Uutiset

Lue viimeisimmistä tapahtumista Sastamalan seurakunnan alueella.

Uutislistaukseen

Raimo Kemppi. Pitkäaikainen talousjohtajamme Raimo Kemppi on siirtymässä eläkkeelle vuoden vaihteessa.

Sastamalan seurakunta hakee talousjohtajaa

24.6.2021 12.26

Sastamalan seurakunnassa on haettavana talousjohtajan virka. Pitkäaikainen talousjohtajamme Raimo Kemppi on siirtymässä eläkkeelle vuoden vaihteessa. Hakuaika virkaan päättyy 16.7.2021 klo 15.00.

Talousjohtaja vastaa Sastamalan seurakunnan taloushallinnon johtamisesta, suunnittelusta ja seurannasta, toimii usean työntekijän lähiesimiehenä ja vastaa virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta. Lisäksi talousjohtajan tehtäviin kuuluu alaansa kuuluvien asioiden valmistelu ja esittely kirkkoneuvostolle ja näiden päätösten toimeenpano, seurakunnan kiinteän ja irtaimen omaisuuden ja varallisuuden hoitaminen sekä muut talousjohtajan viran johtosäännössä ja kirkkoneuvoston ohjesäännössä määrätyt tehtävät. 

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Lisäksi viranhaltijalta edellytetään talouden ja hallinnon osaamista ja seurakuntaelämän tuntemusta. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Palkka määräytyy seurakunnan ylimmän johdon palkkausjärjestelmän J40-hinnoitteluryhmän mukaisesti (4 362,93–5 401,73 euroa/kk). Virassa noudatetaan 6 kk koeaikaa. Virka täytetään 1.1.2022 alkaen, mutta virkaan valittavan toivotaan voivan aloittaa talousjohtajan virassa mahdollisesti jo lokakuussa 2021.

Hakuaika päättyy 16.7.2021 klo 15.00. Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Aittalahdenkatu 12, 38200 Sastamala tai sähköpostitse kirkkoherra Vesa Aurénille (vesa.auren@evl.fi). Lähempiä tietoja virasta antaa talousjohtaja Raimo Kemppi (050 314 9101) tai kirkkoherra Vesa Aurén (050 314 9001).

Sastamalan seurakunta on alueellisesti Pirkanmaan suurin seurakunta, jonka jäsenmäärä on noin 18.200. Seurakunnalla on kuusi kappeliseurakuntaa ja yksi seurakuntapiiri sekä noin 60 päätoimista työntekijää.