Kirkkoneuvoston kokous 24.5.2017

Kirkkoneuvosto myönsi lastenohjaaja Riikka Lindroosille palkattoman työloman 5.6.-22.6. väliseksi ajaksi ja diakonian viranhaltija Marja Wiikarille palkattoman virkavapaan ajalle 1.6.-31.8. Kirkkoneuvosto myös käsitteli diakoniatyöryhmän anomuksen sijaisen palkkaamisesta ja hyväksyi kolehtisuunnitelman.