Venäjä, Inkerin kirkon kohde

Kirkkoväki viettää joulujuhlaa Pyhän Marian kirkossa Venäjällä kynttilät käsissään. Joulujuhla Pyhän Marian kirkossa.
Tuulikki Vihunen / Suomen Lähetysseuran kuvapalvelu.

Inkerin luterilainen kirkko on nuori, pieni ja köyhä. Se uudelleenperustettiin 1992. Kirkossa on noin 15 000 jäsentä noin 80 seurakunnassa. Seurakunnat ovat levittäytyneet lähes koko Venäjän alueelle, mikä tekee yhteistoiminnan hankalaksi. Omin varoin kirkko ei pysty toimintaansa rahoittamaan.

Inkerin kirkko on juuriltaan suomalainen luterilainen kirkko. Inkerin kirkko on lähetyskirkko. Se haluaa olla kaikkien ihmisten kirkko. Siksi se on vaihtanut pääkielekseen venäjän. Kirkkoon kuuluu jo nyt jäseniä jo yli kymmenestä kansallisuudesta. Kasvavimmat seurakunnat ovat kaukana Marinmaalla ja Baskiriassa. Inkerin kirkko haluaa etsiä yhteyteensä nimenomaan niitä, jotka eivät Kristusta vielä tunne.

Suomen Lähetysseura tukee Inkerin kirkon Teologinen Instituutin työtä. Teologinen instituutti sijaitsee Keltossa, lähellä Pietaria ja kouluttaa kirkon tarpeisiin teologeja, lapsi- ja nuorisotyöntekijöitä, diakoniatyöntekijöitä sekä osaajia musiikkityöhön. Teologisen instituutin toiminnasta voit lukea tämän sivun liitteenä olevasta kohde-esitteestä.

Inkerin kirkon suomenkieliset kotisivut

Suomen Lähetysseura (SLS).