Kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat 2018

 

Kirkkoneuvoston kokous 19.12.2018Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden ajalle 7.2.2019 – 18.12.2019. 

Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi johtavan diakonianviranhaltijan viransijaisuuden ajalle 1.2.2019 – 20.1.2021.

Kirkkoneuvosto julistaa uudelleen haettavaksi diakonian viransijaisuuden ajalle 1.2.2019 – 31.12.2019.

Kirkkoneuvosto päätti, että Sileekallion kerhohuoneen käyttämistä jatketaan toistaiseksi myynnin ohella.

 

Kirkkovaltuuston kokous 13.12.2018Linkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf)

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion sekä vuosien 2020 - 2021 toiminta- ja taloussuunnitelman. Tiivistettyä tietoa talousarviosta on luettavissa tästä linkistä (Power Point).

Irmeli Kulonpää/ Kirkko kaikille jätti valtuustoaloitteenLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf) lapsi-, nuoriso- ja perhetyön toiminnasta.

Kirkkoneuvoston kokous 28.11.2018

Vuoden 2019 talousarvio ja vuosien 2020 - 2021 toiminta- ja taloussuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle. Tiivistettyä tietoa talousarviosta on luettavissa tästä linkistä (Power Point).

Kirkkoneuvosto päätti hyväksyä Heidi Piipon taideteoksen sijoittamisen Pyhän Marian kirkon rantaan vuoden 2019 kevääksi ja kesäksi . Sastamalan seudun museo toteuttaa ensi keväänä yhteisnäyttelyn kuvataiteilija Heidi Piipon kanssa..Yhdeksi paikaksi on Heidi Piippo suunnitellut Pyhän Marian kir-kon rannan kohtaa, jossa kirkkomatkalaiset vuosisata toisensa jälkeen nousivat maihin veneillään. Teos koostuu kevyistä paperi- ja savinaamioista, jotka ripustetaan rannan puihin.

Suntio-hautausmaanhoitajan toimeen valittiin Kaisa Tuomisto.

Irmeli Kulonpää jätti aloitteenLinkki avautuu uudessa välilehdessä (pdf) Varilan tiloista.

 

Kirkkoneuvoston kokous 31.10.2018

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi diakonian viransijaisuuden ajalle 1.1.2019 – 31.12.2019.

 

Kirkkovaltuuston kokous 25.10.2018

Kirkkovaltuusto hyväksyi lisätalousarvion 1918 Ei koskaan enää -tapahtuman muistohankkeelle. Seurakunta teki omalla kustannuksellaan pohjatyöt ja tiedotusta. Kirkkovaltuusto päätti tämän lisäksi annettavasta muusta avustuksesta. Avustuksen määräksi päätettiin kirkkoneuvoston esityksen mukaisesti 1/3 muiden lahjoitusten kuin Sastamalan seurakunnan ja Sastamalan kaupungin avustusten ylimenevistä kuluista, kuitenkin enintään     5 000 euroa.

Kirkkovaltuusto päätti, että seurakunnan vuoden 2019 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75.

Kirkkovaltuusto myönsi Seija Hakaselle eron vaalilautakunnan varajäsenyydestä. Seija Hakanen oli jättänyt eroanomuksen, koska hän on valitsijayhdistyksen asiamies.

 

Kirkkoneuvoston kokous 26.9.2018

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että Sastamalan seurakunnan vuoden 2019 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75. Esityksen mukaan veroprosentti säilyisi ennallaan.

Kirkkoneuvosto hyväksyi investointisuunnitelman talousarvion laatimisen pohjaksi. Vuoden 2019 investointien nettokustannukset ovat 275 000 euroa, kirkkojen korjauksiin haetaan avustusta kirkon keskusrahastolta. Suurimmat korjaukset kohdistuvat Kiikan hautausmaan huolto- ja varastotilojen korjaukseen, virastotalon lämpöpumppujen uusimiseen ja Pyhän Olavin kirkon katon tervaukseen.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle lisätalousarviota.

Kirkkoneuvosto antoi talousjohtajalle valtuudet ryhtyä valmistelemaan osoitteessa Linjakatu 18 as 9 sijaitsevan osakehuoneiston myyntiä.

 

Kirkkoneuvoston kokous 29.8.2018

Kirkkoneuvosto hyväksyi talous- ja toimintasuunnitelman laadintaohjeen. Laatimisohjeiden valmistelu pohjautuu vuoden 2017 tilinpäätöslukuihin, vuoden 2018 tammi-heinäkuun talousarvion toteutumaan sekä vuotta 2019 koskeviin kirkkohallituksen antamiin arvioihin sekä talouden ennustelaitosten lukuihin.

Vapo Oy on jättänyt 2.7.2018 oikaisuvaatimuksen kirkkoneuvoston 20.6.2018 tekemään päätökseen koskien Kiikoisten Salon kirkkoherran virkatalon harvennus- ja uudistushakkuuta. Kirkkoneuvosto pitää 20.6.2018 (§ 98 )  tekemänsä päätöksen voimassa.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle lisätalousarviota 1918 Ei koskaan enää -tapahtuman muistohankkeen toteuttamiseksi kirkkoneuvoston kustannus-paikalle tilille muut avustukset. Seurakunta tekee omalla kustannuksellaan pohjatyöt ja hoitaa tiedotusta. Kirkkovaltuusto tekee päätöksen tämän lisäksi annettavasta muusta avustuksesta, jonka määräksi kirkkoneuvosto esittää 1/3 muiden lahjoitusten kuin Sastamalan seurakunnan ja Sastamalan kaupungin avustusten ylimenevistä kuluista, kuitenkin enintään 5 000 euroa.

 

Kirkkoneuvoston kokous 15.8.2018


Kansalaissodan muistomerkit Tyrvään kirkolla, kappelihautausmaiden muistomerkit, avustusanomus 1918 Ei koskaan enää –tapahtuman muistohankkeen toteuttamiseksi, seppelten lasku 1918 Ei koskaan enää -tapahtumassa

 

Kirkkoneuvoston kokous 20.6.2018

Kirkkoneuvosto hyväksyi Mhy välityspalvelun Kiikoisten Salon kirkkoherran virkatalon alueen harvennus- ja uudistushakkuusta tekemän tarjouksen 40 793 euroa. Kirkkoneuvosto hyväksyi Mhy välityspalvelun Tyrvään pappilan ja Karkun pappilan alueiden harvennus- ja uudistushakkuusta tekemän tarjouksen 77 001 euroa.

 

Kirkkoneuvoston kokous 30.5.2018

Kirkkoneuvosto hylkäsi Kiikan kirkon huoltorakennuksen peruskorjaukseen ja laajennukseen annetut tarjoukset korkean hintatason vuoksi. Kiikan kirkon huoltorakennuksen korjaus- ja laajennustöiden rakennuttajatehtäviä hoitava HS-Tec Oy pyysi tarjouksia 23:lta urakoitsijalta. Tarjouksia saatiin 5:ltä urakoitsijalta. Kiinteistötyöryhmä käsitteli tarjoukset kokouksessaan 14.5.2018 ja päätti esittää kirkkoneuvostolle, että kaikki tarjoukset hylätään. Tarjoukset olivat niin korkeita, ettei hanketta voida toteuttaa siihen varatulla talousarviomäärärahalla.

Kiinteistötyöryhmä selvittää mahdollisuutta tehdä kirkkoon sosiaalitiloja ja muitakin toimintaa tukevia muutoksia. Nämä muutostyöt yhdistetään ensi vuodelle suunniteltuun kirkon ulkopuolen korjaukseen.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Audiotalo Oy:n jättämän tarjouksen Tyrvään kirkon äänen-toistojärjestelmästä hintaan 43.975,36 € sis. alv.

 

Kirkkovaltuuston kokous 26.4.2018

Sastamalan seurakunta on saanut testamenttilahjoituksen Raija Ilmarilta sekä rahalahjoituksen Reijo Ilmarilta. Testamenttimääräyksen mukaan varojen hoitoa varten seurakunnan tulee perustaa Raija ja Reijo Ilmarin nimeä kantava rahasto. Kirkkovaltuusto perusti Raija ja Reijo Ilmarin nimeä kantavan rahaston ja hyväksyi rahaston säännöt.

Vammalan Kiinteistövälitys Oy:ssä on ollut myynnissä 3.6.2015 alkaen seurakunnan omistama rivitalotontti osoitteessa Urheilukatu 1 Pappila-nimisestä tilasta. Kiinteistöstä on tehty ostotarjous 105 000 euroa, tekijänä on Mediset Hoivarakentajat Oy perustettavan yhtiön lukuun. Tarkoituksena on rakentaa rakennuspaikalle päiväkoti. Kirkkovaltuusto hyväksyi tehdyn tarjouksen.  Kiinteistön myyntiä koskeva päätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Kauppahinta maksetaan, kun Sastamalan kaupungin päätös rakennusluvan mahdollis-tavasta poikkeamisluvasta on saanut lainvoiman ja rakennuslupa on myönnetty.

Ostotarjouksessa mainitaan, että kauppakirja allekirjoitetaan, kun kiinteistön omistavan seurakunnan myyntiä koskevat hallinnolliset toimenpiteet ovat saaneet lainvoiman. Tällöin otetaan kuitenkin ehdollisina huomioon edellisessä kohdassa Sastamalan kaupungilta edellytettävät lupamenettelyt.

Kirkkovaltuusto hyväksyi seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden seurakunnan hallintoa ja taloutta hoitaneille luottamushenkilöille ja viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.2017 – 31.12.2017. Tilikauden tulos on 99 924 euroa ylijäämäinen. Kirkollisveroja kertyi 4.5 milj. euroa. Kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Valtion rahoitus oli 491 778 euroa. Sastamalan seurakunnan kirkollisverot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,9 % (129 226 euroa). Suurimmat investointikohteet vuonna 2017 olivat Karkun kirkon korjaukset 182 431 euroa ja Keikyän kirkon korjaukset 184 711 euroa.

Vuoden 2018 seurakuntavaalien toimittamisesta seurakunnassa huolehtii vaalilautakunta. Seurakuntavaalit pidetään 18.11.2018. Kirkkovaltuusto asetti seurakuntavaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Vaalilautakunnan puheenjohtajaksi valittiin Risto Tuori. Vaalilautakunnan muiksi varsinaisiksi jäseniksi valittiin Eero Aaltonen, Anna-Liisa Hämäläinen, Teppo Eronen ja Ida Leino. Varajäseniksi valittiin seuraavassa järjestyksessä Jarna Friimäki, Paula Mattila, Nina Aho, Hannu Toivonen, Seija Hakanen, Reino Sivonen, Lasse Rajalampi, Terhi Sundelin, Heikki Lahdenperä, Jarmo Metsälä, Aila Kaski, Osmo Kuusinen, Ulla Alajoki, Anneli Nurmi ja Merja Selin.

Kirkkovaltuusto päätti perustaa  Sastamalan seurakuntaan 4. seurakuntapastorin viran 1.8.2018 alkaen. Tämä seurakuntapastorin virka korvaa kappalaisen viran, jonka lopettamisesta voidaan päättää myöhemmin.

 

Kirkkoneuvoston kokous 18.4.2018

Partnos Oy / Jarmo Nieminen on hakenut Sastamalan kaupungilta toimenpidelupaa vierasvenelaiturin sijoittamiseksi kaupungin omistamalle ranta-alueelle Tyrvään pappilan edustalle Liekoveden rannassa. Vesialue kuuluu seurakunnan omistamaan tilaan Pappila 790-406-1-113. Laiturin koosta johtuen laiturin sijoitukseen tulee olla myös vesialueen omistajan lupa.  Kirkkoneuvosto päätti antaa suostumuksen vierasvenelaiturin sijoittamiseen seurakunnan vesialueelle.

 

Kirkkoneuvoston kokous 28.3.2018

Kirkkoneuvosto käsitteli seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos on 99 924 euroa ylijäämäinen. Kirkollisveroja kertyi 4.5 milj. euroa. Kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Valtion rahoitus oli 491 778 euroa. Sastamalan seurakunnan kirkollisverot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,9 % (129 226 euroa). Suurimmat investointikohteet vuonna 2017 olivat Karkun kirkon korjaukset 182 431 euroa ja Keikyän kirkon korjaukset 184 711 euroa.

Kirkkoneuvosto päätti antaa vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Tilintarkastajien käytäntöihin kuuluu nykyään pyytää em. asiakirja. Siinä vahvistetaan, että tilintarkastajien käyttöön annetaan kaikki asiakirjassa mainitut, oleelliset seurakunnan taloutta ja hallintoa koskevat tiedot.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Kiikan hautausmaan huoltorakennuksen muutostyösuunnitelmat ja tarjouspyynnöt tehdään niiden pohjalta.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Houhajärven leirimajaa koskevan asemapiirroksen ja hyväksyi Timapuu Oy:n tarjouksen kota pystytettynä ja Polar Grillipaketti yhteishintaan 18.250 € sis alv.

Kirkkoneuvosto valitsi suntio-hautausmaanhoitajaksi Markus Toivolan.

Kirkkoneuvosto valitsi johtavaksi diakonian viranhaltijaksi Sanna Lindholmin.

 

Kirkkoneuvoston kokous 21.2.2018

Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion tehtäväkohtaiset ylitykset ja investointiosan ylitykset. Kirkkoneuvosto hyväksyi  Hermetel Oy:n jättämän tarjouksen (52.600 € + alv) Tyrvään siunauskappelin vainajakylmiöistä.

 

Kirkkoneuvoston kokous 31.1.2018

Kirkkoneuvosto antoi vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet työryhmien sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden noudatettaviksi.

Keväällä voimaantulevan EU tietosuoja-asetuksen mukaisesti jokaiseen organisaatioon on nimettävä tietosuojavastaava. Kirkkoneuvosto päätti, että Sastamalan seurakunnan tietosuojavastaavaksi nimetään vs. kehityspäällikkö Jukka Nyrhinen.

Kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi suntio-hautausmaanhoitajan toimen.

Sastamalan seurakunta on saanut testamenttilahjoituksen Raija Ilmarilta sekä rahalahjoituksen Reijo Ilmarilta. Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että se perustaa Raija ja Reijo Ilmarin nimeä kantavan rahaston ja hyväksyy Raija ja Reijo Ilmarin rahaston säännöt.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että kiinteistö 790-9-14-20 myydään 105 000 euron kauppahintaan Mediset Hoivarakentajat Oy perustettavan yhtiön nimiin. Kiinteistö sijaitsee osoitteessa Urheilukatu 1.

Johtava diakonianviranhaltija on irtisanoutunut. Virkasuhde päättyy 31.1.2018. Kirkkoneuvosto päätti julistaa johtavan diakonianviranhaltijan viran auki.

Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.11.2017 päättänyt julistaa haettavaksi kanttorin vuorotteluvapaan viransijaisuuden ajalle 1.3.2018 – 27.8.2018. Avoinna olevaan kanttorin vuorotteluvapaan viransijaisuuteen haki määräaikaan mennessä 4 hakijaa. Kanttorin vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle 1.3.2018 – 27.8.2018 valittiin Ilkka Toivonen.

 

Sivun alkuun