YLISTÄKÄÄMME HERRAA!

Halleluja! Ylistäkää Jumalaa hänen pyhäkössään, ylistäkää häntä taivaan mahtavissa holveissa…Kaikki te, joissa on elämän henkäys, ylistäkää Herraa! Halleluja! Ps.150:1,6

Psalmit 146-150 alkavat ja loppuvat ”Halleluja” sanaan eli kehotukseen ”kiittäkää Herraa”. Niissä tuodaan esiin Jumalan suurta voimaa, Hänen tekojaan, rakkauttaan ja uskollisuuttaan. Kaikkien näiden muisteleminen, niiden mietiskeleminen ja niihin keskittyminen johtaa yhteen polttopisteeseen, Jumalan ylistämiseen.

Tämä psalmien kirjan viimeinen laulu keskittyykin yksinomaan Jumalan ylistykseen. Kaikkien tulisi ylistää Jumalaa kaikin soittimin ja kaikin tavoin. Ylistäessämme Jumalaa keskitymme vain ja ainoastaan siihen millainen Jumala on ja mitä Hän on tehnyt. Nyt emme tuo esiin vaivojamme, tarpeitamme, puutteitamme, hengellisen elämämme kipukohtia, syntejämme ja huoliamme lähimmäisistämme. Nyt katsomme Jumalan suuruuteen, Jumalan hyvyyteen, Jumalan mittaamattomaan armoon, Jumalan luotaamattomaan rakkauteen ja Jumalan kaikkivaltiuteen. Jumala on itsessään ylistettävä.

Tehdessämme taivaan tien matkaa läpi tämän synnin ja kuoleman varjon maan jää ylistyksemme ja palvontamme useinkin sangen vajavaiseksi. Usein teemme sitä murheen kyyneleet silmissämme ja lohtunamme on vanhan hengellisen laulun sanat: ”Mun kanteleeni kauniimmin Taivaassa kerran soi.” Mutta sittenkin kaikuvat huuliltamme täällä myös ihanat ja haltioituneet ylistysvirret. Jumalan majesteettisuuden ja hänen rakkautensa kohtaaminen loihtii sydämestämme haltioituneen ylistyksen suurta Luojaamme ja Taivaallista Isäämme kohtaan.

Meitä suomalaisia on siunattu neljällä vuodenajalla. Erityisesti keväällä tulemme hyvin tietoisiksi Jumalan suurenmoisista luomistöistä kun näemme luomakunnan puhkeavan uuteen eloon ja uuteen kukkaan. Luonnonkirja puhuu Luojastaan. Se kutsuu kaikkia, joissa henki on, ylistämään Jumalaa hänen suurista teoistaan. Joutsenten lumivalkeat hahmot syvänsinistä taivasta vasten, kiurujen liverrys taivaan holveissa, mustasta maasta esiin punnertava heleän keltainen leskenlehti; kaikki nämä herkistävät mieltämme ja saavat sen suuntautumaan Jumalan puoleen.

Valmistautuessamme pääsisäisviikkoon, piinaviikkoon, näemme sen synkissä väreissä myös kätketyn ja esiin ilmestyvän Jumalan armon ja rakkauden voiman. Valo voittaa sittenkin pimeyden. Pääsiäisviikon tapahtumissa olemme lunastuksen ja sovituksen suuren salaisuuden äärellä. Saamme nähdä Jumalan väkevän työn, jossa Kristus voittaa pahan vallat ja avaa omalla kuolemallaan meille, syntisille ja kuolevaisille, ikuisen elämän portit. Mitä syvemmin paneudumme pääsisäisen tapahtumiin, sitä enemmän alkaa sisimmässämme soida ylistyslaulu kolmiyhteiselle Jumalalle, meidän Luojallemme, langenneiden Lunastajalle, syntisten Vapahtajalle ja elämän Uudistajallemme.

Anglosaksinen Westminsterin katekismus määrittelee ihmiselämän tarkoituksen lyhyesti ja ytimekkäästi: ”Ihmisen tarkoitus on ylistää Jumalaa ja iloita Hänestä iankaikkisesti!” Oma kristinoppimme opettaa: ”Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia.” Kumpikin näistä pitää sisällään sen kiistattoman hengellisen viisauden ja totuuden, että vain Jumalassa on elämämme syvin ilo, onni, tarkoitus ja päämäärä. Mitä enemmän pääsemme Jumalaa tuntemaan sitä syvemmin soi kiitos- ja ylistysvirtemme jo täällä ajassa. Mitä enemmän keskitymme ajattelemaan vain Jumalaa, sitä enemmän alkaa sielumme syvyyksistä purkautua sanoiksi puettu tai sanaton ylistys ja palvonta. Mitkään sanat kun eivät yksinkertaisesti riitä kuvaamaan Jumalan ihmeellisyyttä. Ja sitten, kerran Taivaassa, ei enää olekaan muuta kuin sanoinkuvaamatonta, kirkastunutta iloa, kiitosta ja ylistystä. HALLELUJA!

Lauri Lehtinen

PS. Olemme nyt olleet viikoittain vuoden ajan näiden psalmiblogien äärellä. Nyt on aika vetää hieman henkeä. Kiitos teille kaikille, jotka ovat näitä lukeneet ja toivon ja rukoilen, että niistä on koitunut siunausta itse kunkin elämään. Pääsiäisen jälkeen jatkamme käsittelemällä apostolista uskontunnustustamme. Siunauksen toivotuksin L.L.