Kirkkovaltuuston kokous 10.11.2016

Kirkkovaltuusto päätti, että seurakunnan vuoden 2017 tuloveroprosentiksi vahvistetaan 1,75.

Kirkkovaltuusto hyväksyi Sastamalan seurakunnan kiinteistöstrategian. Kiinteistöstrategia pohjautuu seurakunnan strategiaan, jonka linjaukset talouden ja kiinteistöjen osalta toimivat kiinteistöstrategian lähtökohtina. Strategian lisäksi laaditaan yksityiskohtainen ja yksilöity toimintasuunnitelma.

Kirkkovaltuusto päätti, että määräalat Papinsaari ja Ekosaari Pappila RN:o 1:0 (790-441-1-0) nimisestä tilasta rauhoitetaan luonnonsuojelualueiksi ja hyväksytään ELY-keskuksen tarjoukset luonnonsuojelualueiden perustamisesta. Tarjous Papinsaaresta on 175 300 euroa ja Ekosaaresta 11 600 euroa. Tarjouksen hyväksymisen jälkeen rauhoituspäätöksen tekee Pirkanmaan ELY-keskus, jonka jälkeen alueelle vahvistetaan suojelumääräykset. Alueet jäävät edelleen seurakunnan omistukseen ja valtio maksaa kertakorvauksen aiheutuneesta taloudellisen hyödyn menetyksestä. Maire Villo, Seppo Laaksonen ja Irmeli Kulonpää jättivät eriävän mielipiteen.