Miten käy testamenttivarojen?

Olen yksinäinen ikäihminen, yhtään lähisukulaistani ei enää ole elossa. Koska kirkon työ on aina ollut lähellä sydäntäni, tahtoisin testamentata omaisuuteni kappeliseurakuntani diakoniatyölle. Voinko olla varma, että rahat käytetään juuri oman alueeni ihmisten hyväksi?
Mielenkiinnosta kysyn myös, mitä tapahtuu, jos joku on aikanaan tehnyt testamentin Mouhijärven tai Kiikan seurakunnalle? Kun kyseistä seurakuntaa ei enää ole, kuka saa omaisuuden, mihin varat menevät? Testamentin tekijä on varmaan halunnut korvamerkitä ne nimenomaan mouhijärveläisille tai kiikkalaisille – ja nyt ollaan suuressa Sastamalassa.

Kirkkojärjestyksen mukaan kappelineuvoston ohjesäännössä voidaan määrätä, että kukin kappelineuvosto huolehtii itsenäisesti sille tai sitä edeltävälle seurakunnalle testamentatuista tai lahjoitetuista varoista.
Tällainen kohta on kaikkien viiden kappeliseurakuntamme ohjesäännössä, jotka on hyväksytetty asianmukaisesti tuomiokapitulissa. Kirkkolaki puolestaan muistuttaa, että tapauksessa, jossa poiketaan olennaisesti testamentin antajan määräämästä tarkoituksesta, perikunta voi vaatia testamentattua omaisuutta takaisin.
Voidaan siis ajatella, että myös kappeliseurakunnalle testamentattu omaisuus käytetään vainajan viimeisen tahdon mukaisesti, esimerkiksi kappeliseurakunnan alueella asuvia vähävaraisia ihmisiä palvellen.

- Jouni Pihlajamaa