Uutislistaukseen

Koronaviruksen aiheuttamat muutokset seurakunnan toimintaan

12.3.2020 16.11

Seurakunta toimii ihmisten keskellä, järjestää kokoavaa toimintaa ja vierailee laitoksissa. Sen vuoksi uudelta koronavirukselta suojautuminen on seurakunnan toiminnassa ensiarvoisen tärkeää.

Kirkkohallitus on antanut ohjeen seurakunnille uuden koronaviruksen torjuntaan. Ohje linjaa, että kaikesta kättelystä tulee pidättäytyä tartuntojen ehkäisemiseksi. Käsi- ja yskimishygienia on keskeisessä roolissa, kun tartunnan riskiä pienennetään. Noudatamme näitä ohjeita.

Sastamalan kaupunki/Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut Sotesin johtoryhmä linjasi 12.3.2020, että vierailuja terveyskeskussairaalaosastoille sekä vanhusten ja vammaisten erilaisiin palveluasumisyksiköihin ei sallita toistaiseksi potilaiden ja asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi. Seurakunta ei siis tällä hetkellä voi järjestää hartauksia eikä vierailla näissä laitoksissa. Saattohoidossa olevan tai kuolevan luona käynti pyritään kuitenkin järjestämään, mikäli järjestely laitoksen puolelta sopii.

Seurakunta on toistaiseksi peruuttanut myös vanhusten kodeissa tapahtuvat Virrenviejien vierailut. Yksittäisiä kodeissa järjestettäviä tilaisuuksia on peruutettu vain seurakuntalaisten aloitteesta. Tilannetta seurataan ja tarvittaessa reagoidaan nopeasti.

Tulevista muutoksista seurakunnan toiminnassa ja tilaisuuksissa tiedotamme ajantasaisesti seurakunnan verkkosivuilla ja Facebook-sivuilla.


Tyrvään kirkon jumalanpalvelusta voi kuunnella koko Sastamalan alueella radiosta (taajuus 97,7 MHz).

Sastamalan seurakunta kantaa kaupungin ja asukkaiden kanssa vastuuta yhteisestä turvallisuudesta.