Orpolapsityö Keniassa

Orpokodin työntekijä opastaa ruokapöydässä lounaalla istuvia orpolapsia.
Matongon orpokodin lapset lounaalla.

Joukko orpolapsia istuu rivissä penkillä ja juo värikkäistä mukeista.

Elämä Keniassa on hyvin monivivahteista ja kirjavaa. Kenian 40 miljoonaisessa kansassa elää yli 40 erilaista etnistä ryhmää. Monille omaan heimoon kuuluminen on identiteetin kannalta virallista kansalaisuutta keskeisempää. Monimuotoisuuteen suomalainen vierailija kiinnittää huomionsa myös havainnoidessaan kasvistoa ja eläimistöä. Kenian maasto vaihtelee lumihuippuisista vuorista tasankoihin ja aavikoihin.

Kuten Kenia itsessään, on myös Sleyn lähetystyö kaikista toiminta-alueistamme monimuotoisinta juuri tässä päiväntasaajan maassa. Tuemme yhteistyökirkkomme työtä usealla eri tavalla. Avustamme teologikoulutuksessa, olemme mukana seurakuntatyössä ja toteutamme pioneerityötä. Tuemme niin koululaisten kuin opettajienkin koulutusta sekä ylläpidämme lukusalia.

Diakoniatyön saralla autamme köyhiä ja orpoja ihmisarvoiseen elämään. Tätä toteutamme mm. laajoilla kummiprojekteilla, joissa kummilapsia on tällä hetkellä yhteensä lähemmäs 300. Kaikkia näitä toimintamuotoja yhdistävä tekijä on se, että ne ovat vahvasti paikallisen kirkon toimintaa, jossa evankeliumin ilosanomaa pidetään rohkeasti ja luontevasti esillä muun toiminnan ohessa.

Orpoja tuetaan

Yhä edelleen leviävä aids ja vaikeat elinolot ovat syynä suureen orpojen määrään. Tällä hetkellä orpoja arvellaan olevan noin kaksi miljoonaa. Länsi-Keniassa tuetaan yli 500 orpoa Sleyn organisoiman kummitoiminnan rahoituksella. Orvot sijoitetaan sijaiskoteihin, suurin osa sukulaisperheisiin. Koulutettu kirkon diakonissa vierailee sijaiskodeissa tarkistaen perheen ja lapsen hyvinvoinnin.