Kirkkoneuvoston kokous 22.6.2016

Pääosan vesialueista omistaa osakaskunnat ja tyypillisesti vesistöt jakautuvat useisiin alueellisesti pienehköihin osakaskuntiin. Osakaskunnat voivat olla järjestäytyneitä tai järjestäytymättömiä. Vuoden alusta voimaantulleen uuden kalastuslain nojalla vesialueen omistajan rooli kalastuksen järjestämisessä korostuu. Nykyiset kalastusalueet muuttuvat kalatalousalueiksi ja niiden lukumäärä pienenee. Vesialueiden tarkoituksenmukaisen käytön järjestämiseksi vesialueiden osakaskuntien aktiivinen toiminta on tärkeää, joka edellyttää osakaskuntien järjestäytymistä. Kirkkoneuvosto päätti, että Sastamalan seurakunta suhtautuu myönteisesti yhdistämisiin, jotka koskevat osakaskuntien hallinnoimia vesialueita. Seurakunnan yksin omistamat vesialueet ja kaupungin kanssa yhdessä omistama vesialue jätetään tässä vaiheessa yhdistämisen ulkopuolelle ja niistä tehdään tarvittaessa päätökset erikseen. Kirkkoneuvosto nimesi Seurakunnan edustajaksi osakaskuntien kokouksiin kiinteistöpäällikkö Jouko Lundénin.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Metsänhoitoyhdistys välityspalvelun Karkun pappilan leimikon harvennus- ja avohakkuista tekemän tarjouksen. Puukaupan hinta on yhteensä 35 376 euroa.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Metsänhoitoyhdistys välityspalvelun Kiikoisten Salon kirkkoherran virkatalon leimikon avohakkuista tekemän tarjouksen. Puukaupan hinta on yhteensä 131 083 euroa.

Irmeli Kulonpää jätti aloitteen lasten, perheiden ja nuorten toiminnasta ja Kiikan kappelin alueella seurakunnan lasten ja nuorten toiminnan järjestämisestä hyvissä ja toimivissa tiloissa esimerkiksi Äetsän lukion entisissä tiloissa. (Aloite liitteissä)