Kirkkoneuvoston kokous 24.2.2016

Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvion tehtäväkohtaiset ylitykset ja investointiosan ylitykset.

Sastamalan seurakunta on antanut selvityksen piispantarkastuksessa esiin tulleisiin havaintoihin. Tuomiokapituli kiittelee ripeää vastaamista, mutta pitää kuitenkin tarpeellisena, että tehtyjä havaintoja ja jo toimeen pantuja asioita tarkastellaan pidemmällä aikavälillä. Tehtyjä huomioita ei ole tarpeen unohtaa. Lisäksi vastauksesta nousi esiin muutamia kohtia, joihin haluttiin lisäselvitystä, mm. arkistointi, henkilöstösuunnitelma ja kiinteistöstrategia. Sastamalan seurakunta antaa tuomiokapitulille selvityksen, johon on mm. liitetty henkilöstöstrategia ja selvitetty arkistojen ja kiinteistöstrategian tilanne.