Kirkkoneuvoston kokous 28.9.2016

Kirkkoneuvosto hyväksyi investointisuunnitelman talousarvion laatimisen pohjaksi. Vuoden 2017 investointien nettokustannukset ovat 357.000 euroa, kirkkojen korjauksiin haetaan avustusta kirkon keskusrahastolta. Suurimmat korjaukset kohdistuvat Keikyän kirkkoon ja Karkun kirkkoon.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle kiinteistöstrategian hyväksyttäväksi.

Nuorisotyönohjaajan viransijaiseksi ajalle 8.10.2016 – 21.8.2017 valittiin Ida-Maria Mielonmäki.

Lastenohjaajan sijaiseksi ajalle 1.10.2016 – 8.8.2017 valittiin Miia Paasikivi.