Uutiset

Lue viimeisimmistä tapahtumista Sastamalan seurakunnan alueella.

Uutislistaukseen

Työtä tarjolla Sastamalan seurakunnassa

Sastamalan seurakunta on alueellisesti Pirkanmaan suurin seurakunta, jonka jäsenmäärä on noin 18.300. Seurakunnalla on kuusi kappeliseurakuntaa ja yksi seurakuntapiiri sekä noin 60 päätoimista työntekijää.

Haettavana on nyt kaksi seurakuntapastorin virkaa, diakonian virka sekä kesäteologin ja nuorisotyön kesätyöntekijän virat.

Kuvassa Pyhän Olavin kirkko. Kuva  Jorma Koivuniemi.

Kuva Jorma Koivuniemi.

SEURAKUNTAPASTORI (ETELÄ-TYRVÄÄ)

Sastamalan seurakunnassa on täytettävänä seurakuntapastorin virka 1.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Seurakunnan pappien työnjaon mukaan 7. seurakuntapastorin virkaan kuuluu vastuu Etelä-Tyrvään seurakuntapiiristä ja sairaala- ja laitosyhteistyö sekä osallistuminen yleiseen seurakuntatyöhön.

Seurakunta odottaa valittavalta papilta pitkäaikaista ja -jänteistä sitoutumista Etelä-Tyrvään seurakuntaelämään. Eduksi luetaan valmiudet ja kokemus yhteisöllisyydestä seurakuntatyössä, kyky toimia erilaisten ja eri ikäisten seurakuntalaisten kanssa sekä taidot vahvistaa seurakuntalaisten osallistumista toimintaan. Etelä-Tyrvään alueen vahvuudet ovat omaleimainen, vetovoimainen ja monimuotoinen jumalanpalveluselämä, seurakuntalaisten ideoinnille ja toteutukselle rakentuva toiminta ja yhteisöllisyyden kokemus. Tulevaisuudessa vapaaehtoistoiminnan merkitys kasvaa edelleen. Viran kelpoisuutena on teologian maisterin tutkinto ja pappisvihkimys.

Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä. Virkaan määrättävän on esitettävä rikosrekisteriote (KL 6:33 §) ja hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §). Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viranhoitomääräyksen antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli.

Virkaan ilmoittaudutaan KirkkoHR:n sähköisellä lomakkeella 31.3.2021 klo 16:00 mennessä. Lisätietoja antaa kappalainen Jouni Pihlajamaa (050 314 9006 tai jouni.pihlajamaa@evl.fi). Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.

SEURAKUNTAPASTORI (TIEDOTUS JA VIESTINTÄ)

Sastamalan seurakunnassa on täytettävänä seurakuntapastorin virka 1.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Seurakunnan pappien työnjaon mukaisesti tähän virkaan kuuluu vastuu tiedotuksesta ja viestinnästä (60 % työajasta) ja osallistuminen yleiseen seurakuntatyöhön (40 % työajasta).

Virkaan valittavan eduksi luetaan kokemus ja osaaminen viestinnän ja tiedottamisen alalta sekä halu ja kyky kehittää Sastamalan seurakunnan viestintää. Seurakunta odottaa valittavalta papilta valmiutta viestinnän ja tiedottamisen suunnitelmalliseen kehittämiseen, innostavaa ja rohkeaa työotetta, taitoja vahvistaa seurakuntalaisten osallistumista toimintaan sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Viran kelpoisuutena on teologian maisterin tutkinto ja pappisvihkimys.

Virkaan valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämistä. Virkaan määrättävän on esitettävä rikosrekisteriote (KL 6:33 §) ja hyväksyttävä selvitys terveydentilastaan (KL 6:16 §). Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Viranhoitomääräyksen antaa Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli.

Virkaan ilmoittaudutaan KirkkoHR:n sähköisellä lomakkeella 31.3.2021 klo 16:00 mennessä. Lisätietoja antavat kirkkoherra Vesa Aurén (050 314 9001, vesa.auren@evl.fi) ja ja ma. tiedotusvastaava Jaakko Pirttikoski (0500 237 845, jaakko.pirttikoski@evl.fi). Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonen: hannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.

DIAKONIAVIRANHALTIJA

Sastamalan seurakunnassa on haettavana diakoniaviranhaltijan virka. Seurakunnassa on johtavan diakoniaviranhaltijan lisäksi kuusi diakonian viranhaltijaa.

Avoinna oleva diakoniaviranhaltijan tehtäväkenttä on hyvin monipuolinen. Diakoniatyöntekijän tehtävänkuvaan kuuluu erilaisia tehtäviä diakonian kentästä, painopisteenä kehitysvamma-, vanhus- ja lähimmäistyö soveltuvin osin sekä diakoniatyön tiimissä yhteisesti sovitut työtehtävät. Viran työalueena on Karkku, Mouhijärvi, Suodenniemi ja osa Vammalasta. Virkaan valittavan eduksi luetaan monipuolinen osaaminen diakoniatyöstä ja hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä taidot vahvistaa seurakuntalaisten osallistumista diakoniatyöhön.

Kelpoisuusehtona diakoniaviranhaltijan virkaan on Kirkkohallituksen hyväksymä diakonian virkaan kelpoistava tutkinto (Kirkkohallituksen päätös 22.9.2020 nro 141). Virkaan valittavan on oltava Suomen evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valitun on esitettävä rikosrekisterilain 6 §:n mukainen rikosrekisteriote ja hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Palkka määräytyy Kirkon virka- ja työehtosopimuksen vaativuusryhmän 502 mukaisesti. Virassa noudatetaan 6 kk:n koeaikaa. Virka täytetään 1.5.2021 lukien.

Hakuaika päättyy 31.3.2021 klo 13.00. Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Aittalahdenkatu 12, 38200 Sastamala tai sähköpostitse kirkkoherra Vesa Aurénille (vesa.auren@evl.fi). Lähempiä tietoja virasta antaa johtava diakonian viranhaltija Aira Putkonen (050 314 9041) tai kirkkoherra Vesa Aurén (050 314 9001).

 

KESÄTEOLOGI JA NUORISOTYÖN KESÄTYÖNTEKIJÄ

Sastamalan seurakunta etsii kesäteologia leiritoimintaan ja muihin erilaisiin teologin töihin ajalle 1.6 - 15.8.2021. Edellytämme hakijalta sopivassa määrin teologisia opintoja ja soveltuvuutta kirkon töihin. Mahdollisuus oman auton käyttöön on eduksi. Tehtävän palkkaus on KirVESTES:in vaativuusryhmän 303 mukainen (1 913,92 €/kk). Kesäteologin virkapaikkana on kirkkoherranvirasto.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Vesa Aurén p. 050 314 9001, yhteydenotot ensisijaisesti sähköpostitse vesa.auren@evl.fi

Nuorisotyön kesätyöntekijän tehtäviin kuuluu ensisijaisesti leirityötä varhaisnuorten leireillä sekä kesän rippikouluissa. Etsimme sosionomi/ kirkon nuorisotyönohjaaja- tai yhteisöpedagogi/kirkon nuorisotyönohjaajaopiskelijaa ajalle 1.6 -31.7.2020. Mahdollisuus oman auton käyttöön on eduksi. Tehtävän palkkaus on KirVESTES:in vaativuusryhmän 302 mukainen (1 844,81 €/kk). Nuorisotyön kesätyöntekijän virkapaikkana on kirkkoherranvirasto.

Lisätietoja antaa johtava nuorisotyönohjaaja Salme Kuukka p. 050 314 9081, salme.kuukka@evl.fi

Hakemukset on jätettävä 26.3.2021 klo 12.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirkkoherranvirasto.sastamala@evl.fi.

12.3.2021 15.35