Kirkkoneuvoston kokous 20.4.2016

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle seurakunnan taloussäännön hyväksymistä. Taloussäännössä seurakuntatalous määrittelee taloushallinnon perusasiat, miten esimerkiksi taloutta suunnitellaan ja hoidetaan, kuka käyttää päätösvaltaa missäkin asioissa ja mihin saakka, irtaimen ja kiinteän omaisuuden hoitotavoista, laskentatoimesta, raportointitavoista ja sisäisen valvonnan järjestämistavoista. Aikaisempi taloussääntö on ollut voimassa vuoden 2009 alusta lähtien. Taloussäännössä on huomioitu sen jälkeen tulleet laki- ja säännösmuutokset.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee tilintarkastajat vuosiksi 2016 – 2018 tarkastamaan seurakunnan taloutta ja hallintoa. Uusi tilintarkastuslaki astui voimaan 1.1.2016. Samalla astui voimaan uusi laki julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Lakiuudistusten myötä kahdesta erillisestä tilintarkastusjärjestelmästä luovutaan julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksen tullessa osaksi tilintarkastuslaissa säänneltyä järjestelmää. Uudella lainsäädännöllä uudistetaan tilintarkastajien tutkintovaatimukset sekä valvontajärjestelmä kokonaisuudessaan. Säännöksissä tapahtuneiden muutosten johdosta tulee kirkkovaltuuston valita tilintarkastajat lopputoimintakaudekseen 2016 – 2018.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Sastamalan seurakunnan turvallisuusohjeet. Palvelujen turvallisuutta koskeva vaatimus perustuu myös lainsäädäntöön. Se velvoittaa seurakuntaa palvelun tarjoajana ja tuottajana sekä työnantajana. Turvallisuutta on pyritty tarkastelemaan näissä ohjeissa molemmista näkökulmista. Sastamalan seurakunnan turvallisuusohjeet ovat käytännön sovellutusohjeet kirkkohallituksen seurakuntatoiminnan turvallisuusohjeille 2007.

Kirkkoneuvosto hyväksyi Kiinteistö Oy Tyrvään Pappilan suunnitelman lvi-järjestelmistä. Tyrvään pappilan kauppakirjoissa sovittiin, että ostajat hankkivat omat vesi-, viemäri-, ja kaukolämpöliittymät. Kiinteistö Oy Tyrvään Pappila on tilannut suunnitelman ko. liittymistä. Liittymät tulevat kulkemaan Vammalan seurakuntatalon tontin kautta ja tämän vuoksi seurakunnan tulee hyväksyä laadittu suunnitelma.

Osa-aikainen lastenohjaaja on jäänyt eläkkeelle 31.12.2015. Osa-aikaisen lastenohjaajan työaika on tähän saakka ollut 29 tuntia viikossa. Kirkkoneuvosto julistaa haettavaksi osa-aikaisen lastenohjaajan toimen 8.8.2016 alkaen. Tehtävää hoidetaan toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Työaika on 29 tuntia viikossa ja palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 401 mukaan.