Kirkkoneuvoston kokous 24.8.2016

Kirkkoneuvosto hyväksyi talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeen. Laatimisohjeiden valmistelu pohjautuu vuoden 2015 tilinpäätöslukuihin, vuoden 2016 tammi-kesäkuun talousarvion toteutumaan sekä vuotta 2017 koskeviin kirkkohallituksen antamiin arvioihin sekä talouden ennustelaitosten lukuihin.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sastamalan seurakunnan vuoden 2017 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75. Esityksen mukaan veroprosentti säilyisi ennallaan.

Irmeli Kulonpää on jättänyt 22.6.2016 kirkkoneuvostolle aloitteen lasten, perheiden ja nuorten toiminnasta ja seurakunnan perhekerhojen ja lasten sekä nuorten toiminnan järjestämisestä Kiikan kappelin alueella hyvissä ja toimivissa tiloissa esimerkiksi Äetsän lukion entisissä tiloissa.  Kirkkoneuvosto päätti, että kasvatustyön työryhmän ja kiinteistötyöryhmän kannanottoihin perustuen, Kiikan seurakuntatalon Lastentalossa toiminta jatkuu ennallaan. Myös nuorisotyö jatkaa entisissä tiloissa.  Lisäksi Kiikan seurakuntatalon Lastentalossa tehdään kosteusmittaukset kuluvan vuoden aikana. Irmeli Kulonpää jätti eriävän mielipiteen.

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi lastenohjaajan toimen sijaisuuden ajalle 1.10.2016 – 8.8.2017. 

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden ajalle 8.10.2016 – 21.8.2017.

Sastamalan seurakunnan verkkosivut ovat pääosin toimivat, mutta nopeassa kehityksessä jo hieman ikääntyneet. Mobiilikäytössä sivut eivät ole kovin toimivat. Kotisivut on tehty Kotimaa Oy Sujuu-järjestelmässä. Sastamalan seurakunnalle on tarjottu mahdollisuutta siirtyä Lukkari-järjestelmään. Lukkarissa on mukana jo noin 100 seurakuntaa, mm. Tampereen seurakuntayhtymä on siirtynyt Lukkarin käyttäjäksi.  Lukkari on seurakuntien yhteinen verkkosivustoalusta, joka on yhdessä kehitetty seurakuntien tarpeesta ja se rahoitetaan seurakuntien maksaman keskusrahastomaksun kautta. Sen käytöstä ei synny seurakunnalle lisäkuluja. Kirkkoneuvosto päätti, että Sastamalan seurakunnalle tehdään kotisivut Lukkari-julkaisujärjestelmällä.