Kirkkoneuvoston kokous 30.3.2016

Kirkkoneuvosto käsitteli seurakunnan vuoden 2015 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos on 63.037,39 euroa alijäämäinen. Seurakuntien vaikea taloustilanne tulee jatkumaan lähivuosina johtuen edelleen vähenevästä jäsenmäärästä, ansiotulojen vähäisestä kasvusta ja työttömyyden lisääntymisestä. Kirkollisveroja kertyi 4,7 milj. euroa (kasvua 3,0 %). Yhteisöveroja kertyi 470 000 euroa (kasvua 8,5 %). Suurin investointikohde vuonna 2015 oli Tyrvään kirkon penkkien ootraus ja kunnostus 259 690 euroa, johon saatiin kirkon keskusrahaston avustusta 121 800 euroa.

Kirkkoneuvosto päätti antaa vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Tilintarkastajien käytäntöihin kuuluu nykyään pyytää em. asiakirja. Siinä vahvistetaan, että tilintarkastajien käyttöön annetaan kaikki asiakirjassa mainitut, oleelliset seurakunnan taloutta ja hallintoa koskevat tiedot.