Kirkkoneuvoston kokous 2.11.2016

Vuoden 2017  talousarvio ja vuosien 2017 - 2019 toiminta- ja taloussuunnitelma esitetään hyväksyttäväksi kirkkovaltuustolle. Tiivistä tietoa talousarviosta on luettavissa pdf-tiedostona tällä sivulla alempana. 

Hautausmaan ensi kesän kesäkukat päätettiin hankkia Ellän Kukka ja Taimi Ky:ltä. Tarjousta pyydettiin kolmelta toimittajalta ja saatiin yksi.

Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle, että määräalat Papinsaari ja Ekosaari Pappila RN:o 1:0 (790-441-1-0) nimisestä tilasta rauhoitetaan luonnonsuojelualueiksi ja hyväksytään ELY-keskuksen tarjoukset luonnonsuojelualueiden perustamisesta. Tarjous Papinsaaresta on 175 300 euroa ja Ekosaaresta 11 600 euroa. Mikäli seurakunta hyväksyy tarjoukset niin rauhoituspäätöksen tekee Pirkanmaan ELY-keskus, jonka jälkeen alueelle vahvistetaan suojelumääräykset. Alueet jäävät edelleen seurakunnan omistukseen ja valtio maksaa kertakorvauksen aiheutuneesta taloudellisen hyödyn menetyksestä.