Kirkolliskokouksen ja hiippakuntavaltuuston vaalit

 

Hiippakuntavaltuuston jäsenten ja kirkolliskokousedustajien vaalit toimitettiin tiistaina helmikuun 11. päivänä 2020. Pappis- ja maallikkojäsenet ja pappis- ja maallikkoedustajat valitaan erikseen hiippakunnittain suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla.

 

Alustava vaalitulos:

 

Tietoja alustavasta vaalituloksesta löytyy tästä linkistä.

 

 

Äänioikeutetut

 

Pappisjäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja hiippakunnan papit. Määräaikaisesti pappisvirasta pidätetyllä papilla ei ole pappisvirkaan perustuvaa äänioikeutta. (KL 23:14,1 ja 18)

 

Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston maallikkojäsenet.

 

Pappi voi äänestää vain pappisjäsenten ja -edustajien vaalissa. Jos pappi on kirkkovaltuuston, seurakuntaneuvoston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, hänen tilalleen tulee varajäsen. (KVJ 71§ 2 mom.)

 

Kukin äänioikeutettu saa äänestää kummassakin vaalissa yhtä ehdokaslistassa olevaa ehdokasta.

 

Pappisjäsenten ja -edustajien vaaleissa äänestetään kunkin rovastikunnan pappien kokouksessa, jonka lääninrovasti kutsuu koolle.

Maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa äänestetään kunkin seurakunnan kirkkovaltuuston maallikkojäsenten kokouksessa.

Sekä pappisjäsenten ja -edustajien että maallikkojäsenten ja -edustajien vaaleissa on mahdollisuus äänestää ennakkoon.

 

Ehdokkaat

 

Ehdokkaiden tiedot löytyvät nettiosoitteesta https://ehdokasgalleria.evl.fi/.

Ehdokasgalleria on Kirkon viestinnän ylläpitämä palvelu, johon kootaan valitsijayhdistysten toimittamia tietoja. Viralliset ehdokaslistojen yhdistelmät laativat ja painattavat hiippakuntien vaalilautakunnat.

 

(lähde evl.fi/plus)