Päätösluettelo 2022

 

Kirkkoneuvosto


Kirkkoneuvoston kokous 1/2022 26.1.2022

4 § Kappelihautausmaan hautausmaahoitajan viran lakkauttaminen
5 § Seurakuntamestarin toimen perustaminen kappelihautausmaalle ja toimen haettavaksi julistaminen
6 § Johtavan diakonian viranhaltijan valinta
7 § Diakoniatyöntekijän viran haettavaksi julistaminen
8 § Nuorisotyönohjaajan viran haettavaksi julistaminen
9 § Vahtimestari-siivoojan irtisanoutuminen
10 § Henkilöstöasia (ei julkinen)
11 § Vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 
12 § Salokunnan Kirkkomaa -tilan puukauppa
13 § HAKI rakennustelineen osien myynti
14 § Seurakunnan tilien käyttöoikeudet
15 § Kolehtisuunnitelmat
16 § Sastamalan seurakunnan tietosuojan toimintalinjaus

 

Kirkkoneuvoston kokous 2/2022 8.2.2022

26 §

Kiinteistöpäällikön valinnan raukeaminen

 

Kirkkoneuvoston kokous 3/2022 23.2.2022

35 § Seurakuntamestarin valinta
36 § Diakoniatyöntekijän viransijaisuus
37 § Kiinteistöpäällikön viran haettavaksi julistaminen
38 § Aloite
39 § Aloite
40 § Lupa-anomus
41 § Seurakuntavaalit 2022
42 § Seurakuntavaalien 2022 vaalilautakunnan asettaminen
43 § Kirkkoherran viranhaltijapäätökset
44 § Talousjohtajan viranhaltijapäätökset
45 § Seurakuntapastorin matkakorvaukset

 

Kirkkoneuvoston kokous 4/2022 30.3.2022

54 § Nuorisotyönohjaajan valinta
55 § Diakoniatyöntekijän viran haun jatkaminen
56 § Määräaikaisen diakonian vanhustyöntekijän viran perustaminen
57 § Keittäjän työsuhteen vakinaistaminen
58 § Emännän työsuhteen vakinaistaminen
59 § Vahtimestari-siivoojan tehtävien hoitaminen
60 § Diakonissan osittainen virkavapaa
61 § Sastamalan seurakunnan tilinpäätöksen 2021 hyväksyminen
62 § Vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2021
63 § Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle
64 § Sammaljoen kirkon ja huoltorakennuksen ulkopuolen maalauksen urakoitsijan valinta
65 § Lisämääräraha Vammalan seurakuntatalon tutkimuksiin
66 § Kiinteistötyöryhmän vastaus esitykseen WC-tilan käytön mahdollistamisesta hautausmailla
67 § Valtakirja kuolinpesän pankki- ja vakuutusasioiden hoitamiseksi
68 § Sastamalan seurakunnan muistamiskäytäntö
69 § Raija ja Reijo Ilmarin rahastoon kuuluvien kiinteistöjen metsästysvuokrasopimus
70 § Raija ja Reijo Ilmarin rahastoon kuuluvan kiinteistön maanvuokrasopimus
71 § Anders (Antti) Sipin hauta
72 § Seppelten lasku kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2022
73 § Siviilipalveluksen suorittaminen Sastamalan seurakunnassa (ei julkinen)
74 § Diakonin irtisanoutuminen

 

Kirkkoneuvoston kokous 5/2022 27.4.2022

84 § Kiinteistöpäällikön valinta
85 § Kiinteistöpäällikön viran lakkauttaminen
86 § Kiinteistöpäällikön hakuprosessi
87 § Diakoniatyöntekijän viran haettavaksi julistaminen
88 § Sastamalan seurakunnan edustajat IT-alueen neuvottelukunnan kokoukseen
89 § Kiikan hautausmaan huoltorakennusurakan takuuajan takuun vapauttaminen
90 § Seppelten lasku kaatuneitten muistopäivänä 15.5.2022
91 § Kiinteistön Pappila 790-467-1-70 pellon maanvuokrasopimus

 

Kirkkoneuvoston kokous 6/2022 25.5.2022

101 § Diakoniatyöntekijän valinta
102 § Diakonian vanhustyöntekijän viran haettavaksi julistaminen
103 § Lapsi- ja perhetyönohjaajan osittainen virkavapaa
104 § Tuulenkaatopuiden myynti polttopuuksi
105 § Asiantuntijapalvelun hankinta kiinteistöpäällikön tehtäviin
106 § Valtakirja kuolinpesän pellon vuokraamiseksi ja tukioikeuksien siirtämiseksi
107 § Perinnönjaosta sopiminen
108 § Pyhän Olavin korujen myyntihinnat
109 § Oikaisuvaatimus talousjohtajan viranhaltijapäätös 43/2022
110 § Kolehtisuunnitelmat
111 § Rippikouluryhmän koko
112 § Johtavan nuorisotyönohjaajan irtisanoutuminen
113 § Digitointilupa Kansallisarkistolle

 

Kirkkoneuvoston kokous 7/2022 22.6.2022

123 § Diakoniatyöntekijän valinta
124 § Diakoniatyöntekijän valinta
125 § Diakonian viransijaisen palkkaaminen
126 § Henkilöstöasia (ei julkinen) 
127 § Nuorisotyönohjaajan virkavapaa-anomus 
128 § Nuorisotyönohjaajan sijaisen palkkaaminen
129 § Kolmen työalan yhdistäminen kasvatuksen työalaksi
130 § Johtavien työntekijöiden/esihenkilöiden sijaistamisesta maksettava korvaus
131 § Siivoja-emännän palkka
132 § Henkilöstöasia (ei julkinen)
133 § Perinnönjaosta sopiminen
134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen
135 § Tietolaattojen pystyttäminen Suomen vuosien 1939-1945 sotien sankarihautausmaille
136 § Kiikoisten kirkon ja Mouhijärven kirkon lämmitysjärjestelmien muutosten urakoitsijan valinta
137 § Cilson 324 lumilingon myynti tai lahjoitus
138 § Kolehtisuunnitelmat
139 § Kuressaaren ystävyysseurakunnan 500-vuotisjuhla

 

Kirkkoneuvoston kokous 8/2022 24.8.2022

149 § Puun myynti
150 § Diakonian vanhustyöntekijän valinta
151 § Kiinteistöpäällikön valinta
152 § Diakonissan irtisanoutuminen
153 § Lastenohjaajan osa-aikaisuus
154 § Henkilöstöasia (ei julkinen)
155 § Muutos tilojen käyttömaksuihin 1.10.2022 alkaen
156 § Maanvuokrasopimus Suodenniemen Suonkiertäjät ry:n kanssa
157 § Hautauspalvelumaksu arkkuhaudat 1.1.2023 alkaen
158 § Sastamalan Pyhän Marian kirkon alttaritaulun konservoinnin hankinta
159 § Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeen hyväksyminen
160 § Kiinteistöstrategia 2022-2026
161 § Lapsiasiahenkilön valinta 
162 § Stiga Park päältäajettavan ruohonleikkurin myynti
163 § Päätöksessä olevan virheen korjaaminen kirkkoneuvoston päätös 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen
164 § Oikaisuvaatimus kirkkoneuvoston päätös 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen –  Mouhijärven kirkkohautausmaa, lohko I, 1-15-385A-B
165 §

Oikaisuvaatimus kirkkoneuvoston päätös 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen –  Karkun hautausmaa, lohko 3, paikat 795-796

 

Kirkkoneuvoston kokous 9/2022 28.9.2022

175 § Diakonian vanhustyöntekijän valinta
176 § Diakoniatyöntekijän viran haettavaksi julistaminen
177 § Seurakuntapastorin irtisanoutuminen
178 § Seurakuntapastorin paluu virkaansa
179 § Sivutoimilupahakemus
180 § Emäntä-siivojan työvapaa 
181 § Emäntä-siivoojan työvapaan sijaisjärjestelyt
182 § Suntio-hautausmaanhoitajan sijaisen palkkaaminen 
183 § Talousjohtajan palkka
184 § Näyttöpäätelasien ja muiden apuvälineiden kustantaminen
185 § Talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeen muuttaminen 
186 § Veroprosentin vahvistaminen vuodelle 2023
187 § Haudanhoitosopimusten maksut
188 § Hautauspalvelumaksu arkkuhaudat 1.1.2023 alkaen
189 § Oikaisuvaatimus kirkkoneuvoston päätös 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen – Tyrvään kappelihautausmaa, lohko N, rivi 6, paikat 28-29
190 § Oikaisuvaatimus kirkkoneuvoston päätös 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen – Tyrvään kappelihautausmaa, lohko K, rivi 2, paikat 21-22
191 § Oikaisuvaatimus kirkkoneuvoston päätös 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen - Kiikoisten hautausmaa, lohko XI, rivi 5, paikka 6
192 § Oikaisuvaatimus kirkkoneuvoston päätös 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen - Karkun hautausmaa, lohko 3, paikat 659-660
193 § Oikaisuvaatimus kirkkoneuvoston päätös 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen – Kiikan hautausmaa, lohko 5, paikka 126
194 § Oikaisuvaatimus kirkkoneuvoston päätös 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen – Salokunnan hautausmaa, lohko 2, paikat 73-74
195 § Oikaisuvaatimus kirkkoneuvoston päätös 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen - Mouhijärven kirkkohautausmaa, lohko II, rivi 5, paikka 59A
196 § Oikaisuvaatimus kirkkoneuvoston päätös 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen - Mouhijärven kirkkohautausmaa, lohko II, rivi 15, paikka 208A
197 § Kiinteistöstrategia 2022-2026
198 § Naapurin kuuleminen puistomuuntamon sijoittamiseen Suodenniemellä
199 § Ero kirkkovaltuustosta ja kirkkoneuvostosta
200 § Vaalilautakunnan varajäsenten esteellisyys
201 § Uusien vaalilautakunnan varajäsenten nimeäminen
202 § Aloite
203 § Aloite

 

Kirkkoneuvoston kokous 10/2022 26.10.2022

213 § Investointisuunnitelma 2023-2025
214 § Vuoden 2023 talousarvion valmistelu
215 § Kasvatuksen (rippikoulu- ja nuorisotyö) papin virka
216 § Seurakuntapastorin virkavapaa-anomus
217 § Seurakunnan pappien työnjakoon liittyvät järjestelyt
218 § Sammaljoen ja Etelä-Tyrvään seurakuntapiirin vastuualueen sekä diakoniatyöstä vastaavan papin viran avaaminen
219 § Lastenohjaajan opintovapaa-anomus
220 § Talousjohtajan palkka
221 § Isosten, rippikoulun apuohjaajien ja yövalvojien palkkiot 2023
222 § Seppeleenlaskut itsenäisyyspäivänä 6.12.
223 § Sastamalan seurakunnan edustaja Tampereen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmässä 2023-2024
224 § Tarjoukset viikkoilmoituksista ja jumalanpalvelusten radioinnista vuonna 2023 ja aloite
225 § Kolehtisuunnitelmat
226 § Sastamalan seurakunnan taloussäännön päivittäminen
227 § Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen
228 § Henkilöstön koulutussuunnitelma 2023
229 § Kiikan muistolehdon käyttösuunnitelma ja lisäkivi
230 § Kirkkoneuvoston kokouspäivät 2023

 

Kirkkoneuvoston kokous 11/2022 23.11.2022

240 § Diakoniatyöntekijän valinta
241 § Diakoniatyöntekijän sijaisuus
242 § Seurakuntapastorin irtisanoutuminen
243 § Lapsi- ja perhetyönohjaajan osittainen virkavapaa
244 § Johtavan nuorisotyönohjaajan virka
245 § Nuorisotyönohjaajan sijaisuus
246 § Joulukuusien haku seurakunnan metsistä
247 § Talousarvio vuodelle 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2025
248 § Haudanhoitorahaston talousarvioesitys vuodelle 2023
249 § Talousarviomuutokset vuodelle 2022
250 § Haudan hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen
251 § Kirkkoneuvoston kokouspäivät

 

Kirkkoneuvoston kokous 12/2022 14.12.2022

261 § Piispantarkastuksen muistioiden ja lausuntojen käsittely lääninrovasti Olli-Pekka Silfverhuthin johdolla
262 § Suodenniemen kirkon kiviportaiden korjauksen urakoitsijan valinta
263 § Kiikoisten kirkon ja Mouhijärven kirkon lämmitysjärjestelmien muutosten urakoitsijan valinta
264 § Kiikan kirkon katon maalauksen urakoitsijan valinta
265 § Sastamalan seurakunnan kiinteistöjen lukitusten uusimisen palveluntarjoajan valinta
266 § Seurakuntapastorin (Etelä-Tyrvää ja diakoniatyö) valinta
267 § Kesäteologin määräaikainen virka
268 § Kesänuorisotyöntekijän määräaikainen virka
269 § Kesäkanttorin määräaikainen virka
270 § Suorituslisän maksaminen vuonna 2023
271 § Henkilöstöasia (ei julkinen)
272 § Diakonian vanhustyöntekijän viran haettavaksi julistaminen
273 § Johtavan kasvatuksen työalan ohjaajan viran perustaminen
274 § Johtavan nuorisotyönohjaajan viran lakkauttaminen
275 § Johtavan kasvatuksen työalan ohjaajan johtosääntö
276 § Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran johtosääntö
277 § Nuorisotyönohjaajan viran johtosääntö
278 § Vuoden 2022 talousarviomäärärahojen siirrot
279 § Avustusten hakeminen vuodelle 2023 suunniteltuihin hankkeisiin
280 § Kirkkoneuvoston ohjesäännössä mainittujen rahamäärien määrittäminen
281 § Tilintarkastajien valinta vuosiksi 2023–2026
282 § Suositus toimituspalkkioista 1.1.2023 alkaen
283 § Kiikan kirkon vesikatto saneerauksen takuuajan takuun vapauttaminen
284 § Kesäkukkien hankinta 2023
285 § Haudan Karkun hautausmaa, lohko 2, 269-270 luovuttaminen
286 § Kolehtisuunnitelmat
287 § Etätyöohjeistusta valmistelevan työryhmän kokoonpano
288 § Aloite
289 § Aloite
290 § Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali vuosiksi 2023–2024
291 § Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2023–2024
292 § Vaalilautakunnan asettaminen suhteellisten vaalien toimittamista varten vuosiksi 2023–2026
293 § Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vaali vuosiksi 2023–2024
294 § Kirkkoneuvoston muiden jäsenten vaali vuosiksi 2023–2024
295 § Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisten varajäsenten vaali vuosiksi 2023– 2024
296 § Karkun kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2026
297 § Keikyän kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2026
298 § Kiikan kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2026
299 § Kiikoisten kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2026
300 § Mouhijärven kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2026
301 § Suodenniemen kappelineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2026
302 § Etelä-Tyrvään piirineuvoston jäsenten ja varajäsenten vaali vuosiksi 2023–2026

 

 

Kirkkovaltuusto


Kirkkovaltuuston kokous 1/2022 28.4.2022

4 § Sastamalan seurakunnan tilinpäätöksen 2021 hyväksyminen
5 § Vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2021 Sastamalan seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille
6 § Seurakuntavaalit 2022
7 § Seurakuntavaalien 2022 vaalilautakunnan asettaminen
8 § Kappelihautausmaan hautausmaahoitajan viran lakkauttaminen
9 § Kiinteistöpäällikön viran lakkauttaminen
10 § Määräaikaisen diakonian vanhustyöntekijän viran perustaminen
11 § Lisämääräraha Vammalan seurakuntatalon tutkimuksiin

 

Kirkkovaltuuston kokous 2/2022 10.11.2022

19 §
Eropyyntö kirkkovaltuustosta ja kirkkoneuvostosta
20 § Kiinteistöstrategia 2022-2026
21 § Veroprosentin vahvistaminen vuodelle 2023
22 § Sastamalan seurakunnan taloussäännön päivittäminen
23 § Kirkkoneuvoston ohjesäännön päivittäminen
24 § Maanvuokrasopimus Suodenniemen Suonkiertäjät ry:n kanssa
25 § Vaalilautakunnan varajäsenten esteellisyys
26 § Uusien vaalilautakunnan varajäsenten nimeäminen

 

Kirkkovaltuuston kokous 3/2022 15.12.2022

34 § Talousarvio vuodelle 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2025
35 § Haudanhoitorahaston talousarvioesitys vuodelle 2023
36 § Talousarviomuutokset vuodelle 2022
37 § Suositus toimituspalkkioista 1.1.2023 alkaen