Kirkkoneuvoston kokous 21.6.2017

 
 

Kirkkoneuvosto hyväksyi Mhy välityspalvelun Kiikoisten Jauhoparran alueen harvennus- ja uudistushakkuista tekemän tarjouksen. Puukaupan hinta on 83855 euroa.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Metsäliitto Osuuskunnan Mouhijärven Alhonkorven alueen harvennushakkuusta tekemän tarjouksen. Puukaupan hinta on 10 636 euroa.

Sastamalan seurakunnalla on omistuksessaan kiinteistö Uusisuikki Mouhijärvellä osoitteessa Ahvenjärventie 28, 38460 Sastamala. Kirkkoneuvosto päätti antaa talousjohtaja Raimo Kempille valtuudet ryhtyä valmistelemaan kiinteistön myyntiä.

Kirkkoneuvosto kävi lähetekeskustelun pappien työnjaon muutoksesta. Kirkkoneuvosto antoi kappelineuvostojen ja piirineuvoston pohdittavaksi, mitä 2-3 kappelin yhdistäminen saman papin alaisuuteen merkitsisi ja kuinka kappelineuvostojen asema ja kokoontuminen olisi järjestettävä.

Kirkkoneuvosto valitsi Lähetystyön työryhmään kirkkoneuvoston edustajaksi Pentti Rantasen.