Kirkkovaltuuston kokous 15.12.2016

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2017 talousarvion sekä vuosien 2017-2019 toiminta- ja taloussuunnitelman.