Kuinka käy ristiäisten?

Kun äiti on eronnut kirkosta, jääkö vauva ilman kastetta ja ristiäisiä? Äiti on yksinhuoltaja eikä lapsen isäkään kuulu kirkkoon.

Kun kumpikaan vanhemmista ei ole kirkon jäsen, pientä lasta ei voida kastaa. Kirkkoon liittyminen onnistuu kuitenkin helposti, ja silloin vauvan kaste ja ristiäiset onnistuvat vaivatta. Kasteessa korostuu kristillinen kasvatus, johon myös kummeja kutsutaan vanhempien tueksi. Kastettavalla täytyy olla kaksi kirkkoon kuuluvaan ja rippikoulun käynyttä kummia, tosin poikkeustapauksissa yksikin riittää kirkkoherran luvalla.


Lapsi voi liittyä kirkkoon vanhempien luvalla nykyisin jo 12-vuotiaana. Kirkkoon liittyjä kastetaan, ellei häntä ole aiemmin kastettu. Aikuiselta kirkkoon liittyjältä edellytetään myös rippikoulun ja konfirmaation suorittamista, ellei hän ole niitä aiemmin suorittanut. Tämä siksi, että aikuisen tulee tietää uskon sisältö ja tietää, mihin hän liittyy. Aikuisrippikoulu suoritetaan ryhmässä tai yksityisesti.

- Ari Paavilainen