Kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat 2019

 

Kirkkoneuvoston kokous 18.12.2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Rakennusavustushakemukset Kirkkohallitukselle tulee vuosittain toimittaa joulukuun loppuun mennessä. Rakennusavustus jakaantuu valtion rahoitukseen ja kirkon keskusrahaston tukeen. Jos seurakunnalla on ylläpidettävänään useita kirkkoja ja siunauskappeleita voidaan avustuksen laskentaperusteena käyttää kirkkojen ja siunauskappeleiden lukumäärällä jaettua verotuloa.

Kirkkoneuvosto päätti  hakea rakennusavustusta seuraaviin kohteisiin:

Keikyän kirkko, lämmityksen ohjaus

kustannusarvio 5.000 €, haettava avustus 2.900 € (58 %)

Salokunnan kirkko, keittiön uusiminen

kustannusarvio 25.000 €, haettava avustus 14.500 € (58 %)

 

Kirkkovaltuuston kokous 12.12.2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2020 talousarvion sekä vuosien 2021 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelman. Tiivistettyä tietoa talousarviosta on luettavissa tästä linkistä (Power Point).

 

Kirkkoneuvoston kokous 27.11.2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2021 - 2022 toiminta- ja taloussuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle. Tiivistettyä tietoa talousarviosta on luettavissa tästä linkistä (Power Point).

 

Kirkkovaltuuston kokous 12.11.2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Seurakunta on käynyt neuvotteluja Sastamalan kaupungin kanssa maa-alueiden vaihdosta. Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston esityksen maa-alueiden vaihdosta. Kirkkovaltuuston päätös alistetaan kirkkohallituksen vahvistettavaksi.

Kirkkovaltuusto vahvisti Sastamalan seurakunnan vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 1,75 %.

 

Kirkkoneuvoston kokous 30.10.2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Seurakunta on käynyt neuvotteluja Sastamalan kaupungin kanssa maa-alueiden vaihdosta. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle maa-alueiden vaihtoa.

Kirkkoneuvosto hyväksyi investointisuunnitelman vuosille 2020-2022. Vuoden 2020 investointien loppusumma on 419.000 euroa, kirkkojen korjauksiin haetaan avustusta kirkon keskusrahastolta. Suurimmat korjaukset kohdistuvat Kiikan kirkon ulkopuolen kunnostukseen ja maalaukseen ja kiinteistöjen lukitusten uusimiseen.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy:n tarjous lumenauraus- ja hiekoituspalveluista Vammalan seurakuntatalon ja Tyrvään kirkon piha-alueille.

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto myöntää 31.800 € lisämäärärahan kuluvan vuoden talousarvioon.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sastamalan seurakunnan vuoden 2020 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75 %.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa päivitetyt hautapaikkamaksut. Kirkkoneuvosto vahvisti päivitetyt hautaustoimen maksut.

Kirkkohallitus on myöntänyt Sastamalan seurakunnalle ympäristödiplomin vuonna 2015 ja se on voimassa vuoden 2019 loppuun. Kirkkoneuvosto hyväksyi Sastamalan seurakunnan ympäristöohjelman vuosiksi 2020-2024 ja hakee ympäristödiplomin uusimisen auditointia Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulilta ja ympäristödiplomin uusimista Kirkkohallitukselta.

Kiinteistötyöryhmä on käsitellyt Lassi Ketolan jättämää aloitetta led-taulujen käyttämisestä seurakunnan toiminnan esittelyssä ja tiedotuksessa. Kirkkoneuvosto etenee pienimuotoisesti aloitteen suuntaan hankkimalla Puistokatu 15 ikkunalle tauluTV:n seurakunnan yhteisen tiedotuksen käyttöön.

 

Kirkkoneuvoston kokous 18.9.2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Kihniön, Parkanon, Punkalaitumen, Sastamalan ja Virtain seurakunnat siirtyvät Tampereen hiippakuntaan 1.1.2020 alkaen. Kirkkolain 3 luvun 1 §:ssä säädetään, että hiippakunta on jaettu rovastikuntiin ja että rovastikuntajaosta päättää tuomiokapituli. Siirtyvät seurakunnat tulee siten sijoittaa Tampereen hiippakunnan rovastikuntiin.
Tampereen hiippakunta on pyytänyt siirtyvien seurakuntien kirkkoneuvostoja ottamaan kantaa niiden sijoittumiseen Tampereen hiippakunnan rovastikuntiin 1.1.2020 alkaen. Kirkkoneuvoston päätöksen mukaan Sastamalan seurakunta toteaa lausunnossaan, että se haluaa Tampereen hiippakuntaan liittyessään liittyä Hämeenkyrön rovastikuntaan.

 

Kirkkoneuvoston kokous 28.8.2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Kirkkoneuvosto hyväksyi Kaivuu- ja konepalvelu Joni Järvensivun tarjouksen haudankaivuupalveluista Mouhijärven kirkkohautausmaalle, Mouhijärven vanhan kirkon hautausmaalle, Karkun kirkkohautausmaalle ja Sastamalan Pyhän Marian kirkon hautausmaalle. Sopimuksen voimassaolo on 3 vuotta sopimuksen tekohetkestä ja lisäksi voidaan yhteisesti sopia 1 + 1 vuoden lisäoptiosta.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Mhy välityspalvelun tarjouksen 61.278 € Karkun pappilan alueen uudistushakkuusta. Kirkkoneuvosto hyväksyi Mhy välityspalvelun tarjouksen 57.022,50 € Kiikoisten Salon kirkkoherran virkatalon uudistushakkuusta.

Kirkkoneuvosto ohjeisti ensi vuoden talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaa.

 

Kirkkoneuvoston kokous 19.6.2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Kirkkoneuvoston kokous 29.5.2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Kirkkoneuvosto esittää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille, että pastori Elina Kiili siirretään seurakuntapastorin (II) viransijaisuudesta Airas-Laitilalta vapautuvaan seurakuntapastorin (I) virkaan 1.9.2019 lukien.

 

Kirkkovaltuuston kokous 22.5.2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos on 230 000 euroa alijäämäinen. Kirkollisveroja kertyi 4.37 milj. euroa. Kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Valtion rahoitus oli 487 000 euroa. Sastamalan seurakunnan kirkollisverotulot laski edelliseen vuoteen verrattuna 3,5 %. Suurimmat investointikohteet vuonna 2018 olivat Tyrvään siunauskappelin kylmiöiden uusiminen ja Tyrvään kirkon äänentoistolaitteiden hankkiminen.

 

Kirkkoneuvoston kokous 24.4.2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Kirkkoneuvosto hyväksyi Remontti ja rakennus H.Koivuniemen tarjouksen Kiikan hautausmaan huoltorakennuksen korjaus- ja laajennusurakasta 159 030 euroa sis. alv.

Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi lastenohjaajan toimen 5.8.2019 alkaen.

Kirkkoneuvosto esittää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille, että se antaa Elina Kiilille virkamääräyksen Sastamalan seurakunnan seurakuntapastoriksi ajalle 17.7. – 31.8.2019 virkaa perustamatta.

 

Kirkkoneuvoston kokous 27.3.2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Kirkkoneuvosto käsitteli seurakunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos on 230 000 euroa alijäämäinen. Kirkollisveroja kertyi 4.37 milj. euroa. Kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Valtion rahoitus oli 487 000 euroa. Sastamalan seurakunnan kirkollisverotulot laski edelliseen vuoteen verrattuna 3,5 %. Suurimmat investointikohteet vuonna 2018 olivat Tyrvään siunauskappelin kylmiöiden uusiminen ja Tyrvään kirkon äänentoistolaitteiden hankkiminen.

Kirkkoneuvosto päätti antaa vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Tilintarkastajien käytäntöihin kuuluu nykyään pyytää em. asiakirja. Siinä vahvistetaan, että tilintarkastajien käyttöön annetaan kaikki asiakirjassa mainitut, oleelliset seurakunnan taloutta ja hallintoa koskevat tiedot.

 

Kirkkovaltuuston kokous 6.3.2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Kirkkovaltuusto ei pyydä tuomiokapitulilta välillistä vaalia. Äänin 15 -12 kirkkovaltuusto oli kokouksessaan 6.3.2019 välittömän vaalin kannalla. Välittömässä vaalissa seurakuntalaiset äänestävät kirkkoherranvaalissa.

 

Kirkkoneuvoston kokous 26.2.2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Kirkkolain 23 luvun 11 §:n mukaan:

”Seurakunnan kirkkoherran valitsevat seurakunnan tässä vaalissa äänioikeutetut jäsenet (kirkkoherran välitön vaali).
Tuomiokapituli voi kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston pyynnöstä päättää, että kirkkoherra valitaan vaalilla, jonka toimittaa kirkkovaltuusto tai seurakuntaneuvosto (kirkkoherran välillinen vaali).”

Kirkkovaltuuston tulee siis päättää, pyytääkö se tuomiokapitulilta välillistä vaalia

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/00861B8F2DC4CF13C2257D940028330D/$FILE/254831_KKH_kirkkoherranvaalin_hallintomenettely_.pdfLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Kirkkojärjestyksen 7 luvun 4 pykälän mukaan: ”Äänestys on toimitettava joko julkisesti tai puheenjohtajan määräämällä tavalla.” Vain henkilövaali voidaan toteuttaa suljettuna lippuäänestyksenä.

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan Sastamalan seurakunnan kirkkoherranvaalin vaalitapaa. Puheenjohtajan (vs. kirkkoherra Jouni Pihlajamaa) esitys oli, että kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se pyytää tuomiokapitulilta välillistä vaalia.

Lassi Ketola esitti Sirpa Keskisen kannattamana, että kirkkoherranvaali järjestetään perinteistä vaalitapaa noudattaen (välitön vaali).

Äänestyksen perusteella kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se pyytää tuomiokapitulilta välillistä vaalia.

Puheenjohtajan esityksen puolesta äänestivät Pihlajamaa Jouni, Sianoja Suvi, Pirttikoski Jaakko, Holma Jukka, Isonokari Janica, Laiho Maritta. Lassi Ketolan esityksen puolesta äänestivät Janhunen Satu, Keskinen Sirpa, Ketola Lassi, Lahtinen Pirkko, Pietilä Pauli, Rantanen Pentti.

Tasatilanteissa puheenjohtajan ääni ratkaisee ja päätökseksi tulee se mielipide, jonka puolesta puheenjohtaja on äänestänyt.

Kirkkovaltuuston puheenjohtajalla (Pirkko Esko) ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajalla (Harri Hakala) on läsnäolo- ja puheoikeus kirkkoneuvoston kokouksessa. He eivät siis osallistuneet äänestykseen.

 

Kirkkoneuvoston kokous 20.2.2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se myöntää lisämäärärahan 10 354 e kuluvan vuoden talousarvioon Pyhän kosketus -kirjan toimittamista varten.

Kirkkoneuvosto antaa tuomiokapitulille lausunnon Sastamalan seurakunnan kirkkoherran viran erityisistä tarpeista.

Lassi Ketola on jättänyt kirkkoneuvostolle aloitteenLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf) seurakunnan tiedotustoiminnan tehostamiseksi siten, että selvitetään, mitä mahdollisuuksia olisi ryhtyä hyödyntämään ulkomainoksissa käytettäviä led-tauluja seurakunnan tiedotuksessa ja toiminnan esittelyssä.

 

Kirkkoneuvoston kokous 30.1.2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Kirkkoneuvostolle on jätetty kirjelmä seurakuntalaisten kirkkoherrasta.

Kirkkoneuvosto valitsi työryhmien jäsenet, kirkkoneuvoston edustajat työryhmiin ja kappelineuvostoihin sekä piirineuvostoon.

Diakoniatyön työryhmän jäsenet 2019 – 2020:

Raija Topi
Veli-Matti Tapio
Sirkka-Liisa Saari
Sirpa Myllymäki
Tuukka Tulirinta

 

Kasvatustyön työryhmän jäsenet 2019 – 2020:

Karoliina Koivuniemi-Ollila
Jukka-Pekka Koivuranta
Mari Jokela
Kari Suhonen
Olli Kärki-Chaiwut

 

Lähetystyön työryhmän jäsenet 2019 – 2020:

Seppo Valio
Merja Ylitalo
Anssi Pajunoja
Jari Kaihlamäki
Kaija Antola

 

Musiikki- ja jumalanpalvelustyön työryhmän jäsenet 2019 – 2020:

Elisa Junttila
Juha Ranki
Raija Seurala
Oona Saarela
Jorma Piirainen      

            

Kiinteistötyöryhmän jäsenet 2019 – 2020:

Pirjo Äijälä
Jukka Pusa
Leila Rantala
Esko Raskila
Mauri Tuominen            

 

Viestintätyöryhmän jäsenet 2019 – 2020:

Kirsi Koivuniemi
Taru Meriläinen
Henri Kiuttu
Auli Horelli
Jarkko Mäkipää

    

Tyrvään Pyhän Olavin kirkon toimintaa suunnittelevan työryhmän jäsenet 2019 – 2020:

Maritta Laiho
Pekka Salonen
Pirjo Pitkäkoski
Heimo Liuko
Pentti Lahtinen

 

Kirkkoneuvoston edustaja

Diakoniatyön työryhmäPentti Rantanen
Kasvatustyön työryhmäSirpa Keskinen
Lähetystyön työryhmäJanica Isonokari
Musiikki- ja jumalan-
palvelustyön työryhmä
Maritta Laiho
KiinteistötyöryhmäPauli Pietilä
ViestintätyöryhmäMarkus Alajoki

Tyrvään Pyhän Olavin
kirkon toimintaa
suunnitteleva työryhmä

Maritta Laiho
 Kirkkoneuvoston edustaja
Karkun kappelineuvostoLassi Ketola
Keikyän kappelineuvosto Pentti Rantanen
Kiikan kappelineuvostoPauli Pietilä
Kiikoisten kappelineuvostoJanica Isonokari
Mouhijärven kappelineuvostoSatu Janhunen
Suodenniemen kappelineuvostoJukka Holma
Etelä-Tyrvään piirineuvostoSuvi Sianoja

 

Kirkkoneuvosto valitsi lapsiasiahenkilöiksi Jaakko Pirttikosken ja Salme Kuukan.

Kirkkoneuvosto valitsi Pirkko Eskon Sastamalan seurakunnan edustajaksi veteraaniasiain neuvottelukuntaan vuosiksi 2019 - 2020.

Kirkkoneuvosto valitsi diakonian viransijaiseksi Mira Rannan ajalle 1.2.2019 - 31.12.2019.

Kirkkoneuvosto valitsi johtavan diakonianviranhaltijan sijaiseksi Liisa Hoikkasen. Viransijaisuus kestää 20.1.2021 saakka.

Kirkkoneuvosto valitsi nuoristotyönohjaajan viransijauseksi Teemu Tammisen ajalle 7.2.2019 - 18.12.2019.

Kirkkohallitus on myöntänyt kirkon ympäristödiplomin Sastamalan seurakunnalle 8.12.2015. Diplomi on voimassa vuosina 2015 – 2019. Kirkon ympäristödiplomi on vuonna 2001 perustettu vapaaehtoinen seurakuntien tarpeisiin räätälöity kirkon oma ympäristöjärjestelmä, joka auttaa seurakuntia kantamaan ympäristövastuuta. Ympäristödiplomia on haettava uudestaan viimeisen voimassaolovuoden aikana sen hetkisten vaatimusten mukaan. Hakuprosessi lähtee liikkeelle siitä, että kirkkoneuvosto päättää hakea diplomia uudelleen. Kirkkoneuvosto päätti hakea ympäristödiplomia uudelleen vuoden 2019 aikana.

 

Kirkkovaltuuston kokous 17.1.2019Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Kirkkovaltuusto valitsi kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Pirkko Eskon, kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi Harri Hakalan ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Suvi Sianojan.

Kirkkoneuvoston jäsenet

Maritta Laiho 
Satu Janhunen
Markus Alajoki
Jukka Holma
Suvi Sianoja (varapuheenjohtaja)
Pentti Rantanen
Pauli Pietilä  
Janica Isonokari
Sirpa Keskinen
Pirkko Lahtinen
Lassi Ketola

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten henkilökohtaiset varajäsenet

Elisa Junttila (Maritta Laihon varajäsen)
Pirjo Äijälä (Satu Janhusen varajäsen)
Jaakko Pirttikoski (Markus Alajoen varajäsen)
Pertti Brander (Jukka Holman varajäsen)
Aleksi Sandroos (Suvi Sianojan varajäsen)
Tuomas Reku (Pentti Rantasen varajäsen)
Auli Horelli (Pauli Pietilän varajäsen)
Sirkka-Liisa Saari (Janica Isonokarin varajäsen)
Aarne Järvenpää (Sirpa Keskisen varajäsen)
Jarkko Mäkipää (Pirkko Lahtisen varajäsen)
Irmeli Kulonpää (Lassi Ketolan varajäsen)

 

Karkun kappelineuvosto

JäsenVarajäsen
Maija Timonen Maiju Vuorenoja
Jari HaapaniemiUrpo Vuorenoja
Ulla-Maija ReiniläPäivi Jokipohja
Petri VänskäTuomas Reku
Terttu SulanneAnja Ryömä
Martti KuljuMartti Kuljun henkilökohtainen varajäsen päätettiin valita myöhemmin.

 

Keikyän kappelineuvosto

JäsenVarajäsen
Pertti BranderPertti Peuraniemi
Pirjo ÄijäläHanna Tapio
Jukka HonkoEsa Suutari
Päivi KiviojaIrmeli Vähämäki
Raili MäenpääMerja Helander
Markku KoivulaSinikka Koivula

 

Kiikan kappelineuvosto

JäsenVarajäsen
Sirkka-Liisa PusaHannu Toivonen
Jukka PusaKaroliina Koivuniemi-Ollila
Aili RiihimäkiLeila Rantala
Henri KiuttuAntti Ritala
Reino NummiJarmo Metsälä
Tiina PajunenEeva Määttänen

 

Kiikoisten kappelineuvosto

JäsenVarajäsen
Taina KoivuniemiHanna Jokiniitty
Lea NieminenJouko Rantala
Antti AlajokiMarkus Alajoki
Mari JokelaHilppa Härkälä
Pertti KärkiLiisa Jokela
Jari JaakolaJoni Wallin

 

Mouhijärven kappelineuvosto

JäsenVarajäsen
Jukka-Pekka KoivurantaMikko Rauva
Liisa NeronenRaili Äijälä
Sirpa MyllymäkiAnne Mattila
Esko RaskilaHilkka Kaasalainen
Ilkka HuitulaRaili Virtanen
Maire VilloRaimo Murtomäki

 

Suodenniemen kappelineuvosto

JäsenVarajäsen
Jouko VäissiJukka Holma
Tanja AarnikuruKaisa Holma
Harri HakalaOlavi Holma
Auli HorelliAnne Saukko
Anna-Liisa KalmuTimo Rajala
Mika HuhtalaTuomo Lumiainen

 

Etelä-Tyrvään piirineuvosto 

JäsenVarajäsen
Heikki UusitaloVille Naskali
Hanna KuuttiKaroliina Helminen
Anne VarpanenMinna Saarinen
Jarmo MaurialaPertti Linnainmaa
Ashton PeasleyKatariina Ristimäki
Merja RyömäErja Hietanen

 

Sivun alkuun