Kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat 2021

 

Kirkkovaltuuston kokous 16.12.2021 (pdf)

Kirkkovaltuusto myönsi kuluvan vuoden talousarvioon 25 600 € lisämäärärahan pääluokkaan 1 Hallinto sekä 13 400 € lisämäärärahan ja 92 800 € vähennyksen tuloarvioihin pääluokkaan 5 Kiinteistötoimi. 

Kirkkovaltuusto hyväksyi uuden poistosuunnitelman 1.1.2021 alkaen. 

Kirkkovaltuusto hyväksyi uuden taloussäännön 1.2.2022 alkaen. 

Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024. Sen voit ladata tästä: Talousarvio vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2024 (pdf).

Kirkkovaltuusto hyväksyi haudanhoitorahaston talousarvion vuodelle 2022 sekä haudanhoitorahaston taloussuunnitelmat vuosiksi 2023–2024. 

Kirkkovaltuusto hyväksyi Sastamalan seurakunnan strategian vuosille 2022–2026. Strategian voit ladata täältä: Sastamalan seurakunnan strategia 2022–2026 (pdf).

 

Kirkkoneuvoston kokous 15.12.2021 (pdf)

Kirkkoneuvosto päätti hakea Kirkkohallitukselta avustusta Sastamalan Pyhän Marian kirkon alttaritaulun konservointiin, Sammaljoen kirkon ulkopuolen kunnostukseen ja maalaukseen sekä Suodenniemen kirkon pääsisäänkäynnin kiviportaiden korjaukseen.

Kiinteistöpäällikön virkaan valittiin Harri Pitkämäki.

Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta hankkii Tyrvään kirkkoon striimauslaitteiston.

Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnta ottaa henkilöstölleen käyttöön ePassi Lounaan (avoin lounas) 1.1.2022 alkaen. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi Karkun, Kiikoisten ja Suodenniemen kappeliseurakuntien, Sammaljoen kirkon ja Tyrvään kirkon kolehtisuunnitelmat. 

 

Kirkkoneuvoston kokous 24.11.2021 (pdf)

Kirkkoherranviraston toimistosihteerin virkaan valittiin Heli Matintalo ja kirkkoherranviraston ja taloustoimiston yhteiseen virkaan Sanna Tihinen. 

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi johtava diakonian viranhaltija Aira Putkosen irtisanoutumisen 1.1.2022 alkaen ja päätti julistaa haettavaksi johtavan diakonian viranhaltijan viran.

Kirkkoneuvosto valitsi Sastamalan seurakunnan määräaikaista papin virkaa hakeneista virkaan Kaisa Mäkelä-Tulanderin, jolle pyydetään Tampereen tuomiokapitulilta virkamääräystä Sastamalan seurakunnan määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan ajalle 1.1.-31.12.2022.

Kirkkoneuvosto päätti esittää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulille, että se antaa seurakuntapastori Tarja Kopalaisen vuorotteluvapaan ajalle 2.1.-30.4.2022 pastori Tiina Sampakoskelle viranhoitomääräyksen Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin virkaan.  

Kirkkoneuvosto myönsi Kuressaaren ja ja Pühan ystävyysseurakunnille yhteensä 500 euron suuruisen taloudellisen avustuksen. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää kuluvan vuoden talousarvioon 25 600 € lisämäärärahan pääluokkaan 1 Hallinto sekä 13 400 € lisämäärärahan ja 92 800 € vähennyksen tuloarvioihin pääluokkaan 5 Kiinteistötoimi. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että hyväksyy päivitetyn poistosuunnitelman.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2022 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023 – 2024. 

Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunta tekee yhteistyösopimuksen VaLePan kanssa otteluisännyydestä VaLePan ottelussa keväällä 2022. 

Kirkkoneuvosto päätti, että Sastamalan seurakunta osallistuu Missioon 2022.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Heinoon Metsästysseuran hirvimiesten anomuksen ja myönsi luvan rakentaa kaksi puurakenteista laavua ja tarvittaessa näiden yhteyteen erillisen polttopuusuojan Sastamalan seurakunnan omistamalle kiinteistölle 790-441-1-0.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy Sastamalan seurakunnan strategian 2022–2026.

 

 

Kirkkovaltuuston kokous 11.11.2021 (pdf)

Kirkkovaltuusto myönsi Merja Ryömälle eron Etelä-Tyrvään piirineuvostosta. Ryömän tilalle valittiin Reijo Telaranta ja hänen varajäsenekseen valittiin Erja Hietanen.

Kirkkovaltuusto päätti, että Mouhijärven ja Kiikoisten kirkkojen lämmitysmuodot muutetaan ilmalämpöpumppuun ja hyväksyi kirkkorakennuksiin tehtävät muutokset. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. 

Kirkkovaltuusto vahvisti Sastamalan seurakunnan vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 1,75 %.

Kirkkovaltuusto äänesti kuudennen kanttorin viran lakkauttamisesta, ja äänestyksen perusteella päätti lakkauttaa kanttorin viran 1.1.2022 alkaen. 

Kirkkovaltuusto päätti perustaa seurakuntaan kesäkanttorin määräaikaisen viran, ajoittuen vuonna 2022 kesäkuukausille kolmen kuukauden ajaksi.

Kirkkovaltuusto päätti perustaa seurakuntaan kesänuorisotyöntekijän määräaikaisen viran, ajoittuen vuonna 2022 kesäkuukausille kahden ja puolen kuukauden ajaksi. 

Kirkkovaltuusto päätti perustaa seurakuntaan kesäteologin määräaikaisen viran, ajoittuen vuonna 2022 kesäkuukausille kahden ja puolen kuukauden ajaksi. 

Kirkkovaltuusto myönsi kuluvan vuoden talousarvioon 26 200 € lisämäärärahan pääluokkaan 1 Hallinto ja 19 200 € lisämäärärahan pääluokkaan 5 Kiinteistötoimi. 

Kirkkovaltuuston kokouspäivät 2022: 28.4.,10.11. ja 15.12. 

 

Kirkkoneuvoston kokous 27.10.2021 (pdf)

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan investointisuunnitelman vuosille 2022-2024 vuoden 2022 talousarvion laadinnan pohjaksi.

Kirkkoneuvosto päätti valita Vaasan Sähkö Oy:n seurakunnan sähkön toimittajaksi kaudelle 1.1.2023 - 31.12.2026 ja valitsi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi Ellän Kukka ja Taimi Ky:n tarjouksen 30 838,91 € (sis alv. 24 %). 

Kirkkoneuvosto valitsi itsenäisyyspäivän seppeleenlaskijat seuraavasti: 

    Tyrvään kirkko sanajumalanpalvelus klo 11.00, seppeleen laskemiset klo 12.00 
       - 1939 - 1945 sotien muistomerkki              Pirkko Esko 
       - 1918, vapaussoturien muistomerkki          Suvi Sianoja 
       - 1918, vakaumuksensa puolesta henkensä 
          menettäneiden muistomerkki                   Sirpa Keskinen 
       - Karjalaan jääneiden muistomerkki            Pekka Salonen 
       - kotirintaman 1939 – 1945 muistomerkki   Kaarlo Satimus 

    Sammaljoen kirkko sanajumalanpalvelus klo 09.00, seppeleen lasku klo 10.00                
       - 1939 - 1945 sotien muistomerkki              Karoliina Helminen 

    Karkun kirkko sanajumalanpalvelus klo 13.00, seppeleen lasku klo 14.00 
      - Sovinnon risti                                              Terttu Sulanne 

    Salokunnan kirkko sanajumalanpalvelus klo 13.00, seppeleen lasku klo 14.00 
      - 1939 - 1945 sotien muistomerkki               Tuomas Reku 

    Keikyän kirkko sanajumalanpalvelus klo 10.00, seppeleen laskemiset klo 11.00 
      - 1939 - 1945 sotien muistomerkki               Päivi Kivioja 
      - 1918, vakaumuksensa puolesta kaatuneiden 
         muistomerkki                                              Pertti Peuraniemi 
      - Karjalaan jääneiden muistomerkki              Esa Suutari 

    Kiikan kirkko sanajumalanpalvelus klo 11.30, seppeleen laskemiset klo 12.30 
      - 1939 – 1945 sotien muistomerkki               Henri Kiuttu 
      - 1918, vakaumuksensa puolesta kaatuneiden 
         muistomerkki                                              Antti Ritala 
      - Karjalaan jääneiden muistomerkki              Sirkka-Liisa Pusa 
   
    Mouhijärven kirkko sanajumalanpalvelus klo 10.00, seppeleen laskemiset klo 11.00 
      - 1918 ja 1939 – 1945 yhteinen sotien
         muistomerkki                                             Jukka-Pekka Koivuranta 
      - 1918, vakaumuksensa puolesta kaatuneiden 
         muistomerkki                                             Hilkka Huitula 
      - Karjalaan jääneiden muistomerkki             Hilkka Kaasalainen 
    Suodenniemen kirkko sanajumalanpalvelus klo 15.00, seppeleen laskut klo 16.00 
      - 1939 - 1945 sotien muistomerkki              Harri Hakala 
      - 1918, vapaussoturien muistomerkki          Jouko Väissi 
      - 1918, vakaumuksensa puolesta kaatuneiden 
         muistomerkki                                            Tarja Kopalainen 
      - Karjalaan jääneiden muistomerkki            Anne Saukko 

    Kiikoisten kirkko sanajumalanpalvelus klo 11.00, seppeleen laskemiset klo 12.00 
      - Talvisodan muistomerkki                          Mari Jokela 
      - Jatkosodan muistomerkki                         Liisa Jokela 
      - 1918, vakaumuksen puolesta kaatuneiden  
         muistomerkki                                            Pertti Kärki
      - Karjalaan jääneiden muistomerkki            Jari Jaakola 

Kirkkoneuvosto hyväksyi henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2022.

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi kiinteistöpäällikön viran 1.2.2022 lukien.

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi toimistosihteeri Liisa Sillanpään irtisanoutumisen 1.3.2022 alkaen.

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi toimistosihteerin viran.

Kirkkoneuvoston kokoukset ovat vuonna 2022: 26.1., 23.2., 30.3., 27.4., 25.5., 22.6., 24.8., 28.9., 26.10., 23.11. ja 14.12.  

 

Kirkkoneuvoston kokous 29.9.2021 (pdf)

Keikyän seurakuntamestarin toimeen valittiin Johanna Mustalahti.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se lakkauttaa kuudennen kant-
torin viran 1.1.2022 alkaen.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Sastamalan seurakunnan vuoden 2022 
tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75 %. 

Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston aukioloajat ovat 1.11.2021 alkaen seuraavat: 
    maanantaisin klo 9-11, 12-15 
    keskiviikkoisin klo 9-11, 12-14 
    perjantaisin klo 9-11, 12-14 
    tiistaisin ja torstaisin suljettu 

Kirkkoneuvosto nimesi 31.5.2023 päättyväksi toimikaudeksi seurakuntien edustajaksi 
vanhusneuvostoon Sastamalan seurakunnan johtavan diakoniatyöntekijän eli kulloin-
kin virkaa hoitavan henkilön, joka on tällä hetkellä Aira Putkonen. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa seurakuntaan kesänuori-
sotyöntekijän, kesäteologin ja kesäkanttorin määräaikaiset virat kesäksi 2022.

 

Kirkkoneuvoston kokous 18.8.2021 (pdf)

Kirkkoneuvosto hyväksyi Vapo Oy:n ja Luvian Saha Oy:n yhteistarjouksen metsänhakkuista 2021. 

Kirkkoneuvosto valitsi Sastamalan seurakunnan talousjohtajan virkaan Sanna Kempin.

Lastenohjaajan sijaisuuteen ajalle 23.8.2021 - 31.5.2022 valittiin Helmi Kiuru.  

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että Mouhijärven ja Kiikoisten kirkkojen lämmitysmuodot muutetaan ilmalämpöpumppuun. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kirkkoneuvosto vahvisti uudet tilojen käyttömaksut 1.1.2022 alkaen. 

Kirkkoneuvosto antoi ohjeistuksen vuoden 2022 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa varten.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Keikyän ja Kiikan kappelineuvostojen sekä Sammaljoen kirkon kolehtisuunnitelmat. Kirkkoneuvoston kokous 23.6.2021 (pdf)

Kirkkoneuvosto päätti perustaa seurakuntamestarin toimen Keikyään.

Kirkkoneuvosto valitsi seurakuntapastorin viransijaisuuteen (lähetystyö, kansainvälinen työ ja ympäristöasiat) Anne Heikkisen. 

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi talousjohtajan viran. 

Kirkkoneuvosto päätti varhaiskasvatuksen sijaisjärjestelyistä elokuusta alkaen. Anneli Mäki-Laurila jatkaa lapsi- ja perhetyön ohjaajan sijaisena, ja Anita Kinnanen otettiin lastenohjaajan sijaiseksi 23.8.2021 alkaen. Toinen lastenohjaajan toimen sijaisuus päätettiin julistaa haettavaksi. 

Tyrvään kirkon sisätiloissa päätettiin käynnistää muutostoimenpiteitä toimivuuden ja viihtyisyyden parantamiseksi mm. lasten nurkkauksessa ja kirkkokahvien tarjoilupaikassa. Käytävämatot uusitaan vuoden 2022 aikana. 

Kirkkoneuvosto päätti uusia urheilulähetystyötä koskevan lähettisopimuksen Lähetysjärjestö Kylväjän kanssa. 

Kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnan henkilöstö saa vuoden 2022 alusta käyttöön ePassi-työhyvinvointietujen järjestelmän. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi Tyrvään kirkon, Karkun, Mouhijärven ja Suodenniemen kolehtisuunnitelmat. 

Kirkkoneuvoston seuraavaksi kokouspäiväksi päätettiin 18.8.2021. 

 

Kirkkovaltuuston kokous 27.5.2021 (pdf)

Kirkkovaltuusto hyväksyi Aleksi Sandroosin eron kirkkovaltuustosta ja kutsui tilalle Tuomas Rekun. 

Kirkkovaltuusto hyväksyi Sastamalan seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2020. Tilinpäätöksen voit lukea tästä: Tilinpäätös 2020 (pdf). Tiivistettyä tietoa tilinpäätöksestä voit katsoa tästä linkistä (pdf).

Kirkkovaltuusto päätti myöntää vastuuvapauden vuodelta 2020 Sastamalan seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Kirkkovaltuusto myönsi 12 000 euron lisämäärärahan Vammalan seurakuntatalon sisäilmatutkimuksiin. 

Kirkkovaltuusto myönsi 13 000 euron lisämäärärahan diakoniatyölle määräaikaisen viranhaltijan palkkaamiseksi touko-elokuun ajaksi. 

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ohjesäännön, joka mahdollistaa kirkkoneuvoston kokousten järjestämisen myös sähköisesti. Ohjesääntö on voimaan tullakseen alistettava hiippakunnan tuomiokapitulin vahvistettavaksi. 

 

Kirkkoneuvoston kokous 26.5.2021 (pdf)

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi talousjohtaja Raimo Kempin irtisanoutumisen eläkkeelle siirtymisen vuoksi 1.1.2022 alkaen. 

Kirkkoneuvosto päätti pyytää Tampereen tuomiokapitulia julistamaan haettavaksi Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin viransijaisuuden ajalle 15.9.2021 - 31.12.2022. 

Kirkkoneuvosto päätti vaihtaa seurakunnan varhaiskasvatukseen liittyvistä ammattinimikkeistä lapsityönohjaajan varhaiskasvatuksen ohjaajaksi ja johtavan lapsityönohjaajan johtavaksi varhaiskasvatuksen ohjaajaksi.

Kirkkoneuvosto päätti uusia Hannu ja Päivi Heinosen lähettisopimuksen mediatyöhön Kyprokselle Trans World Radio (TWR) -järjestön työyhteyteen. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi Kiikoisten kappelineuvoston kolehtisuunnitelman ajalle 1.7. - 31.12.2021. 

 

Kirkkoneuvoston kokous 28.4.2021 (pdf)

Kirkkoneuvosto hyväksyi uurnahauta-alueen rakentamisen Tyrvään kappelihautausmaalle.

Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan seurakuntapastorin (tiedotus ja viestintä) virkaan Henrik Pääkkösen.

Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan seurakuntapastorin (Etelä-Tyrvään seurakuntapiiri) virkaan Aija Aurénin.

Sastamalan seurakunnan diakonian virkaan valittiin Ilona Lakkonen.

Kirkkoneuvosto valitsi seurakunnan edustajat seppeleenlaskuihin kaatuneitten muistopäivänä 16.5.2021.

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan vastauksen Irmeli Kulonpään aloitteeseen. 

Seurakunnan viralliseksi edustajaksi Lasten ja nuorten keskus ry:n 21.5.2021 järjestettävään varsinaiseen kokoukseen valittiin Suvi Sianoja. 

 

Kirkkoneuvoston kokous 24.3.2021 (pdf)

Kirkkoneuvosto allekirjoitti seurakunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen ja päätti esittää tilinpäätöksen hyväksymistä kirkkovaltuustolle. 

Yhteisvastuukeräyksen tilitysten tarkastajaksi valittiin Suvi Sianoja. 

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle 12 000 euron lisämäärärahan myöntämistä Vammalan seurakuntatalon sisäilmatutkimuksiin. 

Kirkkoneuvosto päätti pyytää Keikyän ja Kiikan kappelineuvostoilta kannanottoa oman seurakuntamestarin palkkaamisesta Keikyään. 

Sastamalan seurakunta päätti solmia ystävyysseurakuntasopimuksen Virossa olevien Kuressaaren ja Pühan seurakuntien kanssa.

Vapaaehtoisvoimin toimiva kouluyhteistyö Marttilan koulun kanssa valittiin Sastamalan seurakunnan ehdokkaaksi tavoittelemaan Kasvu Verso 2021 -palkintoa.

Kirkkoneuvosto antoi Suvi Sianojan aloitteen lapsityön nimikkeiden päivittämisestä kasvatustyön työryhmälle jatkovalmisteluun.

Seurakunnan edustajat seppeleenlaskuihin kansallisena veteraanipäivänä 27.4.2021 valittiin seuraavasti:  

Tyrvään kirkko 1939–1945: Pirkko Esko 
Sammaljoen kirkko 1939–1945: Päivi Kuutti-Uusitalo 
Karkun kirkko sovinnon risti: Terttu Sulanne 
Salokunnan kirkko 1939–1945: Tuomas Reku 
Keikyän kirkko 1939–1945: Aija-Riitta Lehtimäki 
Kiikan kirkko 1939–1945: Hannu Toivonen 
Mouhijärven kirkko 1939–1945: Satu Janhunen 
Suodenniemen kirkko 1939–1945: Harri Hakala 
Kiikoinen veteraanikivi: Jari Jaakola 

Irmeli Kulonpää jätti aloitteen rippikouluista ja kuljetusten kilpailuttamisesta. Aloitteen voit lukea tästä linkistä: Irmeli Kulonpään aloite (pdf).

 

Kirkkoneuvoston kokous 24.2.2021 (pdf)

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi diakoniatyöntekijän viran 1.5.2021 lukien.

Kirkkoneuvosto päätti pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan haettavaksi Sastamalan seurakuntapastorin viran (vastuualueena Etelä-Tyrvää).

Kirkkoneuvosto hyväksyi uuden ulkoilureittisopimuksen tehtäväksi Sastamalan kaupungin kanssa. Sopimus koskee seurakunnan omistaman maa-alueen käyttöoikeutta ulkoilureittinä Mouhijärvellä Uotsolan kylän ja Iso-Köhköröjärven välisessä maastossa.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Sorcolor Oy:n tarjouksen Kiikoisten kirkon ulkopuolen maalaus- ja kunnostusurakasta. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion tehtäväkohtaiset ylitykset ja investointiosan ylitykset. 

Suvi Sianoja teki aloitteen Sastamalan seurakunnan lapsityön nimikkeiden päivittämisestä. Aloitteen voit lukea tästä linkistä: Aloite nimikkeiden päivittämisestä (pdf)

 

Kirkkoneuvoston kokous 27.1.2021 (pdf)

Kirkkoneuvosto antoi vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet työryhmien sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden noudatettavaksi.

Kirkkoneuvosto pyytää Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulia julistamaan haettavaksi Sastamalan seurakuntapastorin viran (papin työ 40 %, viestintä ja tiedotus 60 %). Kirkkoneuvosto edellyttää, että selvitetään päätoimisen tiedottajan viran perustamista vuoden 2021 aikana.

Kirkkoneuvosto hyväksyi ostotarjouksen Asunto Oy Uotsolan Oravanpesässä sijaitsevasta osakkeesta.

Diakoniatyön työryhmään vuosiksi 2021–2022 valittiin

Raija Topi
Veli-Matti Tapio
Sirkka-Liisa Saari
Sirpa Myllymäki
Raimo Murtomäki

Kasvatustyön työryhmään vuosiksi 2021–2022 valittiin

Karoliina Koivuniemi-Ollila
Jukka-Pekka Koivuranta
Mari Jokela
Olli Kärki-Chaiwut
Ida-Maria Mielonmäki

Lähetystyön työryhmään vuosiksi 2021–2022 valittiin

Heikki K. Uusitalo
Merja Ylitalo
Anssi Pajunoja
Jari Kaihlamäki
Irmeli Kulonpää

Musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmään vuosiksi 2021–2022 valittiin

Elisa Junttila
Juha Ranki
Raija Seurala
Oona Saarela
Jorma Piirainen

Kiinteistötyöryhmään vuosiksi 2021–2022 valittiin

Pirjo Äijälä
Jukka Pusa
Leila Rantala
Esko Raskila
Mauri Tuominen

Viestintätyöryhmään vuosiksi 2021–2022 valittiin

Kirsi Koivuniemi
Taru Meriläinen
Henri Kiuttu
Auli Horelli
Petri Nalli

Tyrvään Pyhän Olavin kirkon toimintaa suunnittelevaan työryhmään vuosiksi 2021–2022 valittiin
Maritta Laiho
Pekka Salonen
Pirjo Pitkäkoski
Heimo Liuko
Pentti Lahtinen

Kirkkoneuvosto valitsi edustajansa kappelineuvostoihin ja piirineuvostoon vuosiksi 2021–2022 seuraavasti:

Karkun kappelineuvosto: Lassi Ketola
Keikyän kappelineuvosto: Pentti Rantanen
Kiikan kappelineuvosto: Pauli Pietilä
Kiikoisten kappelineuvosto: Janica Isonokari
Mouhijärven kappelineuvosto: Satu Janhunen
Suodenniemen kappelineuvosto: Jukka Holma
Etelä-Tyrvään piirineuvosto: Suvi Sianoja

Kirkkoneuvosto valitsi edustajansa työryhmiin vuosiksi 2021–2022 seuraavasti:

Diakoniatyön työryhmä: Pentti Rantanen
Kasvatustyön työryhmä: Sirpa Keskinen
Lähetystyön työryhmä: Janica Isonokari
Musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmä: Maritta Laiho
Kiinteistötyöryhmä: Pauli Pietilä
Viestintätyöryhmä: Jarkko Mäkipää
Tyrvään Pyhän Olavin kirkon toimintaa suunnitteleva työryhmä: Satu Janhunen

Kirkkoneuvosto valitsi lapsiasiahenkilöiksi vuosiksi 2021–2022 luottamushenkilöistä Jaakko Pirttikosken ja seurakunnan työntekijöistä johtavan nuorisotyönohjaajan Salme Kuukan.

Kirkkoneuvosto valitsi Sastamalan seurakunnan edustajaksi veteraaniasiain neuvottelukuntaan vuosiksi 2021–2022 Pirkko Eskon.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Mouhijärven kappelineuvoston sekä Etelä-Tyrvään piirineuvoston kolehtisuunnitelmat 1.1. – 30.6.2021.

 

Kirkkovaltuuston kokous 14.1.2021 (pdf)

Kirkkovaltuuston puheenjohtajana jatkaa vuosina 2021–2022 Pirkko Esko ja varapuheenjohtajana Harri Hakala. 

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana jatkaa vuosina 2021–2022 Suvi Sianoja.

Kirkkoneuvoston muiksi jäseniksi vuosiksi 2021–2022 valittiin

Markus Alajoki
Jukka Holma
Satu Janhunen
Maritta Laiho
Janica Isonokari
Pauli Pietilä
Pentti Rantanen
Sirpa Keskinen
Jarkko Mäkipää
Lassi Ketola

Kirkkoneuvoston jäsenten henkilökohtaisiksi varajäseniksi 2021–2022 valittiin

Jaakko Pirttikoski (Markus Alajoen varajäsen)
Pertti Brander (Jukka Holman varajäsen)
Pirjo Äijälä (Satu Janhusen varajäsen)
Elisa Junttila (Maritta Laihon varajäsen)
Aarne Järvenpää (Sirpa Keskisen varajäsen)
Terttu Sulanne (Jarkko Mäkipään varajäsen)
Irmeli Kulonpää (Lassi Ketolan varajäsen)
Mari Jokela (Suvi Sianojan varajäsen)
Sirkka-Liisa Saari (Janica Isonokarin varajäsen)
Auli Horelli (Pauli Pietilän varajäsen)
Tuomas Reku (Pentti Rantasen varajäsen)

Kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa Sastamalan seurakunnan 1. kappalaisen viran 1.5.2021 lukien ja perustaa tämän tilalle 7. seurakuntapastorin viran, vastuualueena Etelä-Tyrvään seurakuntapiiri. 

Kirkkovaltuusto päätti, että Sastamalan seurakunta liittyy Tampereen aluekeskusrekisteriin 1.1.2022 lukien.