Uutislistaukseen

kaksitorninen.jpg

Sastamalan seurakunnan toiminta 1.6.2020 alkaen

22.5.2020 08.27

Sastamalan seurakunnassa on linjattu kesäajan toimintaa, kun koronavirusepidemian rajoituksia ollaan maltillisesti purkamassa 1.6.2020 alkaen. Ohjeistus perustuu Valtioneuvoston 6.5. ja 20.5. linjauksiin ja piispojen 5.5. ja 19.5. antamiin ohjeisiin.

Sastamalassa kirkot avautuvat yleisölle kesäkuun alussa. Messuja toimitetaan jälleen normaalin messujärjestyksen mukaisesti, turvallisuus erityisesti huomioiden. Tämä tarkoittaa voimassa olevien kokoontumisrajoitusten, riittävän turvavälin sekä erityisen hygienian noudattamista mm. ehtoollisen jaossa. Tyrvään kirkosta messu radioidaan joka sunnuntai klo 10 (97,7 MHz).

Muuta kokoavaa toimintaa käynnistetään seurakunnassa vähitellen, viranomaisten määräyksiä ja varovaisuutta kuten turvavälejä ja hygieniaohjeita noudattaen. Kesäaikana suositaan ulkona järjestettäviä tilaisuuksia.

Riskiryhmään kuuluvien suositellaan edelleen välttävän fyysistä kontaktia oman harkinnan mukaan.

Kirkkotilassa ja muissa seurakunnan tiloissa messuihin ja kirkollisiin toimituksiin, kuten kastejuhlaan, avioliittoon vihkimiseen tai hautaan siunaamiseen voi 1.6. alkaen osallistua yli 50 henkeä kunhan noudatetaan viranomaisohjeita tilaisuuksien turvallisesta järjestämisestä. Henkilömäärä suhteutetaan aina 1-2 metrin turvavälein tilaan sopivaksi. Enimmäismäärä on 500 henkeä. Perheen järjestämiä yksityistilaisuuksia, kuten hääjuhla tai muistotilaisuus, koskee Valtioneuvoston ohjeen mukaan 50 hengen enimmäisosallistujamäärä.

Asiointi kirkkoherranvirastossa tapahtuu edelleen ensisijaisesti puhelimella (03 521 9090) tai sähköisesti (kirkkoherranvirasto.sastamala@evl.fi) ja erikseen sovitusti tapaamisena. Diakoniatoimistossa ei toistaiseksi ole päivystyksiä, diakoniatyöntekijän tavoittaa puhelimitse tai sähköpostilla. Ruokajakoja järjestetään säännöllisesti eri puolella seurakuntaa.

Rippikoulut toteutetaan päiväkokoontumisina (leiripäivinä) ja etäjärjestelyin ilman yöpymisiä. Rippikoulua pidetään sinä ajankohtana, jolloin rippileirin piti alun perin ollakin. Mikäli tilanne sallii, pidetään lisäksi syksyllä leiriviikonloppu. Erikseen selvitetään mahdollisuus tarjota matkarippikouluihin ilmoittautuneille syksyn leiriviikonlopun korvaava vähän lyhennetty lapinmatka elokuun alussa. Kaikkien ryhmien konfirmaatiot on siirretty alkusyksyyn.

Lapsi- ja perhetyö järjestää kesällä leiripäiviä ja kesäpihailu-päiviä. Varhaisnuorille on suunniteltu järjestettävän yön ylitse kestäviä leirejä juhannuksen jälkeen. Sastamalan ja Suomen koronatilanne voi aiheuttaa muutoksia leiriaikatauluihin ja myös siihen voidaanko leirillä yöpyä.   

Hartaudet ja vierailut laitoksissa ja palvelutaloissa on toistaiseksi keskeytyksissä. Kesä-elokuussa lähetetään joka torstai klo 18 Iskelmä Sastamalan taajuudella 97,7 MHz viikkohartaus Tyrvään kirkosta. Hartauteen voi osallistua myös paikan päällä kirkossa.

Saattohoidossa olevan tai kuolevan luona käynti voidaan toteuttaa omaisten toiveesta ja laitoksen luvalla. Seurakunnan työntekijät ovat seurakuntalaisten käytettävissä henkilökohtaista keskustelua varten. 

Syntymäpäiviin liittyvät tervehdykset hoidetaan toistaiseksi puhelimitse. Papit ja diakoniatyöntekijät soittavat päivänsankarille, jos puhelinnumero on saatavilla. Yhteiset syntymäpäiväjuhlat siirretään myöhemmin pidettäviksi.
 

Seurakuntalaisten ja myös seurakunnan työntekijöiden terveys on kaikessa toiminnassa etusijalla. Koronatilanteeseen reagoidaan tarvittaessa viranomaisten ohjeistamalla tavalla. Muutokset kokoontumisrajoituksiin ja seurakunnan toimintaan ovat mahdollisia.