Kokoontumisrajoitukset vapautuvat - toiminta käynnistyy Sastamalan seurakunnassa

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto päätti keventää kokoontumisrajoituksia Pirkanmaalla sekä Punkalaitumella lauantaista 29.5.2021 alkaen. Uuden päätöksen mukaan tilaisuuksia voi järjestää ilman kokoontumisrajoituksia, jos terveysturvallisuus varmistetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön hygieniaohjetta noudattamalla. Muutoin kokoontumisrajoitus on sisätiloissa 10 ja ulkotiloissa 50 henkilöä. Päätös on voimassa 28.6. saakka.

Sastamalan seurakunnan tilaisuuksissa noudatetaan viranomaisten ohjetta vahvasta maskisuosituksesta, hyvästä käsihygieniasta huolehtimisesta sekä edellytetään kahden metrin turvavälejä.

Seurakunnassa on hyvät edellytykset soveltaa nyt annettua määräystä. Isot kirkkotilat ja salit mahdollistavat yli 10 hengen kokoontumisen väljästi, koronaturvallisuutta noudattaen. Jumalanpalveluksia voi viettää avoimin ovin myös Tyrvään kirkossa siten, että paikalla olevilla on mahdollisuus etäisyyksiin, käsihygieniaan ja muuhun OKM:n ja THL:n ohjeen edellyttämään koronaturvallisuuteen.

Kirkkoherranviraston asiakaspalvelu

Sastamalan seurakunnan kirkkoheranviraston ja taloustoimiston asiakaspalvelu palaa normaaleihin aukioloaikoihin kesäkuun alusta. Kirkkoherranvirastossa voi asioida edelleen myös puhelimitse (puh. 03 521 9090) tai sähköpostitse (kirkkoherranvirasto.sastamala@evl.fi).

Seurakunnan kokoava toiminta käynnistyy

Kokoontumisrajoituksista luopumisen myötä yhä suurempi osa seurakunnan tilaisuuksista tulee mahdolliseksi. Erilaiset pienryhmät ja piirit voivat kokoontua, samoin lasten, nuorten ja perheiden leirit voidaan toteuttaa suunnitellusti. Kaikissa tilaisuuksissa tulee edelleen noudattaa turvallisuusvälejä ja hyvää käsihygieniaa. Maskisuositus on edelleen voimassa seurakunnan tilaisuuksissa.

Tyrvään kirkossa messut ja jumalanpalvelukset voidaan toteuttaa normaalisti. Kappelikirkkojen ehtoollishetket voidaan toteuttaa normaaleina messuina ilman ennakkoilmoittautumisia.

Samat määräykset ja ohjeet koskevat kirkollisia toimituksia ja muita kokoontumisia. Henkilömäärän ylärajaa turvavälein toteutetulle kokoontumiselle ei ole, mutta harkintaa kannattaa käyttää ja tiedostaa koronatilanteen ennakoimattomuus. Ulkona tapahtuvat kokoontumiset ovat edelleen suositeltavia ja niissä koronaturvallisuuden varmistaminen velvoitetaan yli 50 hengen tilaisuuksissa.

Siunaus- ja muistotilaisuuksien sekä kasteiden ja vihkitilaisuuksien järjestäjien on hyvä varmistaa, että käytettävä tila on riittävän väljä mahdollistamaan turvallisen kokoontumisen kutsutuille vieraille. Koronaturvallisuus edellyttää kuitenkin ehdottomasti turvavälien toteutumista ja kasvomaskien käyttämistä. Kaste- ja vihkitilaisuudet suositellaan pidettäviksi seurakunnan tiloissa.

Diakoniatyöntekijöiden kotikäyntien osalta noudatetaan harkintaa ja korostettua varovaisuutta. Laitoskäyntejä tehdään vain laitoksen pyynnöstä, laitoksen ohjeistuksen mukaan. Seurakunnan työntekijät ovat käytettävissä yksityistä keskustelua ja sielunhoitoa varten.

Lähetyksen Löytöpiste kirpputori on avoinna ma, to ja pe klo 10-16 sekä la klo 10-14. Diakonian Löytöpiste on avoinna ti ja ke klo 12-16.

Lasten ja nuorten toiminta

Keventyneiden kokoontumisrajoitusten myötä lasten ja nuorten tapahtumat ja leirit voidaan toteuttaa turvallisuudesta huolehtien laadittujen suunnitelmien mukaan. Kokoontumisissa on noudatettava Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen turvallisuusohjeita. Tapahtumiin saa osallistua ainoastaan terveenä.

Rippikouluryhmät voivat kokoontua omien suunnitelmiensa mukaisesti. Kokoontumisrajoitusten lieventyminen mahdollistaa rippikouluryhmien toiminnan normaalisti myös lähikokoontumisina. Kesän leirit ja matkarippikoulut tullaan toteuttamaan viranomaisilta saatavien ohjeiden mukaisesti. Konfirmaatiot voidaan nykyisten ohjeiden mukaan toimittaa turvallisesti normaalin messun yhteydessä.


Tiedote julkaistu 31.5.2021