Kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat 2022

 

Kirkkovaltuuston kokous 15.12.2022 (pdf)

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024 sekä haudanhoitorahaston talousarvion vuodelle 2023 sekä haudanhoitorahaston taloussuunnitelmat vuosiksi 2024-2025. Talousarvio on luettavissa kokonaisuudessaan tästä: Talousarvio 2023 (pdf).

Kirkkovaltuusto myönsi 18 500 euron lisämäärärahan pääluokkaan 1 Hallinto ja 68 400 euron lisämäärärahan pääluokkaan 4 Hautaustoimi sekä pääluokkaan 5 Kiinteistötoimi 54 500 euron lisämäärärahan ja että pääluokan 5 Kiinteistötoimi tuloarviota oikaistaan 61 100 eurolla alaspäin. 

Kirkkovaltuusto hyväksyi KirVESTES 2022-2023 mukaisen suositussopimuksen toimituspalkkioista Sastamalan seurakuntaa sitovaksi 1.1.2023 alkaen. 

 

Kirkkoneuvoston kokous 14.12.2022 (pdf)

Kirkkoneuvosto hyväksyi IKJ Rakennus Oy:n tarjouksen 77 204,65 € (sis. alv 24 %) Suodenniemen kirkon kiviportaiden korjaamisesta ja valitsi IKJ Rakennus Oy:n urakoitsijaksi. 

Kirkkoneuvosto päätti, että Sastamalan seurakunta pyytää Kiikoisten kirkon ja Mouhijärven kirkon lämmitysjärjestelmien muutoksista uudet LVI-suunnitelmat yhteistyönä LVI-Palvelu Janne Räsänen Oy:ltä ja Telilän Sähkötyö Oy:ltä. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi Sorcolor Oy:n tarjouksen 43 000,00 € (sis. alv 24 %) Kiikan kirkon katon maalaamisesta ja valitsi Sorcolor Oy:n 
urakoitsijaksi. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi BLC Turva Oy:n tarjouksen 99 260,95 € (sis. alv 24 %) Sastamalan seurakunnan kiinteistöjen lukitusten uusimisesta ja valitsi BLC Turva Oy:n lukitusten uusimisen urakoitsijaksi. 

Kirkkoneuvosto valitsi Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin (Etelä-Tyrvää, diakoniatyö, yleinen seurakuntatyö) virkaan Kaisa Mäkelä-Tulanderin, jolle pyydetään Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta virkamääräystä Sastamalan seurakunnan (VII) virkaan 1.2.2023 lukien.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa seurakuntaan kesäteologin määräaikaisen viran vuosiksi 2023–2026, ajoittuen vuosittain kesäkuukausille (kesä-elokuu) kahden ja puolen kuukauden ajaksi. Kesään ajoittuva virka avataan talvella haettavaksi aina yhdeksi 
kesäksi kerrallaan. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa seurakuntaan kesänuorisotyöntekijän määräaikaisen viran vuosiksi 2023–2026, ajoittuen vuosittain kesäkuukausille kahden ja puolen kuukauden ajaksi. Kesään ajoittuva virka avataan talvella haettavaksi aina yhdeksi 
kesäksi kerrallaan. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa seurakuntaan kesäkanttorin määräaikaisen viran vuosiksi 2023–2026, ajoittuen vuosittain kesäkuukausille kolmen kuukauden ajaksi. Kesään ajoittuva virka avataan talvella haettavaksi aina yhdeksi kesäksi kerrallaan. 

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi määräaikaisen diakonian vanhustyöntekijän viran viideksi (5) vuodeksi viran täyttämisestä alkaen. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa johtavan kasvatuksen ohjaajan viran 1.5.2023 alkaen ja lakkauttaa johtavan nuorisotyönohjaajan viran 30.4.2023. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastusta suorittamaan tilikausille 2023 - 2026 valitaan tilintarkastusyhteisö Revisium Oy, päävastuullisena tilintarkastajana JHT, KHT Jaakko Rönkkö. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi Reetantarha Oy:n tarjouksen 45 776,21 € (sis. alv 24 %) kesäkukkien toimittamisesta hautausmaille 2023. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi Tyrvään kirkon sekä Kiikoisten ja Mouhijärven kappeliseurakuntien kolehtisuunnitelmat. 

Kirkkoneuvosto päätti antaa Irmeli Kulonpään aloitteen nuorten tasa-arvoisesta kohtelusta nuorisotyön tiimin ja rippikoulutyöhön osallistuvien pappien ja kanttorien sekä diakoniaviranhaltijoiden edustajien yhdessä valmisteltavaksi.  

Kirkkoneuvosto päätti antaa Maritta Laihon aloitteen maatuvan jätteen käsittelyn uudelleen organisoinnista kiinteistöpäällikön johdolla kiinteistötyöalan valmisteltavaksi. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuosiksi 2023–2024. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosiksi 2023–2024.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto päättää asettaa vaalilautakunnan suhteellisten vaalien toimittamista varten ja valita siihen keskuudestaan kolme varsinaista ja kolme varajäsentä.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan vuosiksi 2023–2024. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston kymmenen muuta jäsentä vuosiksi 2023–2024. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023–2024. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Karkun kappelineuvostoon kuusi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023–2026. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Keikyän kappelineuvostoon kuusi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023–2026. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kiikan kappelineuvostoon kuusi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023–2026. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Kiikoisten kappelineuvostoon kuusi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023–2026. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Mouhijärven kappelineuvostoon kuusi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023–2026. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Suodenniemen kappelineuvostoon kuusi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023–2026. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee Etelä-Tyrvään piirineuvostoon kuusi varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet vuosiksi 2023–2026. 

Suvi Sianoja ja Jaakko Pirttikoski tekivät aloitteen luottamushenkilöpalkkioiden muuttamisesta. Aloitteen voit lukea kokonaisuudessaan tästä: Sianojan ja Pirttikosken aloite (pdf). 

Lassi Ketola teki aloitteen kristillisen päiväkodin perustamisesta Sastamalaan. Aloitteen voit lukea kokonaisuudessaan tästä: Ketolan aloite (pdf).

 

Kirkkoneuvoston kokous 23.11.2022 (pdf)

Diakonian virkaan valitaan sosionomi (AMK) -diakoni Jaana Lehti.

Eija Sillanpää valittiin diakoniatyöntekijän sijaisuuteen ajalle 1.1.2023-30.9.2023. 

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi seurakuntapastori Henrik Pääkkösen irtisanoutumisen 1.1.2023 alkaen.

Tarmo Marjamäki otettiin johtavan nuorisotyönohjaajan virkaan ajalle 1.1.-30.4.2023.

Katariina Mielonmäki päätettiin palkata nuorisotyönohjaajan sijaisuuteen ajalle 1.1.-30.4.2023. 

Sastamalan seurakunta päätti antaa partiolippukunnille Tyrvään Metsänpojat ry ja Vammalan Nuotiosiskot ry luvan hakea seurakunnan metsistä myyntitarkoitukseen 70-90 kpl kuusta, jotka menevät lippukunnille 50/50 jakosuhteella.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2025.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto hyväksyy haudanhoitorahaston talousarvion vuodelle 2023 sekä haudanhoitorahaston taloussuunnitelmat vuosiksi 2024-2025.  

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että valtuusto myöntää 18 500 euron lisämäärärahan pääluokkaan 1 Hallinto ja 68 400 euron lisämäärärahan pääluokkaan 4 Hautaustoimi sekä pääluokkaan 5 Kiinteistötoimi 54 500 euron lisämäärärahan ja että pääluokan 5 Kiinteistötoimi tuloarviota oikaistaan 61 100 eurolla alaspäin. 

Vuoden 2023 kirkkoneuvoston kokouspäivät ovat 25.1., 22.2., 29.3., 26.4., 24.5., 21.6., 30.8., 27.9., 25.10., 22.11. ja 13.12. 

Maritta Laiho teki neuvostoaloitteen, jonka mukaisesti Sastamalan seurakunnan tulisi selvittää maatuvan jätteen käsittelyn uudelleen organi-
sointia sen kaikkien hautausmaiden jätehuollon kokonaisuuksissa. Aloite luettavissa kokonaisuudessaan Laihon aloite (pdf).

 

Kirkkovaltuuston kokous 10.11.2022 (pdf) 

Kirkkovaltuusto myönsi Markus Alajoelle eron kirkkovaltuustosta ja kirkkoneuvostosta sekä Kiikoisten kappelineuvoston varajäsenyydestä. Kirkkovaltuustoon Alajoen tilalle nousee Heikki Uusitalo. Kirkkoneuvoston jäseneksi Markus Alajoen tilalle valittiin Jaakko Pirttikoski ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Jukka Pusa. Kiikoisten kappelineuvostoon varsinaisen jäsenen Jouko Rantalan varajäseneksi valittiin Veikko Ala-Erkkilä.

Kirkkovaltuusto hyväksyi Sastamalan seurakunnan kiinteistöstrategian 2022-2026. Strategia on luettavissa tästä linkistä: Kiinteistöstrategia 2022-2026 (pdf). 

Kirkkovaltuusto vahvisti Sastamalan seurakunnan vuoden 2023 tuloveroprosentiksi 1,75 %. 

Kirkkovaltuusto hyväksyi Sastamalan seurakunnan taloussäännön. Hyväksytyllä taloussäännöllä kumotaan 16. päivänä joulukuuta 2021 vahvistettu Sastamalan seurakunnan taloussääntö. 

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ohjesäännön lähettäväksi Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille vahvistettavaksi. Nyt hyväksytyllä kirkkoneuvoston ohjesäännöllä kumotaan kirkkovaltuustossa 27. päivänä toukokuuta 2021 hyväksytty ja Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulissa 18. päivänä elokuuta 2021 vahvistettu kirkkoneuvoston ohjesääntö. 

Kirkkovaltuusto päätti, että Sastamalan seurakunta tekee Suodenniemen Suonkiertäjät ry:n kanssa maanvuokrasopimuksen, joka käsittää kiinteistöllä 790-500-3-102 Vehkaranta olevan noin 0,5 ha:n alan ajalle 1.1.2023-31.12.2052. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 

Kirkkovaltuusto myönsi Paula Peuralalle ja Antti Alajoelle eron vaalilautakunnan varajäsenyydestä.  

Kirkkovaltuusto valitsi vaalilautakunnan uusiksi varajäseniksi Pauli Pietilän, Pentti Rantasen, Jaakko Pirttikosken ja Jarno Pietilän. 

Irmeli Kulonpää teki valtuustoaloitteen nuorten tasa-arvoisesta kohtelusta rippikoulussa. Aloitteen voit lukea tästä: Irmeli Kulonpään aloite (pdf).

 

Kirkkoneuvoston kokous 26.10.2022 (pdf)

Kirkkoneuvosto hyväksyi investointisuunnitelman vuoden 2023 talousarvion laadinnan pohjaksi.

Kirkkoneuvosto päätti esittää Tampereen tuomiokapitulille kasvatuksen papin (rippikoulu- ja nuorisotyö) määräaikaisuuden jatkamista 1.1.-30.4.2023 entisin perustein organisaatiomuutokseen liittyen. Määräaikaiseen virkaan esitetään Kaisa Mäkelä-Tulanderia. 

Kirkkoneuvosto vahvisti seurakunnan pappien päivitetyn työnjaon, jonka mukaisesti tiedotuksesta ja viestinnästä vastaavaan seurakuntapastorin virkaan (viestintä 60 % ja papin työt 40 %) siirretään seurakuntapastori Otso Järvi, joka aloittaa tehtävässä lomajärjestelyihin liittyen joulukuun 2022  alusta seurakuntapastori Henrik Pääkkösen siirtyessä Tampereen Eteläisen seurakunnan seurakuntapastorin virkaan 1.1.2023 alkaen. Lähetystyöstä, kansainvälisestä työstä ja ympäristöasioista vastaavan seurakuntapastorin virkaan siirretään pappien työnjaollisena järjestelynä Aija Aurén. 

Kirkkoneuvosto päätti pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan haettavaksi Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin viran (vastuualueena Etelä-Tyrvää) 1.2.2023 alkaen. Tähän liittyen pyydetään Etelä-Tyrvään piirineuvostolta lausunto seurakuntapastorin virantäytössä huomioon otettavista asioista.

Kirkkoneuvosto päätti, että isospalkkio on vuoden 2023 alusta 35 €/vrk, kolmosohjaajan 65 €/vrk ja yövalvojan palkkio 25 €/vrk. Rippileireille voidaan tarvittaessa ottaa kolmen varsinaisen ohjaajan lisäksi täysi-ikäinen apuohjaaja (isosten isonen), jolle maksetaan palkkiota 50 €/vrk. 

Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan edustajat itsenäisyyspäivän seppeleenlaskuihin seuraavasti:  

Kirkko ja seppeleen lasku Seppeleen lasku klo Seurakunnan edustaja

Tyrvään kirkko sanajumalanpalvelus klo 11.00  

   1939 - 1945 sotien 
          muistomerkki     
   1918, vapaussoturien 
             muistomerkki
   1918, vakaumuksensa puolesta
             henkensä menettäneiden 
             muistomerkki
   Karjalaan jääneiden
             muistomerkki 
   Kotirintaman 1939 – 1945
            muistomerkki


12.00 

 

Suvi Sianoja

Pirkko Esko

Sirpa Keskinen 


Pekka Salonen

Maritta Laiho 

Sammaljoen kirkko sanajumalanpalvelus klo 09.00

   1939 - 1945 sotien muistomerkki


10.00

 


 

Reijo Telaranta 

Karkun kirkko sanajumalanpalvelus klo 13.00

   Sovinnon risti


14.00

 
Terttu Sulanne

Salokunnan kirkko sanajumalanpalvelus klo 13.00,

   1939 - 1945 sotien muistomerkki 


14.00

 
Tuomas Reku

Keikyän kirkko sanajumalanpalvelus klo 10.00

   1939 - 1945 sotien muistomerkki
   1918, vakaumuksensa puolesta 
         kaatuneiden muistomerkki
   Karjalaan jääneiden
         muistomerkki


11.00 

 
Esa Suutari 
Aija-Riitta Lehtimäki 
Pertti Peuraniemi 

Kiikan kirkko sanajumalanpalvelus klo 11.30

   1939–1945 sotien muistomerkki
   1918, vakaumuksensa puolesta
        kaatuneiden muistomerkki
   Karjalaan jääneiden
        muistomerkki


12.30

 

 

 


 

Henri Kiuttu 
Sirkka-Liisa Pusa 

Antti Ritala
 

Mouhijärven kirkko sanajumalanpalvelus klo 10.00

   1918 ja 1939 – 1945 yhteinen
       sotien muistomerkki  
   1918, vakaumuksensa puolesta
       kaatuneiden muistomerkki
   Karjalaan jääneiden
       muistomerkki 


11.00


 

 


Ulla Marjatta Pohjanen
Hilkka Huitula 

Hilkka Kaasalainen 

Suodenniemen kirkko sanajumalanpalvelus klo 15.00

   1939 - 1945 sotien muistomerkki
   1918, vapaussoturien
        muistomerkki
   1918, vakaumuksensa puolesta
        kaatuneiden muistomerkki  
   Karjalaan jääneiden
        muistomerkki


16.00 
Tanja Aarnikuru 

Auli Horelli 
Tarja Kopalainen

Anne Saukko 

Kiikoisten kirkko sanajumalanpalvelus klo 11.00

   Talvisodan muistomerkki
   Jatkosodan muistomerkki
   1918, vakaumuksen puolesta
        kaatuneiden muistomerkki 
   Karjalaan jääneiden
       muistomerkki


12.00


 
Taina Koivuniemi 
Liisa Jokela 
Pertti Kärki 

Jari Jaakola
 

 

Kirkkoneuvosto valitsi Sastamalan seurakunnan edustajaksi Tampereen aluekeskusrekisterin yhteistyöryhmään vuosiksi 2023-2024 kirkkoherra Vesa Aurénin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen seurakuntapastori Anu Jokinen-Lundénin.  

Kirkkoneuvosto päätti tehdä Alueviestin kanssa sopimuksen vuoden 2023 viikkoilmoituksista paikallislehdessä ja vuoden 2023 jumalanpalvelusten radioinnista Iskelmä Sastamalassa. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi Etelä-Tyrvään piirineuvoston kolehtisuunnitelman 1.10.-31.12.2022. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi henkilöstön koulutussuunnitelman täytäntöönpanosuunnitelman vuodelle 2023.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Kiikan muistolehdon käyttösuunnitelman ja lisäkiven hankinnan muistolehtoon.

Kirkkoneuvoston kokouspäivät ovat vuonna 2023: 25.1., 22.2., 29.3., 26.4., 24.5., 21.6., 30.8., 27.9., 25.10., 29.11. ja 13.12. 

Janica Isonokari teki aloitteen siitä, että kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokoukset järjestetään jatkossa kiertävästi ympäri seurakuntaa.

 

Kirkkoneuvoston kokous 28.9.2022 (pdf)

Diakonian vanhustyöntekijän määräaikaiseen virkaan valittiin varalle valittu sosionomi (AMK)-diakoni Aki Korhonen.

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi diakonian viran, jossa työalueena on yleinen diakoniatyö Keikyä-Kiikka-Kiikoinen kappelien alueella ja tehtäviin kuuluvat lisäksi perhediakonia ja osallistuminen seurakunnan ruokajakotyöhön sekä sen kehittämiseen.

Kirkkoneuvosto päätti puoltaa seurakuntapastori Anne Heikkisen irtisanoutumista Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille ja kiittää häntä ansiokkaasta palveluksesta Sastamalan seurakunnassa ja puoltaa Otso Järven virkaan paluuta 1.11.2022 alkaen.

 Kirkkoneuvosto päätti, että työnantaja kustantaa näyttöpäätelasit vakituisessa palvelussuhteessa olevalle viranhaltijalle/työntekijälle, mikäli työterveyshuolto sekä optikko/silmälääkäri sitä suosittelevat. Viranhaltija/työntekijä voi tarvittaessa hakea näyttöpäätelaseja korkeintaan 
joka toinen vuosi. Työnantaja kustantaa peruskehykset ja linssit. Esim. ohennukset ja muut erityistoiveet kustantaa viranhaltija/työntekijä itse. Työnantaja kustantaa muita työssä suoriutumiseen liittyviä apuvälineitä vakituisessa palvelussuhteessa olevalle viranhaltijalle/työntekijälle saman periaatteen mukaisesti työterveyshuollon sekä asiantuntijan (esim. työterveysfysioterapeutti) suositusten perusteella. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Sastamalan seurakunnan vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75 %. 

Kirkkoneuvosto päätti, että haudanhoitosopimusten maksut ovat 1.1.2023 alkaen seuraavat: 

 Viiden vuoden haudanhoitosopimukset 

 • Yhden hautapaikan hauta 425 euroa 
 • Kahden hautapaikan hauta 485 euroa 
 • Kolmen hautapaikan hauta 545 euroa 
 • Neljän hautapaikan hauta 605 euroa 
 • Viiden hautapaikan hauta 635 euroa 
 • Kuuden hautapaikan hauta 695 euroa 
 • Seitsemän hautapaikan hauta 735 euroa 
 • Kahdeksan hautapaikan hauta 795 euroa 
 • Yhdeksän hautapaikan hauta 825 euroa 
 • Kymmenen hautapaikan hauta 855 euroa 

Kymmenen vuoden haudanhoitosopimukset 

 • Yhden hautapaikan hauta 900 euroa 
 • Kahden hautapaikan hauta 1020 euroa 
 • Kolmen hautapaikan hauta 1140 euroa
 • Neljän hautapaikan hauta 1260 euroa 
 • Viiden hautapaikan hauta 1320 euroa 
 • Kuuden hautapaikan hauta 1440 euroa 
 • Seitsemän hautapaikan hauta 1520 euroa 
 • Kahdeksan hautapaikan hauta 1640 euroa 
 • Yhdeksän hautapaikan hauta 1700 euroa 
 • Kymmenen hautapaikan hauta 1760 euroa 

Mikäli hautapaikassa on enemmän kuin kymmenen hautapaikkaa, maksu ja haudan-
hoito kymmenen paikan mukaan. 

Kirkkoneuvosto päätti, että arkkuhautauksen hautauspalvelun hinnat ovat 1.1.2023 alkaen seuraavat: 

Hautauspalvelut 
Hautauspalvelu, arkku 

 • oman kunnan jäsen 410 euroa 
 • vieraan kunnan jäsen 580 euroa 

Kirkkoneuvosto päätti, että 22.6.2022 tehtyä päätöstä 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen oikaistaan Tyrvään kappelihautausmaalla olevan haudan, lohko N, rivi 6, paikat 28-29 osalta siten, että hauta ei palaudu seurakunnalle.

Kirkkoneuvosto päätti, että 22.6.2022 tehtyä päätöstä 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen oikaistaan Tyrvään kappelihautausmaalla olevan haudan, lohko K, rivi 2, paikat 21-22 osalta siten, että hauta ei palaudu seurakunnalle.

Kirkkoneuvosto päätti, että 22.6.2022 tehtyä päätöstä 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen oikaistaan Kiikoisten hautausmaalla olevan haudan, lohko XI, rivi 5, paikka 6 osalta siten, että hauta ei palaudu seurakunnalle. 

Kirkkoneuvosto päätti, että 22.6.2022 tehtyä päätöstä 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen oikaistaan Karkun hautausmaalla olevan haudan, lohko 3, paikat 659-660 osalta siten, että hauta ei palaudu seurakunnalle. 

Kirkkoneuvosto päätti, että 22.6.2022 tehtyä päätöstä 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen oikaistaan Kiikan hautausmaalla olevan haudan, lohko 5, paikka 126 osalta siten, että hauta ei palaudu seurakunnalle. 

Kirkkoneuvosto päätti, että 22.6.2022 tehtyä päätöstä 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen oikaistaan Salokunnan hautausmaalla olevan haudan, lohko 2, paikat 73-74 osalta siten, että hauta ei palaudu seurakunnalle. 

Kirkkoneuvosto päätti, että 22.6.2022 tehtyä päätöstä 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen oikaistaan Mouhijärven kirkkohautausmaalla olevan haudan, lohko II, rivi 5, paikka 59A osalta siten, että hauta ei palaudu seurakunnalle. 

Kirkkoneuvosto päätti, että 22.6.2022 tehtyä päätöstä 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen oikaistaan Mouhijärven kirkkohautausmaalla olevan haudan, lohko II, rivi 15, paikka 208A osalta siten, että hauta ei palaudu seurakunnalle.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Sastamalan seurakunnan kiinteistöstrategian 2022-2026. Kiinteistöstrategia luettavissa tästä linkistä: Sastamalan seurakunnan kiinteistöstrategia 2022-2026 (pdf, kirkkoneuvoston hyväksymä).

Maritta Laiho teki 14.9.2022 aloitteen Sastamalan kaupungille ja Sastamalan seurakunnan kirkkoneuvostolle palveluautosta, jolla tietyt palvelut viedään lähelle kuntalaisia. Kirkkoneuvosto totesi merkittävän kuntalaisaloitteen tehdyksi sekä antoi sen diakonian määräaikaisen vanhustyön viranhaltijan selvitettäväksi.  

Irmeli Kulonpää teki aloitteen siitä, että seurakunnan tulee tehdä sopimus Tyrvään Sanomien kanssa kirkollisista tiedotteista. Aloitteen voit lukea kokonaisuudessaan tästä linkistä: Irmeli Kulonpään aloite (pdf).

 

Kirkkoneuvoston kokous 24.8.2022 (pdf)

Kirkkoneuvosto hyväksyi Metsäliitto Osuuskunnan tarjoukset puun myynnistä Karkun pappilan ja Mouhijärven pappilan osalta.

Sastamalan seurakunnan diakonian vanhustyöntekijän määräaikaiseen virkaan valittiin Hanna Sulonen 1.11.2022 alkaen.

Sastamalan seurakunnan kiinteistöpäällikön tehtävään palkattiin Kimmo Anttila.

Kirkkoneuvosto vahvisti muutokset seurakunnan tilojen käyttömaksuihin 1.10.2022 alkaen tehtyihin varauksiin.  

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Sastamalan seurakunta tekee Suodenniemen Suonkiertäjät ry:n kanssa maanvuokrasopimuksen ajalle 1.1.2023-31.12.2052, joka käsittää kiinteistöllä 790-500-3-102 Vehkaranta olevan noin 0,5 ha:n alan. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että arkkuhautauksen hautauspalvelun hinnat ovat 1.1.2023 alkaen seuraavat: 

Hautauspalvelut: 
Hautauspalvelu, arkku 
oman kunnan jäsen 410 euroa 
vieraan kunnan jäsen 580 euroa 

Kirkkoneuvosto hyväksyi konservaattori Seppo Holman tarjouksen Sastamalan Pyhän Marian kirkon alttaritaulun konservoinnista.  

Kirkkoneuvosto hyväksyi laadintaohjeet vuoden 2023 talousarviolle ja toiminta- ja taloussuunnitelmalle vuosille 2024-2025.

Kirkkoneuvosto valitsi lapsiasiahenkilöksi seurakunnan työntekijöistä lapsi- ja perhetyönohjaaja Piia Vuoren.

Kirkkoneuvosto päätti, että 22.6.2022 tehtyä päätöstä 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen korjataan Kiikan hautausmaalla olevan haudan lohko 1, paikka 641 ja Kiikoisten hautausmaalla olevan haudan, osasto II, rivi 2, paikat 17-18 sekä Salokunnan hautausmaalla olevan haudan, lohko 2, paikat 223-224, osalta siten, että haudat poistetaan päätöksen liitteenä olleesta hoitamattomien hautojen 
luettelosta ja haudat eivät palaudu seurakunnalle.   

Kirkkoneuvosto päätti, että 22.6.2022 tehtyä päätöstä 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen oikaistaan Mouhijärven kirkkohautausmaalla olevan haudan, lohko I, 1-15-385A-B osalta siten, että hauta ei palaudu seurakunnalle. 

Kirkkoneuvosto päätti, että 22.6.2022 tehtyä päätöstä 134 § Hautojen hoidon laiminlyönti ja hautaoikeuden menettäminen oikaistaan Karkun hautausmaalla olevan haudan, lohko 3, paikat 795-796 osalta siten, että hauta ei palaudu seurakunnalle. 

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Suvi Sianoja teki seuraavansisältöisen aloitteen henkilöstösuunnitelman luomisesta Sastamalan seurakuntaan: 

ALOITE HENKILÖSTÖSUUNNITELMAN LUOMISESTA SASTAMALAN SEURAKUNTAAN 
Sastamalan seurakunnassa ei ole nykyvaatimusten mukaista henkilöstösuunnitelmaa. Seurakunnan pitää pikimmiten luoda nykymuotoinen henkilöstösuunnitelma. Tätä ennen seurakunnan työntekijöille on luotava etätyöohjeistus, jossa määritellään mm. prosenttisuudet ja ehdot mahdolliselle etätyölle. Tämän voi myöhemmin liittää osaksi henkilöstösuunnitelmaa. 

Sastamalassa 24.8.2022 
Suvi Sianoja 
Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja 

 

Kirkkoneuvoston kokous 22.6.2022 (pdf)

Diakoniatyöntekijän virkaan valittiin Kirsi Tirri. 

Eija Sillanpää palkattiin määräaikaiseen diakonian virkaan ajalle 1.8.-31.12.2022.

Nuorisotyönohjaajan sijaiseksi ajalle 10.8.2022-14.6.2023 palkattiin Helmi Kiuru. 

Kirkkoneuvosto valitsi työryhmän valmistelemaan kolmen työalan (varhaiskasvatus, varhaisnuoriso- ja nuorisotyön) yhdistämistä yhdeksi, kasvatuksen työalaksi.

Kirkkoneuvosto päätti esihenkilöiden sijaistamisesta maksettavista korvauksista. 

Kirkkoneuvosto päätti kirkkolain 17 luvun 5 §:n 3 momentin mukaan julistaa oikeuden hautoihin menetetyksi hoitamattomaksi todettujen hautojen osalta. Haudoilla olevat muistomerkit, muut rakennelmat ja esineet tulevat seurakunnan omiksi, ellei haudan haltija ole vienyt niitä pois 31.12.2022 mennessä. Tästä päätöksestä on ilmoitettu Tyrvään Sanomissa ja Alueviestissä 29.6.2022 ja haudoille asetetaan kuulutus hautaoikeuden menettämisestä ja kivien poistamisesta. Lista hoitamattomista haudoista (pdf).

Kirkkoneuvosto hyväksyi Mouhijärven ja Suodenniemen kappeliseurakuntien sekä Tyrvään kirkon kolehtisuunnitelmat 1.7.–31.12.2022.

 

Kirkkoneuvoston kokous 25.5.2022 (pdf)

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi määräaikaisen diakonian vanhustyöntekijän viran viideksi (5) vuodeksi viran täyttämisestä lukien.

Kirkkoneuvosto päätti, että Sastamalan seurakunta hankkii asiantuntijapalveluita kiinteistöpäällikön tehtävien hoitamiseen FinProma Oy:ltä.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Karkun, Keikyän, Kiikan ja Kiikoisten kappeliseurakuntien kolehtisuunnitelmat 1.7.–31.12.2022. 

Kirkkoneuvosto myönsi Salme Kuukalle eron johtavan nuorisotyönohjaajan virasta eläkkeelle jäämisen vuoksi ja totesi hänen virkasuhteensa päättyvän 31.8.2022.

 

Kirkkovaltuuston kokous 28.4.2022 (pdf)

Kirkkovaltuusto hyväksyi Sastamalan seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myönsi vastuuvapauden vuodelta 2021 Sastamalan seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Esityksen tilinpäätöksen keskeisimmistä asioista voit katsoa tästä: Tilinpäätös 2021 esitys (pdf). Tilinpäätöksen kokonaisuudessaan pääset lukemaan tästä linkistä: Tilinpäätös 2021 (pdf). 

Kirkkovaltuusto päätti, että seurakuntavaaleihin liittyvät kuulutukset, ilmoitukset ja ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan Alueviestissä 
ja Tyrvään Sanomissa. 

Kirkkovaltuusto asetti vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamista varten vaalilautakunnan, johon kuuluu 7 varsinaista jäsentä: Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Risto Tuori ja muiksi jäseniksi Konsta Kulmala, Suvi Sianoja, Teppo Eronen, Airi Virtanen, Mailis Ritala ja Mikko Rauva. 

Vaalilautakunnan varajäseniksi valittiin sijaantulojärjestyksessä Eeva-Liisa Sundelin, Seija Hakanen, Sinikka Sisto, Seppo Laaksonen, Jouko Palomäki, Heikki Lahdenperä, Paula Mattila, Raili Äijälä, Hely Musakka, Tauno Virtanen, Paula Peurala, Antti Alajoki ja Antti Ritala.  

Kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa kappelihautausmaan hautausmaahoitajan viran 1.5.2022 alkaen.

Kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa kiinteistöpäällikön viran 1.6.2022 alkaen. 

Kirkkovaltuusto päätti perustaa määräaikaisen diakonian vanhustyöntekijän viran viideksi vuodeksi viran täyttämisestä alkaen. Virka rahoitetaan Raija ja Reijo Ilmarin rahaston varoin, ja sen tarkoituksena on ehkäistä vanhusten yksinäisyyttä ja syrjäytymistä Sastamalassa. Painopisteenä ovat etenkin vanhukset, joilla on esteitä liikkua kodin ulkopuolella tai osallistua ryhmätoimintaan.  

Kirkkovaltuusto myönsi 27 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2022 Vammalan seurakuntatalon lisätutkimuksiin ja kustannuslaskentaan. 

 

Kirkkoneuvoston kokous 27.4.2022 (pdf)

Kirkkoneuvosto päätti jättää kiinteistöpäällikön viran täyttämättä ja esittää kirkkovaltuustolle viran lakkauttamista. Kiinteistöpäällikköä haetaan työsopimussuhteiseen palvelussuhteeseen käyttäen ulkopuolista rekrytointiyritystä tehtävän täytössä. 

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi diakoniatyöntekijän viran. 

Kirkkoneuvosto valitsi Sastamalan seurakunnan edustajiksi IT-alueen neuvottelukunnan kokoukseen talousjohtaja Sanna Kempin ja hallintosihteeri Elisa Niemisen. 

Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan edustajat kaatuneitten muistopäivän seppeleenlaskuihin 15.5.2022 seuraavasti: 

Kirkko ja seppeleen lasku Seppeleen lasku klo Seurakunnan edustajat

Tyrvään kirkko klo 10.00 sanajumalanpalvelus
1939-1945

noin klo 11.00 Markus Alajoki

Sammaljoen kirkko
1939-1945

13.00 Jarmo Mauriala
Karkun kirkko
Sovinnon risti

10.00
Terttu Sulanne
Salokunnan kirkko
1939-1945

12.00

Tuomas Reku

Keikyän kirkko
1939-1945
1918
Karjalaan jääneet

13.00

 


Pertti Peuraniemi
Päivi Kivioja
Aija-Riitta Lehtimäki

Kiikan kirkko
1939-1945
1918
Karjalaan jääneet

10.00

 


Jukka Pusa
Henri Kiuttu
Aili Riihimäki

Mouhijärven kirkko
1939-1945
1918
Karjalaan jääneet

10.00

 


Hilkka Huitula
Hilkka Kaasalainen
Sirpa Myllymäki
Suodenniemen kirkko
1939-1945
Karjalaan jääneet
13.00

 


Harri Hakala
Jouko Väissi

Kiikoisten kirkko
Talvisota
Jatkosota
1918
Karjalaan jääneet
13.00 


Pertti Kärki
Jari Jaakola
Mari Jokela
Liisa Jokela

 

Kirkkoneuvoston kokous 30.3.2022 (pdf)

Kirkkoneuvosto hyväksyi Maalaustyö Raimo Rantasen tarjouksen 97 000,00 € (sis. alv 24 %) Sammaljoen kirkon ja huoltorakennuksen ulkopuolen maalauksesta ja valitsi Maalaustyö Raimo Rantasen urakoitsijaksi. 

Sastamalan seurakunnan nuorisotyönohjaajan virkaan valittiin Teemu Tamminen. 

Kirkkoneuvosto päätti jatkaa diakoniatyöntekijän viran hakua. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa määräaikaisen diakonian vanhustyöntekijän viran viideksi (5) vuodeksi viran täyttämisestä alkaen. 

Kirkkoneuvosto päätti vakinaistaa Susanna Räsäsen työsuhteen tarvittaessa töihin kutsuttavana tuntipalkkaisena keittäjänä sekä Sirpa Matinheimon työsuhteen tarvittaessa töihin kutsuttavana tuntipalkkaisena emäntänä 1.4.2022 alkaen.

Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarviotilien tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja jätti tilit tilintarkastajien tarkastettavaksi, allekirjoitti vuoden 2021 tilinpäätöksen ja päätti esittää kirkkovaltuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä, että tilikauden alijäämä 1 266 884,49 euroa kirjataan taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä” ja että haudanhoitorahaston tilikauden alijäämä 71 329,53 euroa kirjataan haudanhoitorahaston taseen omaan pääomaan tilille ”Tilikauden yli/alijäämä”. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se päättäisi vastuuvapaudesta vuodelta 2021 Sastamalan seurakunnan hallintoa 
ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntäisi 27 000 euron lisämäärärahan vuodelle 2022 Vammalan seurakuntatalon lisätutkimuksiin ja kustannuslaskentaan. Kirkkoneuvosto päätti, että Sastamalan seurakunta hankkii Vammalan seurakuntatalon lisätutkimukset ja kustannuslaskennan A-Insinööreiltä. Hankintapäätös on ehdollinen ja sen toteuttaminen edellyttää, että kirkkovaltuusto myöntää tähän tarkoitukseen lisämäärärahan vuodelle 2022. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi päivitetyn Sastamalan seurakunnan muistamiskäytännön. 

Kirkkoneuvosto päätti, että Sastamalan seurakunta tekee Myllymaan Erämiehet ry:n kanssa toistaiseksi voimassa olevan metsästysvuokrasopimuksen, joka käsittää kiinteistöt 790-464-1-34 Kamppa (13,6 ha), 790-452-2-25 Tiensivu (5,56 ha) ja 790-406-5-15 Savenmetsä (9,38 ha). 

Kirkkoneuvosto päätti, että Sastamalan seurakunta tekee Veli-Markus Ylitalon kanssa maanvuokrasopimuksen ajalle 1.1.-31.12.2022, joka käsittää kiinteistöllä 790-464-1-34 olevan pellon (7,06 ha).

Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta ei ota Anders (Antti) Sipin hautaa hoidettavaksi.

Kirkkoneuvosto nimesi seurakunnan edustajat veteraanipäivän 27.4.2022 seppeleenlaskijat Sastamalan kirkoilla viime sotien sankarimuistomerkeille seuraavasti: 

Tyrvään kirkko              1939–1945     Pirkko Esko 
Sammaljoen kirkko      1939–1945     Pertti Linnainmaa 
Karkun kirkko sovinnon risti               Terttu Sulanne 
Salokunnan kirkko       1939–1945     Tuomas Reku 
Keikyän kirkko             1939–1945      Esa Suutari 
Kiikan kirkko                1939–1945      Antti Ritala 
Mouhijärven kirkko     1939–1945      Satu Janhunen 
Suodenniemen kirkko 1939–1945      Harri Hakala 
Kiikoinen veteraanikivi                        Taina Koivuniemi 

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi diakoni Marja Ritasen irtisanoutumisen 30.4.2022 lukien. 

 

Kirkkoneuvoston kokous 23.2.2022 (pdf)

Kirkkoneuvosto valitsi seurakuntamestarin tehtävään Pekka Kömin. 

Kirsi Tirri palkattiin jatkamaan diakonian viranhaltijan viransijaisena ajalla 1.4.-30.9.2022.

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi kiinteistöpäällikön viran.

Kirkkoneuvosto antoi Pirkko Eskon sekä Irmeli Kulonpään kiinteistöihin liittyvien aloitteiden jatkovalmistelun kiinteistötyöryhmän tehtäväksi. 

Kirkkoneuvosto myönsi luvan Sastamalan kaupungille suorittaa pienimuotoisia vesialueen täyttämiseen ja rannan kunnostamiseen liittyviä kunnostustoimia Moirislahden rannassa ja puistoalueella.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että seurakuntavaaleihin liittyvät kuulutukset, ilmoitukset ja ehdokaslistojen yhdistelmä julkaistaan Alueviestissä ja Tyrvään Sanomissa.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se päättää määrätä seurakuntavaalien vaalilautakunnan jäsenmääräksi 7 varsinaista jäsentä ja 10 - 15 varajäsentä, jotka eivät ole henkilökohtaisia varajäseniä, ja että se asettaa vuoden 2022 seurakuntavaalien toimittamista varten vaalilautakunnan ja valitsee siihen varajäsenet ja nimeää vaalilautakunnan puheenjohtajan.

 

Kirkkoneuvoston kokous 8.2.2022 (pdf)

Kirkkoneuvosto päätti, että Harri Pitkämäen valinta Sastamalan seurakunnan kiinteistöpäälliköksi on rauennut. 

 Kirkkoneuvosto nimesi talousjohtaja Sanna Kempin Sastamalan seurakunnan työsuojelupäälliköksi määräajaksi. Määräaika alkaa välittömästi ja päättyy, kun kiinteistöpäällikön virkaan valitun palvelussuhde alkaa.

Irmeli Kulonpää jätti valtuustolle ja kirkkoneuvostolle aloitteen ”Kiinteistöjen myynti Sastamalan seurakunnassa”. Aloitteessa esitetään, että kirkkoherranvirasto tulisi myydä ja rakentaa seurakuntatalon tontille lisärakennus virastoa ja työtiloja työntekijöille. Aloitteen voit lukea kokonaisuudessaan tästä: Irmeli Kulonpään aloite (pdf).

 

Kirkkoneuvoston kokous 26.1.2022 (pdf)

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi seurakuntamestarin tehtävän Tyrvään kappelihautausmaalle 1.4.2022 lukien.

Kirkkoneuvosto valitsi johtavan diakonian viranhaltijan virkaan Heidi-Maria Heikkilän. 

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi diakoniatyöntekijän viran 1.4.2022 lukien tai sopimuksen mukaan. 

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi nuorisotyönohjaajan viran 2.6.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. 

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi vahtimestari-siivooja Maija-Leena Marjamäen irtisanoutumisen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. 

Kirkkoneuvosto antoi 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet työryhmien sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden noudatettavaksi. Lisäksi kirk-
koneuvosto ohjeisti kappelineuvostojen ja piirineuvoston johtavia viranhaltijoita huolehtimaan talousarvion toteutumisen kuukausittaisesta seurannasta.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Mouhijärven, Keikyän ja Kiikan kappeliseurakuntien kolehtisuunnitelmat ajalle 1.1.-30.6.2022. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi Sastamalan seurakunnan tietosuojan toimintalinjauksen. 

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pirkko Esko teki aloitteen Tyrvään kirkon sisätilojen remontoinnista. Aloitteen voit lukea tästä linkistä: Pirkko Eskon aloite (pdf).