Toista kertaa vihille

Elämässä kaikki ei aina mene kuten toivoisi tai kuten ihanteellista olisi. Meitä avioeron kokeneita on paljon, syyt ovat kipeitä ja henkilökohtaisia. Jos eronnut suunnittelee uuden liiton solmimista ja kirkollista vihkimistä, mitä esteettömyystodistus pitää sisällään? ”Kuulusteleeko” tai ruotiiko pappi tässä yhteydessä menneitä?

Riippumatta siitä, monettako kertaa menee vihille, pappi ja pariskunta tapaavat ja sopivat toimituksen kulusta. Asian tiimoilta käydään keskustelu kirkossa tai kotona. Yleensä siinä eri elämänvaiheet tulevat esiin, mutta mitään sellaista, mitä ei halua kertoa, ei tarvitse kertoa.
Pappien kokemusten mukaan eron kokeneet ottavat kuitenkin asian itse esiin. Toimitus tai keskustelun kulku ei silloin ole millään tavoin erilainen; samasta asiasta on kysymys.

Papistossakin on aika monta eron kokenutta tai ainakin monta sitä läheltä seurannutta. Seurakunnan työntekijöillä on kyllä tilanteen vaatimaa myötäelämisen kykyä ja myönteistä suhtautumista siihen, että ihmiset ovat päässeet elämässään eteenpäin. Kysyjän mainitsemaa kuulustelua, ruotimista tai kypsymätöntä suhtautumista tuskin joutuu kohtaamaan Sastamalassa.

Avioliittoon aikovien kannattaa myös muistaa, ettei häiden tarvitse olla valtavat kirkkohäät. Kirkossa voidaan yhtä lailla järjestää pienimuotoinen vihkitoimitus ja koskettavia, lämminhenkisiä pienen väen vihkimisiä on ollut myös kirkkoherranvirastossa.

- Ari Paavilainen