Kirkkoherra Ari Paavilainen Tampereen Harjun seurakunnan kirkkoherraksi

Sastamalan seurakunnan kirkkoherrana vuodesta 2009 toiminut Ari Paavilainen on valittu Tampereen Harjun seurakunnan kirkkoherraksi. Sastamalan seurakunnalla on edessä uuden kirkkoherran valinta.

Kirkkoherranviran auki julistamisesta ja kirkkoherran sijaisen määräämisestä pitkähkön valintaprosessin ajaksi päättää Turun arkkihiippakunnan tuomiokapituli.

Kirkkoherra voidaan nykyisin valita joko kansanvaalilla tai kirkkovaltuuston vaalilla. Perinteisessä kansanvaalissa tuomiokapituli nimittää pätevistä hakijoista kolme vaalisijoille. Seurakuntalaiset äänestävät kirkkoherran.

Seurakunta voi myös anoa mahdollisuutta ns. välilliseen vaaliin. Tällöin tuomiokapituli antaa hakijoista lausunnon ja nimittää valmistelijan. Seurakunta päättää, kuinka hakijoita haastatellaan ja testataan. Kirkkoherrasta äänestetään kirkkovaltuustossa.

Oli kirkkoherran valinnan vaalitapa kumpi hyvänsä seurakuntalaisten mielipiteiden huomioon ottaminen on tärkeää.  Seurakuntalaisten mielipiteitä on tärkeä kuulla jo vaalitapaa valittaessa esimerkiksi median ja yleisötilaisuuksien kautta.
 

Kirkkoneuvosto käsitteli kirkkoherranvaalin vaalitapaa kokouksessaan 20.2.2019.

Kirkkoneuvoston kokous 20.2.2019 § 47 liite

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se pyytää tuomiokapitulilta välillistä vaalia.

Kirkkoneuvosto antaa tuomiokapitulille lausunnon Sastamalan seurakunnan kirkkoherran viran erityisistä tarpeista.

 

Kirkkovaltuusto käsittelee kirkkoherranvaalin vaalitapaa kokouksessaan 6.3.2019 Kiikan srk-talossa, kokous alkaa klo 19.

http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/0/00861B8F2DC4CF13C2257D940028330D/$FILE/254831_KKH_kirkkoherranvaalin_hallintomenettely_.pdf

Tiedotamme tällä sivulla kirkkoherran vaaliin liittyvistä ajankohtaisista asioista.