Päätösluettelo 2023

Kirkkoneuvosto


Kirkkoneuvoston kokous 1/2023 25.1.2023

4 § Vaali diakoniatyön työryhmän valitsemiseksi vuosiksi 2023–2024
5 § Vaali kasvatustyön työryhmän valitsemiseksi vuosiksi 2023–2024
6 § Vaali lähetystyön työryhmän valitsemiseksi vuosiksi 2023–2024
7 § Vaali musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän valitsemiseksi vuosiksi 2023–2024
8 § Vaali kiinteistötyöryhmän valitsemiseksi vuosiksi 2023–2024
9 § Vaali viestintätyöryhmän valitsemiseksi vuosiksi 2023–2024
10 § Vaali Tyrvään Pyhän Olavin kirkon toimintaa suunnittelevan työryhmän valitsemiseksi vuosiksi 2023–2024
11 § Vaali kirkkoneuvoston edustajien valitsemiseksi työryhmiin vuosiksi 2023–2024
12 § Vaali kirkkoneuvoston edustajien valitsemiseksi kappelineuvostoihin ja piirineuvostoon vuosiksi 2023–2024
13 § Vaali lapsiasiahenkilöiden valitsemiseksi vuosille 2023–2024
14 § Johtavan kasvatuksen ohjaajan viran haettavaksi julistaminen
15 § Seurakuntapastorin viran (vastuualueena rippikoulu- ja nuorisotyö) haettavaksi julistaminen
16 § Kanttorin sivutoimilupahakemus
17 § Kanttorin sivutoimilupahakemus
18 § Aloite luottamushenkilöille maksettavista palkkioista
19 § Kolehtisuunnitelmat
20 § Diakonian harjoittelusopimus
21 § Seurakuntapastorin irtisanoutuminen määräaikaisesta seurakuntapastorin virasta
22 § Vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
23 § Seurakunnalle vastikkeetta siirtyneiden hautamuistomerkkien käyttö
24 § Kiinteistön Ylinen 790-452-2-57 metsästysvuokrasopimus
25 § Aloite
26 § Aloite
27 § Johtavien työntekijöiden/esihenkilöiden sijaistamisesta maksettava korvaus 

 

Kirkkoneuvoston kokous 2/2023 22.2.2023

37 § Diakonian vanhustyöntekijän valinta
38 § Etätyöohjeistus
39 § Etelä-Tyrvään piirineuvoston johtosäännön päivittäminen
40 § Lähetysyhdistys Kylväjän nimikkolähettisopimus
41 § Suomen Lähetysseuran nimikkokohteiden päivittäminen
42 § Haudan Kiikoisten hautausmaa, osasto XII, rivi 4, paikka 7 luovuttaminen
43 § Aloite
44 § Aloite 
45 § Aloite

 

Kirkkoneuvoston kokous 3/2023 29.3.2023

55 § Johtavan kasvatuksen viran haun jatkaminen
56 § Seurakuntapastorin (vastuualueena rippikoulu- ja nuorisotyö) valinta
57 § Seurakuntapastorin osittainen virkavapaa
58 § Henkilöstöasia (ei julkinen)
59 § Eroanomus kiinteistötyöryhmän jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta työryhmään
60 § Tilojen käyttömaksuihin liittyvät periaatteet
61 § Maksuvapautusten ja alennusten kirjaamiskäytäntö
62 § Sastamalan seurakunnan tilinpäätöksen 2022 hyväksyminen
63 § Vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2022
64 § Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
65 § Raija ja Reijo Ilmarin rahastoon kuuluvan kiinteistön maanvuokrasopimus
66 § Ilmarin vanhan talouskeskuksen myynti
67 § Kappeliseurakunnan/seurakuntapiirin vastuusta maksettava lisä
68 § Kirkon palvelukeskuksen laajennettujen palvelujen käyttöönotto
69 § Elintarvikkeiden ja valmistuotteiden hankinta vuosille 2023–2027
70 § Kuljetuspalvelujen hankinta vuosille 2023–2025
71 § Tyrvään Pyhän Olavin kirkon ja Sastamalan Pyhän Marian kirkon opastusten hinnat
72 § Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje
73 § Sijoitussuunnitelma 2023–2027
74 § Aloite
75 § Aloite
76 § Aloite
77 § Seppelten lasku kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2023

 

Kirkkoneuvoston kokous 4/2023 26.4.2023

87 § Kiinteistöstrategian 2022–2026 päivittäminen 
88 § Kaavoitussopimus kiinteistölle 790-521-2-3 Pappila
89 § Johtavan kasvatuksen ohjaajan valinta
90 § Diakonian vanhustyöntekijän määräaikaisessa virassa aloittaminen
91 § Diakonissan osittainen virkavapaa
92 § Osittaisen hoitovapaan muutos 
93 § Keikyän vanhustyöntekijän rahaston perustaminen
94 § Määräaikaisen diakoniatyöntekijän viran perustaminen 
95 § Nimikkolähettisopimuksen muuttaminen
96 § Yhteisvastuukeräyksen tilitysten tarkastajan valinta vuosille 2023–2024
97 § Sastamalan seurakunnan edustajat IT-alueen neuvottelukunnan kokoukseen
98 § Aloite luottamushenkilöille maksettavista palkkioista 
99 § Viranhaltijoille maksettavat kokouspalkkiot
100 § Kotimaa-lehden mahdollinen tilaaminen seurakunnan luottamushenkilöille
101 § Seppelten lasku kaatuneitten muistopäivänä 21.5.2023
102 § Aloite
103 § Seurakunnan edustajan valitseminen Lasten ja nuorten keskus ry:n vuosikokoukseen 12.5.2023
104 § Seurakunnan edustajan valinta Kirkkopalvelut ry:n yhdistyksen kokoukseen 26.5.2023
105 § Salassa pidettävä asia
106 § Anomus Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvostolle

 

Kirkkoneuvoston kokous 5/2023 24.5.2023

116 § Diakonisen vanhustyöntekijän palkkaaminen
117 § Henkilöstöasia (ei julkinen)
118 § Sastamalan Pyhän Marian kirkon uuden paanukaton suunnittelun hanketyöryhmä
119 § Eroanomus lähetystyön työryhmän jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta työryhmään
120 § Vetoomus diakoniatyöntekijöiden palkan tarkistamisesta vaativuusryhmään 503
121 § Sivutoimi-ilmoitus
122 § Sastamala Gregoriana ja seurakunnan konserttitoiminnan järjestäminen ja tukeminen
123 § Aloite kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle

 

Kirkkoneuvoston kokous 6/2023 21.6.2023

133 § Seurakuntapastorin viransijaisuus
134 § Varhaiskasvatuksen sijaisjärjestelyt (ei julkinen)
135 § Aloite kristillisen päiväkodin perustamisesta
136 § Kolehtisuunnitelmat
137 § Kuvataiteilijan teosehdotus

 

Kirkkoneuvoston kokous 7/2023 30.8.2023

147 § Kiikoisten kirkon ja Mouhijärven kirkon lämmitysjärjestelmien muutosten urakoitsijan valinta
148 § Vammalan seurakuntatalon käyttö
149 § Vammalan srk-tilojen väistötilojen vuokrasopimus
150 § Seurakuntapastorin valinta
151 § Johtavan kanttorin opintovapaa-anomus
152 § Johtavan kanttorin viransijaisuus
153 § Kanttorin viransijaisuus
154 § Diakonissan irtisanoutuminen
155 § Nuorisotyönohjaajan sivutoimilupa
156 § Emäntä-siivoojan työvapaa (ei julkinen)
157 §  Emäntä-siivoojan työvapaan sijaisjärjestelyt
158 § Ilmarin vanhan talouskeskuksen myynti
159 § Kirkollisen esineistön inventoinnin hankinta
160 § Muutos tilojen käyttömaksuihin 1.1.2024 alkaen
161 § Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeen hyväksyminen
162 § Sastamalan seurakunnan taloussäännön päivittäminen
163 § Seurakunnan edustaja vanhusneuvostoon
164 § Liittyminen Hanselin yhteishankintasopimuksiin ja puitejärjestelyihin
165 § Kirkkoneuvoston kokoukset
166 § Kirkkovaltuuston kokoukset

 

Kirkkoneuvoston kokous 8/2023 27.9.2023

176 § Vammalan srk-tilojen väistötilojen vuokrasopimus
177 § Kiikoisten suntio-hautausmaanhoitajan palkkaaminen
178 § Diakonian työjärjestelyt
179 § Diakonian viran määräaikainen täyttäminen
180 § Palkkakirjanpitäjän irtisanoutuminen
181 § Tarjoukset viikkoilmoituksista ja jumalanpalvelusten radioinnista vuonna 2024 ja aloite
182 § Veroprosentin vahvistaminen vuodelle 2024
183 § Haudanhoitosopimusten maksut
184 § Kirkkoneuvoston jäsenen ero kirkkoneuvoston edustajuudesta Etelä-Tyrvään piirineuvostossa
185 § Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
186 § Talousjohtajan viranhaltijapäätökset
189 § Henkilöstöasia (salassa pidettävä)

 

Kirkkoneuvoston kokous 9/2023 1.11.2023

195 §    Diakonian vanhustyöntekijän raportti
196 § Diakonian väistötilan vuokrasopimus
197 § Lisätalousarvio väistötilojen vuokraan ja kalustamiseen
198 § Seurakuntatalojen, -kodin ja Keikyän virastotalon kevyet sisäilmatutkimukset
199 § Henkilöstöasia (ei julkinen)
200 §  Striimauspalkkio
201 § Nuorten vaikuttajaryhmä Staffin jäsenten valinta
202 § Seppeleenlaskut itsenäisyyspäivänä
203 § Kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokoukset 2024
204 § Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
205 § Talousjohtajan viranhaltijapäätökset

 

 

 

 

 

 

 

Kirkkoneuvoston kokous 10/2023 29.11.2023

213 §   Investointisuunnitelma 2024–2026
214 § Talousarvio vuodelle 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2025–2026
215 § Diakonin palkkaaminen
216 § Kanttorin osa-aikaisuus
217 § Seurakuntamestarin irtisanoutuminen
218 § Henkilöstön koulutussuunnitelma 2024
219 § Fnskan rahaston perustaminen
220 § Hallintosääntö
221 § Hallintosäännössä mainittujen rahamäärien määrittäminen
222 § Asiakirjojen allekirjoittaminen
223 § Hautaustoimen ohjesääntö
224 § Haudanhoitorahaston säännöt
225 § Kesäkukkien hankkiminen hautausmaille 2024
226 § Haudanhoitorahaston talousarvioesitys vuodelle 2024
227 § Nimikkolähettisopimus
228 § Nimikkolähettisopimuksen päättäminen
229 § Etelä-Tyrvään piirineuvoston jäsenen ero jäsenyydestä ja uuden jäsenen ja varajäsenen valinta
230 § Kirkkoneuvoston esityslistojen julkisuus

 

Kirkkoneuvoston kokous 11/2023 13.12.2023

240 § Avustusten hakeminen vuodelle 2024 suunniteltuihin investointeihin
241 § Kiikan seurakuntataloa koskeva Kiikan korttelin 703 asemakaava
242 § Vammalan seurakuntatalon alueen asemakaavan ja suojelumerkinnän muutos
243 §  Suorituslisän maksaminen vuonna 2024
244 § Henkilöstöasia (salassa pidettävä)
245 § Kolehtisuunnitelmat
246 § Vuoden 2023 talousarviomäärärahojen siirrot
247 § Lisätalousarvio vuodelle 2023
248 § Henkilöstöasia (salassa pidettävä)
249 §  Henkilöstöasia (salassa pidettävä)

 

 

Kirkkovaltuusto 


Kirkkovaltuuston kokous 1/2023 12.1.2023

4 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2023-2024
5 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2023–2024
6 § Vaalilautakunnan asettaminen suhteellisten vaalien toimittamista varten vuosiksi 2023–2026
7 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2023–2024
8 § Kirkkoneuvoston muiden jäsenten vaali vuosiksi 2023–2024
9 § Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi 2023– 2024
10 § Karkun kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2026
11 § Keikyän kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2026
12 § Kiikan kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2026
13 § Kiikoisten kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2026
14 § Mouhijärven kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2026
15 § Suodenniemen kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2026
16 § Etelä-Tyrvään piirineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2026
17 § Kesäteologin määräaikainen virka
18 § Kesänuorisotyöntekijän määräaikainen virka
19 § Kesäkanttorin määräaikainen virka
20 § Johtavan kasvatuksen ohjaajan viran perustaminen
21 § Johtavan nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen
22 § Johtavan kasvatuksen ohjaajan viran johtosääntö
23 § Johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan viran johtosääntö
24 § Nuorisotyönohjaajan viran johtosääntö
25 § Kirkkoneuvoston ohjesäännössä mainittujen rahamäärien määrittäminen
26 § Tilintarkastajien valinta vuosiksi 2023–2026

 

Kirkkovaltuuston kokous 2/2023 11.5.2023

34 § Etelä-Tyrvään piirineuvoston johtosäännön päivittäminen
35 § Sastamalan seurakunnan tilinpäätöksen 2022 hyväksyminen
36 § Vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2022
37 § Kiinteistöstrategian 2022–2026 päivittäminen
38 § Pirkko Eskon aloite
39 § Keikyän vanhustyöntekijän rahaston perustaminen
40 § Määräaikaisen diakonisen vanhustyöntekijän viran perustaminen
41 § Aloite luottamushenkilöille maksettavista palkkioista
42 §  Kotimaa-lehden mahdollinen tilaaminen seurakunnan luottamushenkilöille

 

Kirkkovaltuuston kokous 3/2023 7.9.2023 

50 § Ilmarin vanhan talouskeskuksen myynti                                         

 

Kirkkovaltuuston kokous 4/2023 10.11.2023 

56 §  Lisätalousarvio väistötilojen vuokraan ja kalustamiseen
57 § Seurakuntatalojen, -kodin ja Keikyän virastotalon kevyet sisäilmatutkimukset
58 § Veroprosentin vahvistaminen vuodelle 2024
59 § Sastamalan seurakunnan taloussäännön päivittäminen
60 § Irmeli Kulonpään aloite kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle

 

Kirkkovaltuuston kokous 5/2023 14.12.2023 

67 §   Kiikan seurakuntataloa koskeva Kiikan korttelin 703 asemakaava
68 §  Vammalan seurakuntatalon alueen asemakaavan ja suojelumerkinnän muutos
69 § Talousarvio vuodelle 2024 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2025–2026
70 § Hallintosääntö
71 § Hallintosäännössä mainittujen rahamäärien määrittäminen
72 § Hautaustoimen ohjesääntö
73 § Haudanhoitorahaston säännöt
74 § Haudanhoitorahaston talousarvioesitys vuodelle 2024
75 § Finskan rahaston perustaminen
76 § Etelä-Tyrvään piirineuvoston jäsenen ero jäsenyydestä ja uuden jäsenen ja varajäsenen valinta
77 § Lisätalousarvio vuodelle 2023