Sivukartta
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko
Tapahtumat »
To 22.6.2017 09:00
Toimintahetket
Vammalan seurakuntatalo - Kahvio, alakerta
Toiminta on ilmaista eikä tarvitse ilmoittautua.
Päivällä klo 12.-13 ruokailumahdollisuus, aterian hinta 2 ¤. Ruokailua varten ilmoittautumiset toimintahetkistä saatavalla lomakkeella.
Tervetuloa leikkimään, pelaamaan ja askartelemaan ohjaajien kanssa
Pe 23.6.2017 08:00
Tapahtuma
Muu tila
Letunpaistoa Keikyän kyläseuran rannassa 19-22.
Sorva Olavi
Pe 23.6.2017 18:00
Juhannusaattoehtoo Pyhällä Olavilla
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko
Juhannusaaton viettoa Tyrvään Pyhän Olavin kirkolla klo 18-22. Klo 18 Illan avaus ja kirkon esittely, 18.30 Lauluhetki, 19 Hartaus, 19.30 Kirkon esittely, 20 Lauluhetki, 20.30 Hartaus, 21 Kesäillan runot, 21.30 Iltahartaus, Lettuja, makkaraa, kahvia ja mehua myynnissä.
Kopalainen Tarja, Jokinen-Lundén Anu, Mattila Anu
Pe 23.6.2017 19:00
Juhannusaatto Kiikoisten kirkkotuvalla
Kiikoisten kirkkotupa-Sauna
Juhannusaatto Kiikoisten kirkkotuvalla. Kahvia, makkaraa, arpajaiset ja pientä ohjelmaa. Kokko sään salliessa.
Pihlajamaa Jouni, Mannonen Ulla, Vuoristo Päivi
Pe 23.6.2017 19:00
Nuorten ja nuorten aikuisten yöttömän yön yökukkujaiset
Leiris
Ainakin sauna lämpenee ja uimaan pääsee...
La 24.6.2017 10:00
Mittumaarin messu
Sastamalan Pyhän Marian kirkko
Pyhäpäivä: Johannes Kastajan päivä
Sastamalan Pyhän Marian kirkko
Liturgi: Jokinen-Lundén Anu
Saarnaaja: Jokinen-Lundén Anu
Kanttori: Vuoristo Päivi
Kolehti: Kirkon diakoniarahasto
Tekstinlukijat: Vuorenojat
Su 25.6.2017 10:00
Suodenniemen messu
Suodenniemen kirkko
Pyhäpäivä: 3. sunnuntai helluntaista
Suodenniemen kirkko
Liturgia ja saarna: Hannu Heikkilä
Kanttori: Mattila Jari
Musiikki: Suodenniemen Sirkut
Suntio: Päivi Seppälä
Entisten suodenniemeläisten ja Suodenniemellä kesää viettävien kirkkopyhä
Su 25.6.2017 10:00
Pyhän Olavin messu
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko
Pyhäpäivä: Juhannuspäivä (Johannes Kastajan päivä)
Tekstit: Psalmi: Ps. 92:2-6, 1. lukukappale: Jes. 51:3-6, 2. lukukappale: Ap. t. 14:15-17, Evankeliumi: Luuk. 1:57-66
Pyhäpäivän aihe: Tien raivaaja
Alttarikynttilät: 4
Liturginen väri: Valkoinen
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko
Liturgi: Hautala Lasse
Kanttori: Mattila Anu
Suntio: Myllyniemi Arja
Avustava pappi: Väänänen Ville
Virret: 571 Jo joutui armas aika
258 Kiitetty olkoon Jumala
259 Kiitetty Herra, joka kansallensa
572 Taas kukkasilla kukkulat
574 On kaunis synnyinmaamme
Kolehti: Taloudellisessa ahdingossa olevien köyhien ihmisten auttamiseen Suomessa
Kirkon diakoniarahaston kautta.
Kirkon diakoniarahasto, Kirkkohallitus, Eteläranta 8, 00130 Helsinki, FI15 8000 1100 0602 28.
Su 25.6.2017 11:15
Suodeniemen kirkkokahvi
Suodeniemen kirkkokahvi

Suodenniemen seurakuntatalo - kahvio, Koippurintie 6, 38510 Sastamala
Su 25.6.2017 13:00
Salokunnan messu
Salokunnan kirkko - kirkkosali
Pyhäpäivä: 3. sunnuntai helluntaista
Salokunnan kirkko - kirkkosali, Salokunnan kirkko - kahviotila
Liturgi: Jokinen-Lundén Anu
Saarnaaja: Jokinen-Lundén Anu
Kanttori: Mattila Jari
Suntio: Lehto Ilpo
Musiikkiryhmä: Kesäsoittaja Noora Mäkelä, poikkihuilu
Kolehti: Sisupartiolaiset Karkku
Tekstinlukijat: Sirkka-Liisa Uusi-Rintakoski
Su 25.6.2017 17:00
Pieni pyhä hetki
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko
Pyhän Olavin kirkko on auki kesäisin. Joka sunnuntai-ilta siellä järjestetään pieni rukoushetki, ennen kuin kirkko taas sulkee ovensa seuraavaan päivään. Vietä ainutlaatuinen hetki kesäillassa uskomattomalla paikalla, tutustu kirkon elämänkaareen ja menneiden sukupolvien työhön.
Tapahtumakalenteri »
Tyrvään Pyhän Olavin kirkko 500 vuotta

Kirkkoneuvoston kokous 27.1.2016

Tyrvään pappilan ympäristön asemakaavan muutosta koskeva luonnosaineisto on Sastamalan kaupungin teknisen toimiston toimesta asetettu nähtäville 7.1. – 5.2.2016 väliseksi ajaksi. Kaavan tavoitteena on pappilan käyttötarkoituksen muuttaminen sekä seurakunta- ja museotoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen. Kaupungin yhdyskuntasuunnittelussa kaavaluonnosta varten laadittiin useita vaihtoehtoja, joissa tarkoituksena oli toisaalta tukea ja vahvistaa alueella olemassa olevia ja tiedossa olevia uusia toimintoja, toisaalta tehostaa maankäyttöä osoittamalla uutta asuin- ja/tai liikerakentamista alueelle. Samalla haluttiin myös mahdollistaa alueen tuleva käyttö myös siinä tapauksessa, että museotoiminta siirtyisi muualle.

                      Jatkosuunnittelussa on kolme vaihtoehtoa:

- varaudutaan museo-, seurakunta- ja kulttuuritoimintojen kehittymiseen ja monipuolistumiseen omilla tonteillaan

- museo-osalle esitetään 2-kerroksista laajennusosaa nykyisen toimistosiiven paikalla

- seurakuntatalolle on varattu lisärakentamismahdollisuus rannan puolelle

- pappilan talousrakennus korvattaisiin majoitusrakennuksella

- varaus pappilarakennuksen alueelle amfiteatterille ja rakennuspaikka paviljonkirakennukselle

- museo- ja seurakuntatoiminnot säilyvät nykyisissä tiloissaan

- seurakunnan alueelle esitetään kerrostalorakentamista

C

- seurakunnan ja kaupungin omistamista alueista muodostetaan asuin- jaliikerakentamisen korttelialue

Kirkkoneuvosto antaa Sastamalan kaupungin tekniselle lautakunnalle lausunnon, jossa ehdotetaan tekniselle lautakunnalle, että kaavan suunnittelua jatketaan vaihtoehto C:n pohjalta lausunnossa mainituin lisähuomautuksin.

Lapsivaikutusten arviointi kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 §: vaihtoehto C mahdollistaa rannan puoleisen ulkoalueen hyödyntämisen seurakunnan toiminnassa. Parkkipaikat ja autoliikenne rajoittuvat seurakuntatalon ja Asemakadun väliin sekä asuin- ja liikerakennuksen korttelialueen osalta Jaatsinkadun puolelle. Kaavaehdotus mahdollistaa myös toimitilojen rakentamisen uudisrakennukseen, jolloin eri rakennusten käyttötapoja ja toimintojen sijoittumista voidaan arvioida vapaammin. Leikkialueen ja parkkipaikkojen sijoittamista toistensa välittömään läheisyyteen ei tule tehdä.

Kirkkoneuvosto antoi vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet työryhmien sekä viranhaltijoiden ja työntekijöiden noudatettaviksi.

Kirkkoneuvosto päätti, että Irja Ruusuvuoren diakonian virka on täysiaikainen (100 %) vuoden 2016 loppuun.

Tyrvään kirkon penkkien kunnostus on saatu päätökseen. Tässä yhteydessä on harkittu eri vaihtoehtoja kirkon toiminnalliseen parantamiseen. Tämä työ on tehty kiinteässä yhteydessä arkkitehti Seija Hirvikallioon ja Museovirastoon.

Kirkon alttarille ei ole esteetöntä pääsyä. Luiskan rakentaminen on toki mahdollista, mutta tämä olisi merkinnyt liian suuria muutoksia kirkon penkkeihin ja toisaalta kirkon käytettävyys alttarialueella olisi entisestään rajoittunut. Penkkien poistaminen ei aiheuta kirkkotilaan pysyviä muutoksia. Jo kunnostetut penkit varastoidaan huolellisesti.

Kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle, että se päättää jättää Tyrvään kirkon pohjoissakarasta pois penkit kolmea etummaista lukuun ottamatta, jotta sakaraan muodostuu avoin tila monipuolista käyttöä varten. Irrotettuja penkkejä käytetään tyhjäksi jäävän tilan seinustoilla, missä on myös penkki, jossa kirkon historian eri kerrostumat ovat näkyvissä. Tilaa voidaan käyttää kirkon historiallisen esineistön esille tuomisessa. Tyhjäksi jäävä tila sisustetaan tuolein ja pienellä alttaripöydällä, joka toimii sivualttarina messussa. Tällä sivualttarilla pyritään tarjoamaan esteetön pääsy ehtoolliselle messun yhteydessä. Tila toimii myös toimituskappelina ja kirkkotilana pienemmissä ja intiimimmissä tilanteissa. Tämän toivotaan lisäävän kirkon käyttöastetta. Tilassa on myös helpompi viettää aikaa lasten kanssa messussa. Kirkossa järjestetään usein kirkkokahveja, mihin tila antaa lisämahdollisuuksia. Irtotuolein varustettua tilaa on helppo muokata toimimaan toiminnan vaatimalla tavalla. Päätös alistetaan Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Ennen päätöksen tekemistä on varattava Museovirastolle tilaisuus antaa asiasta lausunto KL 14 : 5a § perusteella.

Seija Hirvikallio on antanut vaihtoehtoja kirkon tuoleiksi. Tila sisustetaan toistaiseksi olemassa olevilla tuoleilla. Seurakunnalla on jo sivualttarin pöytä.


pdf liite

Esityslista (pdf)

pdf liite

Pöytäkirja (pdf)