Kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat 2020

 

Kirkkovaltuuston kokous 17.12.2020 (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022—2023. Sastamalan seurakunnan talousarvio vuodelle 2021 on luettavissa tästä linkistä: Sastamalan seurakunnan talousarvio vuodelle 2021 (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä.

Kirkkovaltuusto myönsi Raija Ristimäelle eron Keikyän kappelineuvoston varajäsenyydestä. Aija-Riitta Lehtimäki valittiin yksimielisesti Keikyän kappelineuvoston uudeksi varajäseneksi vuosille 2020—2022.

 

Kirkkoneuvoston kokous 16.12.2020 (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkoneuvosto päätti hakea rakennusavustusta Kiikoisten kirkon ulkoseinien ja katon maalaukseen, Kiikoisten kirkon lämmitysjärjestelmän muutokseen, Kiikan kirkon sadevesiviemäröintiin, Mouhijärven kirkon lämmitysjärjestelmän muutoksiin sekä Tyrvään kirkon lukitusten uusimiseen. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi ostotarjouksen As Oy Vanhassa Pojassa sijaitsevasta osakkeesta. 

Kirkkoneuvosto antoi talousjohtajalle valtuudet ryhtyä valmistelemaan As Oy Uotsolan Oravanpesässä sijaitsevan asunto-osakkeen myyntiä. 

Seurakunta valtuutti kirkkoherran ja talousjohtajan allekirjoittamaan Deep Lead Oy:n kanssa sopimuksen vuorovaikutusvalmennuksen toteuttamisesta vuonna 2021. 

Seurakunnan uudeksi lähetyskohteeksi otettiin Suomen Lähetysseuran kautta Angolan Martti Luther -koulu. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi Kiikan ja Keikyän kappelineuvostojen kolehtisuunnitelmat ajalla 1.1.-30.6.2021. 

 

Kirkkoneuvoston kokous 25.11.2020 (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Johtavan diakoniaviranhaltijan virkaan valittiin Aira Putkonen. 

Seurakuntapastorin (Suodenniemi & Mouhijärvi) virkaan valittiin Tarja Kopalainen. 

Seurakuntapastorin (kasvatustyö) virkaan valittiin Katja Pääkkönen.

Ulla Toiviainen jatkaa määräaikaisena kirkkoherranviraston toimistosihteerin virassa 1.1.-31.12.2021. 

Sanna Tihinen jatkaa määräaikaisena osa-aikaisena (39 %) kirkkoherranviraston toimistosihteerin virassa 1.1.-31.12.2021. 

Kirkkoneuvosto velvoitti kirkkolain 17. luvun 5 §:n 3 momentin nojalla kunkin pöytäkirjan liitteessä no 1 mainitun hautapaikan haltijan kunnostamaan haudan vuoden kuluessa siitä, kun päätös on annettu hänelle tiedoksi uhalla, että hautaoikeus julistetaan muutoin menetetyksi. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi henkilöstön koulutussuunnitelman 2021. 

Teemu Tamminen otettiin hoitamaan nuorisotyön viransijaisuutta 11.1.2021-1.6.2022. 

Kirkkoneuvosto totesi kappalainen Hannu Heikkilän sekä diakoni Maija-Liisa Halmeen virkasuhteen päättyvän 30.4.2021. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi Tyrvään kirkon sekä Suodenniemen, Karkun ja Kiikoisten kappelineuvostojen kolehtisuunnitelmat ajalle 1.1.-30.6.2021. 

 

Kirkkovaltuuston kokous 11.11.2020 (pdfLinkki avautuu uudessa välilehdessä)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkovaltuusto päätti perustaa seurakuntaan kesänuorisotyöntekijän määräaikaisen viran ajalle 1.6.-31.7.2021.

Kirkkovaltuusto päätti perustaa seurakuntaan kesäteologin määräaikaisen viran ajalle 1.6. - 15.8.2021.

Kirkkovaltuusto vahvisti Sastamalan seurakunnan vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 1,75 %.

Kirkkovaltuusto myönsi 16.500 € lisämäärärahan kuluvan vuoden talousarvioon.

 

Kirkkoneuvoston kokous 28.10.2020 (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkoneuvosto päätti seurakunnan tiedotuksen kokonaisratkaisusta. Seurakunnalla on vuoden 2021 alusta puolen sivun kokoinen viikkoilmoitus Alueviestissä ja lisäksi puoli sivua toimituksellista aineistoa kerran kuukaudessa. Sananjalka-lehden julkaisemisesta luovutaan vuoden 2021 alusta. Tyrvään kirkon jumalanpalvelukset radioidaan vuoden 2021 alusta Iskelmä Sastamalassa (97,7 Mhz). 

Kirkkoneuvosto hyväksyi investointisuunnitelman talousarvion laadinnan pohjaksi. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi suunnitelman Sirkka ja Tatu Honkasalon seurakunnalle testamenttaamien varojen käytöstä. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi Aseman Lukko Oy:n lukitustarjouksen Abloy Pulse -järjestelmästä. 

Kirkkoneuvosto hyväksyi Ellän Kukka ja Taimi Ky:n tarjouksen hautausmaiden kesäkukista. 

Hallintosihteerin virkaan valitiin Elisa Nieminen. 

Kirkkoneuvoston kokoukset ovat vuonna 2021: 27.1.2021, 24.2.2021, 24.3.2021, 28.4.2021, 26.5.2021, 23.6.2021, 25.8.2021, 29.9.2021, 27.10.2021, 24.11.2021 ja 15.12.2021.

 

Kirkkoneuvoston kokous 30.9.2020 (pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkoneuvosto valitsi hallintosihteerin virkaan tradenomi Kati Heinon ja hänen kieltäytymisensä varalle tradenomi Kati Koppasen. Hakemuksia virkaan saatiin yhteensä 32.

Kirkkoneuvosto valitsi emäntä-siivoojan toimeen ravintolakokki, restonomi Sanna Laikon ja hänen kieltäytymisensä varalle hortonomi, restonomi Satu Vesaniemen. Hakemuksia toimeen tuli yhteensä 9.

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi johtavan diakonianviranhaltijan viran 21.1.2021 lukien.

Kirkkoneuvosto päätti pyytää Tampereen tuomiokapitulia julistamaan haettavaksi Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin (VI) viran 1.1.2021 alkaen. Viran tehtäviin kuuluu yleisen seurakuntatyön lisäksi Mouhijärven ja Suodenniemen papin tehtävät.

Kirkkoneuvosto päätti pyytää Tampereen tuomiokapitulia julistamaan haettavaksi Sastamalan seurakunnan seurakuntapastorin (II) viran 1.1.2021 alkaen. Viran tehtäviin kuuluu yleisen seurakuntatyön ohella kasvatuksen papin tehtävät, painopisteenä varhaisnuoriso- ja nuorisotyö sekä rippikoulutyö.

Kirkkoneuvosto käsitteli Suvi Sianojan 25.6.2020 kirkkoneuvostolle tekemän aloitteen kirkkoherran viran tehtävärakenteeseen liittyen. Aloitteessa esitettiin, että seurakunnassa alettaisiin selvittämään tarvetta ja toimintamallia joidenkin tehtävien siirtämiseksi pois kirkkoherralta joko työnjakomuutoksin nykyisten pappien kesken tai sisällyttämällä ne tulevaisuudessa valittavan papin tehtäviin. Ajatuksena mahdollinen hallintopappi tai vastaava. Kirkkoneuvosto päätti, että kirkkoherra toimii seurakunnan papiston hallinnollisena esimiehenä. Hallinnon tehtäviä jaetaan kirkkoherran vastuulla olevan pappien tehtäväjaon yhteydessä useammalle seurakunnan papille ottaen huomioon pappien vastuualueet, kyvyt ja taidot.

Kirkkoneuvosto vahvisti kirkkoherra Vesa Aurénin palkaksi 5 779,80 euroa.

Kirkkoneuvosto perusti kesälle 2021 kesänuorisotyöntekijän määräaikaisen viran ajalle 1.6.-31.7.2021 sekä kesäteologin määräaikaisen viran ajalle 1.6.-15.8.2021.

Kirkkoneuvosto käsitteli viestintätyöryhmän esityksen seurakunnan tiedotuksen kokonaisratkaisuksi ja päätti pyytää paikallisilta lehdiltä tarjoukset Sananjalka –lehdestä ja kirkollisista ilmoituksista nykyisin järjestelyin ja vaihtoehtoisesti harvemmin ilmestyvästä seurakuntaliitteestä vuoden 2021 alusta alkaen. Kaikissa vaihtoehdoissa jumalanpalvelusten radiointi pyritään turvaamaan.

 

Kirkkovaltuuston kokous 26.8.2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Liite 2, Sastamalan seurakunnan tilinpäätös 2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Kirkkovaltuuston hyväksyi seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2019. Tiivistettyä tietoa tilinpäätöksestä voit ladata tästä linkistä (Power Point).

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan metsäsuunnitelman vuosille 2020-2029. Suunnitelma kattaa noin 850 hehtaaria metsätalouskäytössä olevaa metsää. Hakkuita 10-vuotiskaudelle on suunniteltu 44 000 m3, mikä vastaa saman aikavälin kasvua. Hakkuissa ja hoitotoimenpiteissä otetaan huomioon monimuotoisuus ja luontoarvot voimassa olevien metsänhoitosuositusten ja metsäsertifioinnin mukaisesti.

Kirkkovaltuusto hyväksyi Sastamalan seurakunnan tilinpäätöksen vuodelta 2019. Tilinpäätöksen alijäämä on 153 998,26 euroa. Kirkkovaltuusto hyväksyi yksimielisesti Heikki Kuutti Uusitalon ponsiesityksen, että kirkkovaltuusto edellyttää kirkkoneuvostolta ja seurakunnan toimihenkilöiltä, että valmistellaan esitys siitä, miten kiinteistöjen kustannuksia voidaan vähentää ja noudattaa kiinteistöstrategiaa.

Kirkkovaltuusto päätti myöntää vastuuvapauden vuodelta 2019 Sastamalan seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

Kirkkovaltuusto päätti lakkauttaa Sastamalan seurakunnan 3. kappalaisen viran 30.9.2020 lukien ja perustaa lakkautetun kappalaisen viran tilalle sen korvaavan seurakuntapastorin viran 1.10.2020 alkaen.

 

Kirkkoneuvoston kokous 19.8.2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Irmeli Kulonpään kirje 19.8.2020 (linkki kirjeeseen, pdf)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2021 talousarvion ja toiminta- ja taloussunnitelman laadintaohjeen. Kirkkoneuvosto ohjeistaa että talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinta tehdään 0-tuloksen pohjalta.

Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi hallintosihteeri Johanna Mäkelän irtisanoutumisen hallintosihteerin virasta ja päätti julistaa haettavaksi hallintosihteerin viran 1.10.2020 alkaen.

Kirkkoneuvosto päätti ottaa Anneli Mäki-Laurilan lapsi- ja perhetyön ohjaajan viransijaiseksi ajalle 18.9.2020-2.8.2021, Anita Kinnasen lastenohjaajan toimen sijaiseksi ajalle 18.9.2020-31.5.2021 ja Ilona Lakkosen lastenohjaajan toimen sijaiseksi ajalle 16.9.2020-31.5.2021 80 % työajalla.

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi siivooja-emännän toimen 1.11.2020 lukien.

Kirkkoneuvosto kuuli selvityksen seurakunnan toiminnasta 1.9.2020 alkaen. Koronapandemian toisen aalllon uhka on olemassa ja toimintojen käynnistymistä tulee miettiä huolellisesti.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Kampin Saha Ky:n tarjouksen päätehakkuusta ja KuMeKo Forest Oy:n tarjouksen harvennuksista koskien Kiikoisten Salon kirkkoherran virkatalon hakkuita.

Irmeli Kulonpää jätti kirkkoneuvostolle kirjeen koskien Sastamalan seurakunnan strategiaprosessia. Linkki kirjeeseen on edellä.

 

Kirkkoneuvoston kokous 24.6.2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Karoliina Koivuniemi-Ollilan kirje 26.5.2020 (linkki kirjeeseen)Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Suvi Sianojan aloite (linkki aloitteeseen)Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

 

Kirkkoneuvoston kokous 29.5.2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

 

Kirkkoneuvoston kokous 29.4.2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Seurakunnan ja seurakuntayhtymän metsiä tulee metsälain (1093/1996) tavoitteiden toteuttamiseksi hoitaa kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelman tulee olla metsänhoidon ammattiasiantuntemusta edustavan yhteisön tai henkilön laatima. Seurakunnan metsäsuunnitelman on laatinut Metsänhoitoyhdistys Pirkanmaa Jukka Heiskanen. Metsäsuunnitelma kattaa n. 850 hehtaaria metsätalouskäytössä olevaa metsää. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy metsäsuunnitelman vuosille 2020-2029.

Kirkkoneuvosto valitsi kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Suvi Sianojan seurakunnan viralliseksi edustajaksi Nuori kirkko ry:n 26.5.2020 järjestettävään kokoukseen.

 

Kirkkoneuvoston kokous 25.3.2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Kirkkoneuvosto käsitteli seurakunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen. 

 

Kirkkoneuvoston kokous 11.3.2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Kirkkoneuvoston kokous 19.2.2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Kirkkoneuvoston kokous 22.1.2020Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Kirkkoneuvosto antoi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet työryhmien sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden noudatettaviksi.

 

Sivun alkuun