien yhteydessä sekä asiakaspalvelutilanteissa ja sopimuksia tehtäessä. Tiedot saadaan pääasiallisesti henkilöltä itseltään. Tämän lisäksi saamme jäsentietojärjestelmän päivittämiseen tietoja väestötietojärjestelmästä.

Käytämme henkilötietoja Sastamalan seurakunnan toiminnassa sekä jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamisessa.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Oikeusperusteena on useimmiten seurakunnan jäsenyys, merkityksellinen asiakassuhde, palvelussuhde tai sopimus. Lisäksi voimme käsitellä tietoja henkilön suostumuksella.

Tietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä hyvää hallintotapaa ja tietosuojakäytäntöä. Henkilötietoja voivat käsitellä vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta käsittelemiseltä.

Säilytämme henkilötietoja tarvittavan ajan, jota määrittää niiden käyttötarkoitus. Joidenkin tietojen säilyttäminen on määritelty lainsäädännössä (esim. kirkkolaki, väestötietolaki ja kirjanpitolaki) rekisterinpitäjälle asetettujen velvollisuuksien ja vastuiden toteuttamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Tietopyyntö

Voit tehdä tietopyynnön itseäsi koskevista henkilötiedoista tällä lomakkeella. Toimita tietopyyntö seurakunnan asiakaspalveluun kirkkoherranvirastoon. Toimitamme tiedot aina kirjallisesti.

Yhteystiedot:

Sastamalan seurakunta

Aittalahdenkatu 12

38200 Sastamala

p. 03 521 9090

kirkkoherranvirasto.sastamala (at) evl.fi

(osoite kirjoitetaan @-merkillä, ilman välilyöntejä)

 

Seurakunnan tietosuojavastaava:

Mika Akkanen, PL 226; 33210 Tampere

tietosuojavastaava.tampere (at) evl.fi

(osoite kirjoitetaan @-merkillä, ilman välilyöntejä),

p. 050 4411 567

 

Kansallinen valvontaviranomainen:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki 

Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki 

Puhelinvaihde: 029 566 6700 

tietosuoja (at) om.fi

(osoite kirjoitetaan @-merkillä, ilman välilyöntejä)

www.tietosuoja.fi

 

Tähän on kerätty tietosuojaselosteita Sastamalan seurakunnassa kerätyistä henkilörekistereistä:

Tietosuojaseloste diakonian asiakasrekisteri (pdf)

Tietosuojaseloste diakonian vapaaehtoiset (pdf)

Tietosuojaseloste hautaustoimi (pdf)

Tietosuojaseloste luottamushenkilöt (pdf)

Tietosuojaseloste rippikoulu (pdf)

Tietosuojaseloste vapaaehtoiset (pdf)

Tietosuojaseloste varhaiskasvatus (pdf)

Tietosuojaseloste varhaisnuoriso ja nuorisotyö (pdf)

Tietosuojaseloste varaus- ja ilmoittautumisrekisteri (pdf)