Kirkkoneuvoston kokous 29.3.2017

Kirkkoneuvosto käsitteli seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätöksen. Tilikauden tulos on 190 349 euroa alijäämäinen. Seurakuntien vaikea taloustilanne tulee jatkumaan lähivuosina johtuen edelleen vähenevästä jäsenmäärästä, ansiotulojen vähäisestä kasvusta ja edelleen korkeasta työttömyydestä. Kirkollisveroja kertyi 4,4 milj. euroa ja yhteisöveroja tilitettiin edellisiltä vuosilta 69 186 euroa. Yhteisövero poistui vuoden 2016 alusta, kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Valtion rahoitus oli 496 152 euroa. Sastamalan seurakunnan osalla kirkollisverot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 7,1 % (337 050 e). Suurimmat investointikohteet vuonna 2016 olivat Karkun kirkon sisäpuolen korjaus 239 293 euroa, johon saatiin kirkon keskusrahaston avustusta 106 400 euroa ja Tyrvään kirkkohautausmaan uurnalehdon laajennus 71 777 euroa.

Kirkkoneuvosto päätti antaa vahvistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle. Tilintarkastajien käytäntöihin kuuluu nykyään pyytää em. asiakirja. Siinä vahvistetaan, että tilintarkastajien käyttöön annetaan kaikki asiakirjassa mainitut, oleelliset seurakunnan taloutta ja hallintoa koskevat tiedot.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Keikyän kirkon korjaussuunnitelmat kokouksessaan 22.2.2017. Korjaustöiden rakennuttajatehtäviä hoitava HS-Tec Oy on pyytänyt tarjoukset korjauksista. Tarjousasiakirjoja pyysi 16 yritystä ja tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä viisi. Kirkkoneuvosto hyväksyi korjaustöiden tekijäksi edullisimman tarjouksen tehneen Julkisivumaalaus Nurmilaakso Oy:n tarjouksen 136 000 euroa sis. alv.

Kirkkoneuvosto myönsi luvan aloittaa viemärisaneeraus Vammalan seurakuntatalolla. Kirkkoneuvosto hyväksyi Prolinesystems Relining Oy:n tarjouksen (18 500 euroa + alv) viemärisaneerauksesta